Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de marți, nr. 3656
30-11-2021

UVT oferă peste 2 500 de locuri pentru anul universitar 2012-2013. Află ce-ţi trebuie ca să devii student!

Alsolvenţii de bacalaureat sau facultate au de ales între 27 de specializări, pe care Universitatea „Valahia” din Târgovişte le pune la dispoziţie. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii UVT beneficiază de laboratoare de cercetare şi spaţii de învăţământ moderne, se bucură de spaţii de cazare şi recreere cu un confort ridicat şi pot obţine mobilităţi universitare pentru studii în străinătate.
Examenul de admiterea pentru anul universitar 2012-2013 la Universitatea „Valahia” Târgovişte are loc în luna iulie, iar din totalul de peste 2 500 de locuri oferite, 1 350 sunt în regim de fără taxă.
Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să depună la secretariatele facultăţilor un dosar cu următoarele documente:
• Fişă de înscriere;
• Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitate de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanţare a studiilor (bugetat sau cu taxa);
• Carte de identitate – original şi copie;
• Diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu aceastea, în original sau copii legalizate;
• Certificat de naştere, în copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip , eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
• Candidaţii cu afecţiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinţe medicale în care se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare şcolara şi profesională din ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 427/1979;
• trei fotografii tip 3/4 cm;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
• certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul)
• dosar plic;
• chitanţă pentru achitarea, la casieria universitătii, a sumei prevăzută la înscriere
• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată dupa certificatul de deces al părintilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic)
Absolvenţii de învăţământ superior cu/fără diploma de licenţă, care doresc să urmeze o a doua specializare vor ataşa în plus:
• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, (dacă este cazul);
• foaia matricola/suplimentul la diplomă;
Candidatii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat, conform solicitării candidaţilor la înscriere.
Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă în anul universitar 2012/2013, vor ataşa la cererea de înscriere în plus:
– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberată de CNRED;
– certificat de competenţă lingvistică pentru limba română,
Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:
– admitere în anul I la studii universitare de licenta – 80 lei
– admitere la continuare de studii – 80 lei
– admitere la a II-a specializare – 80 lei
– admitere la studii universitare de masterat – 100 lei
– admitere la studii universitare de doctorat – 200 lei
– admitere la studii postuniversitare de perfectionare – 80 lei
Mai multe informaţii despre examenul de admitere la Universitatea “Valahia” din Târgovişte sunt oferite pe site-ul instituţiei, www.valahia.ro.

Absolvenţii de bacalaureat sau facultate au de ales între 27 de specializări, pe care Universitatea „Valahia” din Târgovişte le pune la dispoziţie. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii UVT beneficiază de laboratoare de cercetare şi spaţii de învăţământ moderne, se bucură de spaţii de cazare şi recreere cu un confort ridicat şi pot obţine mobilităţi universitare pentru studii în străinătate.

„Atenţie! E viaţa ta!” – final cu surprize

Studenţii implicaţi în acest proiect educativ au fost astăzi luaţi prin surprindere, dar au făcut faţă cu brio provocărilor.
Astăzi s-a încheiat proiectul Poliţiei de Proximitate Târgovişte, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, coordonat de agent şef principal de poliţie Victor Bucuroiu. „Atenţie! E viaţa ta!” s-a desfăşurat la Şcoala „Mihai Viteazul” din Târgovişte, unde elevii au participat la mai multe lecţii interactive pe subiecte de actualitate, privind fenomene sociale îngrijorătoare, precum traficul de persoane. 13 studenţi de la Facultatea de Drept, îndrumaţi de lect. univ. dr. Olivian Mastacan au fost cei care au încercat pe parcursul acestui an şcolar să le deschidă ochii celor mici asupra pericolelor din jurul lor.
Tot ei au fost astăzi luaţi prin surprindere cu o evaluare neanunţată a întregii activităţi şi au arătat că merită diplomele pe care conducerea şcolii şi partenerii din proiect le-au pregătit pentru a le răsplăti eforturile. „Ne-am descurcat bine şi cred că am reuşit prin acest proiect să prevenim cumva posibile întâmplări nefericite. Proiectul a fost un lucru bun pentru elevi, mai mult decât pentru noi”, crede Magda Lăzărescu, studentă în anul II la Facultatea de Drept. „Aceste activităţi mi-au dezvoltat capacitatea de a socializa şi a empatiza. Ca echipă, cred că am reuşit să facem treabă bună. A fost o experienţă plăcută şi mi-ar plăcea să continue”, a adăugat Mihaela Homeghiu, studentă şi ea în anul II la Facultatea de Drept.
Elevii au răspuns astăzi la întrebările adresate de stundeţi, arătând că au învăţat ceva în urma întâlnirilor desfăşurate şi că sunt mai pregătiţi pentru viaţă.

Astăzi s-a încheiat proiectul Poliţiei de Proximitate Târgovişte, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, coordonat de agent şef principal de poliţie Victor Bucuroiu. „Atenţie! E viaţa ta!” s-a desfăşurat la Şcoala „Mihai Viteazul” din Târgovişte, unde elevii au participat la mai multe lecţii interactive pe subiecte de actualitate, privind fenomene sociale îngrijorătoare, precum traficul de persoane.

Profesorii, la evaluare. Cursanţii din prima serie a proiectului PROFILES şi-au prezentat astăzi portofoliile

26 mai 2012. Ora 9.00. Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Universitatea “Valahia” din Târgovişte. La sala 212 se lucra asiduu. Profesorii cursanţi în cadrul proiectului PROFILES se prezentau la evaluarea finală.
Este vorba despre prima serie de cadre didactice de specializare fizică, chimie, biologie, instruite să folosească şi să dezvolte metode alternative de predare, bazate pe o abordare transdisciplinară. “Proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor de formare în domeniul ştiinţelor ale profesorilor de fizică, chimie şi biologie şi implicit în sprijinul elevilor, prin promovarea instruirii orientată către reflecţie. Metodele active de predare îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi îi asigură posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru al unei echipe”, a explicat prof. Gabriela Dinu, inspector şcolar de specialitate pentru fizică-chimie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.
Proiectul european PROFILES este primul program de formare în domeniul Ştiinţelor acreditat în România şi este implementat la nivel naţional de Universitatea “Valahia” din Târgovişte, printr-o echipă de profesionişti coordonaţi de conf. dr. ing. Gabriel Gorghiu.
Fizică, biologie, chimie şi TIC, la un loc
La cursurile de formare din cadrul proiectului au paricipat în prima serie 35 de cadre didactice din judeţul Dâmboviţa. Profesorii au desfăşurat în clase lecţii interactive, trebuind să îmbine cunoştinţe din fizică, chimie, biologie şi tehnologia informaţiei şi comunicării pentru a dezvolta o anumită temă de actualitate din domeniul ştiinţelor. «Am ales o temă de interes: „Ştim să trăim cu radiaţii?”, întrebare la care elevii unei clase de a XII-a au fost nevoiţi să răspundă pe parcursul a cinci lecţii. Pentru a răspunde la această întrebare, ei au trebuit să primească iniţial cunoştinţe legate de interacţiunea radiaţiilor cu substanţă, metode de detecţie şi metode de protecţie împotriva radiaţiilor nucleare», oferă un exemplu Niculina Simionescu, profesor de fizică la Colegiul Naţional „Constantin Carabella” din Târgovişte. Elevii s-au arătat interesaţi de participarea la acest proiect. „M-am bucurat să văd că elevii nu au aşteptat o notă bună prin realizarea acestui proiect, ci au fost fericiţi să vadă că munca lor a fost apreciată de colegii lor, nu numai de mine”, a adăugat profesoara.
Elevii au dat feed-back pozitiv
O altă temă inspirată de asemenea din viaţa de zi cu zi a fost propusă de profesoara de biologie Nicoleta Ciobanu unor elevi de clasa a XI-a ai Grupului Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” din Târgovişte – „Cum apar pietrele la rinichi”. Reacţia elevilor a fost de asemenea pozitivă. „Ei au fost încântaţi, pentru că lecţiile au fost gândite interdisciplinar. Să facem conexiuni cu alte discipline este foarte bine pentru copii, având în vedere că numărul de ore de biologie este foarte mic, o oră pe săptămână. Eu o să folosesc aceste metode în continuare pentru că elevii sunt atraşi de partea practică a ştiinţelor, mai mult decât de cea teoretică”, şi-a propus profesoara.
Experienţa a fost benefică şi pentru cadrele didactice de specializare chimie. Alexandra Marinescu, profesor la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale” din Moreni vine însă cu un punct de vedere practic. „Participarea la acest curs a însemnat cunoştinţe noi în ceea ce priveşte predarea Ştiinţelor şi ne ajută în perfecţionarea noastră ca profesori. Din păcate programele şi curricula actuală nu se pretează la ceea ce am implementat noi. Programele sunt strict pe materii individuale: chimie, fizică, biologie. Copiilor le-a plăcut, dar ei învaţă chimia, fizica, biologia separat şi a fost greu ca în patru lecţii să facă toate conexiunile necesare înţelegerii fenomenelor respective”, a precizat prof. Alexandra Marinescu.
Însă concluzia generală vine prin partea Mihaelei Anghel, profesor de biologie la Colegiul Naţional „I. Văcărescu” din Târgovişte. „Experinţa a fost ceva nou pentru mine şi pentru celelalte cadre didactice, dar am avut ce să învăţăm, indiferent de disciplina predată.”
Primul curs de formare în cadrul proiectului PROFILES a fost o provocare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru formatori. „Rezultatele au fost peste aşteptări şi suntem foarte mulţumiţi de cursanţi. Şi noi, ca formatori, am avut de învăţat de la ei”, a mărturisit conf. dr. ing. Gabriel Gorghiu, coordonatorul proiectului la nivel naţional. Echipa de proiect este conştientă de dificultăţile aplicării metodei de predare transdisciplinare. “Fiecare şi-ar dori să repete astfel de lecţii cu elevii, dar există limitări. În primul rând curricula, care nu oferă prea multe posibilităţi, iar în al doile rând numărul de ore foarte mic”, a adăugat Gabriel Gorghiu. În cele ce urmează profesorii vor dezvolta modulele, pentru a fi publicate pe pagina de internet a proiectului, drept modele pentru următoarele serii şi pentru cadrele didactice interesate de metoda de predare interdisciplinară. Următoarea serie de profesori care vor fi formaţi în cadrul PROFILES va începe cursul în toamnă, atunci când proiectul va ajunge şi în alte judeţe, între care Buzău şi Teleorman.
Citiţi aici care este părerea elevilor cu privire la proiect.

26 mai 2012. Ora 9.00. Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Universitatea “Valahia” din Târgovişte. La sala 212 se lucra asiduu. Profesorii cursanţi în cadrul proiectului PROFILES se prezentau la evaluarea finală. Echipa de proiect punea la punct ultimele detalii ale acestei etape din programul de formare în domeniul ştiinţelor

 

Studenţii de la Drept au învăţat de la deţinuţi

20 dintre studenţii din anul II ai Facultăţii de Drept din Târgovişte au participat astăzi la o nouă întâlnire din cadrul proiectului „Dincolo de aparenţe”, desfăşurat de Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni, Poliţia Municipiului Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Centrul de Reeducare Găeşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. Ei au intrat în penitanciar şi au luat contact cu lumea închisorii. „Este impresionant. Nu ştiu cum pot trăi 15 persoane, care nu se cunosc, între care deţinuţi care au de ispăşit pentru fapte grele, într-o singură cameră”, a mărturisit Cristina, unul dintre participanţi. Organizatorii şi-au propus să transmită un mesaj antiinfracţional, care să ajungă la tineri prin intermediul tinerilor. În acest scop i-au lăsat pe doi deţinuţi să-şi spună poveştile: Marius, 29 de ani şi Luigi, 44 de ani, ambii cu familii care le sunt alături dincolo de gratii. „Ideea proiectului este interesantă. Vedem şi noi ce înseamnă regimul de aici şi cum am putea să-i ajutăm pe oameni. O să povestesc prietenilor experienţa de azi. Poveştile de aici impresionează şi chiar înveţi ceva. Luigi pare o persoană educată şi responsabilă, iar Marius arată că poate să-şi revină”, a adăugat Cristina. Poveştile celor doi le-am relatat într-un alt articol. Învăţăturile lor merită reluate. „Am fost campion naţional şi vicecampion balcanic la lupte greco-romane. Am avut o viaţă frumoasă, dar n-am ştiut să-mi aleg anturajul”, spune cu părere de rău Marius. „Când ajungi aici este deja prea târziu. Aici cazi în depresie foarte uşor şi de la orice. Trebuie să te mobilizezi. Aici vezi exact cine ţi-e alături cu adevărat şi îţi dai seama cât de importantă este familia şi relaţionarea cu cei dragi”, atrage atenţia Luigi.

20 dintre studenţii din anul II al Facultăţii de Drept din Târgovişte au participat astăzi la o nouă întâlnire din cadrul proiectului „Dincolo de aparenţe”, desfăşurat de Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni, Poliţia Municipiului Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Centrul de Reeducare Găeşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.