Mâine, seminar de informare pentru oportunităţile de finanţare europeană

Mâine, 24 martie 2016, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa în parteneriat cu Universitatea Valahia, Mob Vad SRL şi Ing Proiect Management SRL susţin seminarul cu tema OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020. Seminarul va avea loc în data de 24 martie 2016, ora 09:30 la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară al Universităţii Valahia din Târgovişte, Aleea Sinaia. Seminarul vizează prezentarea oportunităţilor şi a priorităţilor de finanţare din perioada 2014-2020.

Unul din programe este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:
• Competitivitatea și dezvoltarea locală
• Oamenii și societatea
• Resursele
Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.
PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
• OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
• OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
• OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020
• Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
• Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
• Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:
• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
• Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
• Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
• Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
• Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.
Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:
• Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
• Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:
• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
• Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
• Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
• Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020

Antet POCU 2014 2020 bsp

Totodată fonduri pot fi obţinute şi prin Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro