Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de vineri, nr. 3659
3-12-2021

Admitere la Universitatea Valahia. Citește aici totul despre programele de studiu și procedura de înscriere

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, deţinătoare a calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, organizează începând cu luna iulie concurs de admitere în învăţământul superior.

Viitorii studenţi sunt aşteptaţi să se înscrie în sesiunea iulie 2016, conform următorului calendar:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – IF/ID

11- 29 iulie– înscrieri la sediile facultăţilor

30 iulie – afişarea rezultatelor

*Excepții: -Domeniile de licenţă Muzică/ Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie și motricitate specială care prevăd şi probe eliminatorii:  11- 27 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor; 28-29 iulie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

-Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă  11 – 28 iulie – înscrieri la sediul Facultăţii; 29 iulie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică

-Domeniul de licenţă Științe ale Educației care prevede probă eliminatorie:  11 – 28 iulie – înscrieri la sediul Facultăţii;  29 iulie – Probă eliminatorie (admis/respins) – examen oral – interviu motivațional (comunicare/ auz muzical)

PROGRAME DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 

11 iulie – 22 septembrie – înscrieri (Înscrierile se vor efectua la sediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, Corpul S, Str. Moldovei, nr. 5); 23 septembrie – afişarea rezultatelor

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

11 iulie – 21 septembrie – înscrieri;

22 – 24 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

25 septembrie – afişarea rezultatelor

* Excepții: – Domeniul Teologie care prevede probe eliminatorii și probe de concurs:  11 iulie – 26 septembrie – înscrieri;  28 septembrie – susţinerea eseului;  28 septembrie – afişarea rezultatelor

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor din alte judeţe, Universitatea „Valahia” din Târgovişte organizează şi admitere online. Platforma va fi disponibilă începând cu prima zi de înscrieri până la finalizarea sesiunii de admitere.

Taxe înscriere:

 • Înscrierea la concursul de admitere (licenţă, continuare de studii) – 100 lei
 • Înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de master – 180 lei
 • Înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de doctorat – 600 lei
 • Înscrierea la concursul de admitere – studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională – 100 lei

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Sesiunea I: 12 iulie – 22 septembrie – înscrieri

Sesiunea II: 26 – 27 septembrie – înscrieri

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat presupune susţinerea următoarelor probe:

– Examen de competenţă lingvistică

– Proba specifică domeniului de doctorat

Domenii: Management; Contabilitate; Istorie; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor; Inginerie Mecanică

Informaţii suplimentare puteţi afla accesând http://www.scoaladoctorala.valahia.ro

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII Nr. locuri buget Nr. locuri Cu Taxă Locuri – tinerii de origine română din Moldova şi ţări învecinate Locuri – tinerii din Moldova cu bac în România
din care rromi
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel./Fax: 0245/213920, 0769076870

web: http://www.ecouvt.ro

e-mail: [email protected] , [email protected]

Economia comertului, turismului si serviciilor, IF 28 71 1 9 locuri din care 5 locuri cu bursă şi 4 locuri FTB (Locurile vor fi repartizate pe domenii  funcţie de opţiunile candidaţilor cu respectarea capacităţii de şcolarizare)
Contabilitate si informatica de

gestiune, IF

28 1 46 1
Finanţe şi bănci, IF 28 1 45 2
Management, IF 28 1 70 2
Marketing, IF 28 1 70 2
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte

Tel./Fax: +4 0245/206105

web: http://fsu.valahia.ro

email: [email protected]

Educatie fizică şi sportivă, IF 25 1 33 2
Kinetoterapie şi motricitate specială, IF 20 30
Istorie, IF 25 1 48 2
Geografie, IF 20 1 69 1
Geografia Turismului, IF 20 1 50
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Strada Gaesti, nr. 8-10, Târgovişte

Tel.: 0245/606048; web: www.drept.valahia.ro e-mail: [email protected]

Drept, IF 42 2 57 1
Drept, ID 100
Administraţie publică, IF 28 3 21 1
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE

B-dul Unirii, nr. 18 – 24, Târgovişte

Tel. 0245/213382 web: http://fs.valahia.ro

email: [email protected]

Fizică, IF 20 18 2
Matematică informatică, IF 20 29 1
Pedagogie muzicală, IF 20 1 8 2
FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076854 web: http://fimsa.valahia.ro

email: [email protected]

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură  , IF 35 75
Tehnologia prelucrării produselor agricole, IF 30 28 2
Controlul şi securitatea produselor alimentare, IF 27 33
Montanologie, IF 23 22
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076853 web: http://fie.valahia.ro

e-mail: [email protected]

Automatică şi informatică aplicată, IF 35 5
Electronică aplicată, IF 65 28 2
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, IF
Electrotehnică, IF 27 13
Energetică industrială, IF 28 12
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076852 web: http://fimmr.valahia.ro

e-mail: [email protected]

Ştiinţa materialelor, IF 32 38
Echipamente pentru procese industriale, IF 33 37
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte

Tel 0245/640083 web: http://fto.valahia.ro

e-mail:  [email protected]

Teologie ortodoxă pastorală, IF 43 1 56 1
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, IF 32 1 37 1
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, LITERE ŞI COMUNICARE

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0744694926 web: http://fsplc.valahia.ro

e-mail: [email protected]

Jurnalism, IF 20 29 1
Ştiinţe politice, IF 20 30
Limba şi literatura română –

Limba şi literatura engleză /franceză, IF

30 2 43 2
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI INGINERIE – ALEXANDRIA

Soseaua Tr. Magurele, nr. 1-3, Alexandria

Tel./Fax: 0347/808407, 808409

e-mail: [email protected]

Economia comertului, turismului si serviciilor, IF 30 45
Administraţie publică, IF 20 30
Agricultură, IF 20 10

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FACULTATEA DOMENIUL PROGRAMUL DE STUDII (IF) Nr. locuri buget Nr. locuri Cu Taxă Locuri – tinerii de origine română din Moldova şi ţări învecinate
din care rromi
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel./Fax: 0245/213920, 0769076870

web: http://www.ecouvt.ro

e-mail: [email protected] , [email protected]

Contabilitate Auditul entităţilor publice şi private 8 32 18 locuri din care 5 locuri cu bursă şi 13 locuri FTB (Locurile se repartizează pe programe de studii  funcţie de opţiunile candidaţilor cu respectarea capacităţii de şcolarizare)
Contabilitate 8 1 32
Gestiunea înteprinderii (în lb franceză) 11 30
Finanţe Management financiar bancar 8 32
Management Managamentul informaţiilor 8 32
Managementul organizaţiei 8 1 32
Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 8 32
Managamentul biodiversităţii 9 32
Marketing Marketing 8 32
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte

Tel./Fax: +4 0245/206105

web: http://fsu.valahia.ro

email: [email protected]

Ştiinţele motricităţii umane Educaţie fizică, turism şi timp liber 13 37
Geografie Fenomene geografice de risc şi calitatea mediului 13 1 37
Istorie Studii cu privire la regiunea Europei Central Răsăritene (în lb engleză) 2 46
Unitatea istoriei europene 13 1 37
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Strada Gaesti, nr. 8-10, Târgovişte

Tel.: 0245/606048; web: www.drept.valahia.ro

Drept Dreptul afacerilor 18 32
Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană 19 1 31
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE

B-dul Unirii, nr. 18 – 24, Târgovişte

Tel. 0245/213382 web: http://fs.valahia.ro

email: [email protected]

Chmie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 13 20
Matematică Matematică didactică 13 20
Muzică Educaţie muzicală 12 1 20
FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076854 web: http://fimsa.valahia.ro

Ingineria mediului Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului 19 30
Ingineria produselor Controlul şi expertiza alimentelor 19 30
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076853 web: http://fie.valahia.ro

e-mail: [email protected]

Ingineria sistemelor Automatică avansată, productică şi informatică industrială 15 35
Comandă avansată a sistemelor complexe (în lb franceză) 11 15
Inginerie electrică Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei 15 35
Ing. electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei 15 35
Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice 15 35
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0769076852 web: http://fimmr.valahia.ro

Ingineria materialelor Materiale avansate 19 30
Inginerie mecanică Echipamente pentru industria materialelor de construcţii 19 30
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte

Tel 0245/640083 web: http://fto.valahia.ro

e-mail:  [email protected]

Teologie Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate 13 37
Doctrină, ştiinţă, misiune 13 1 37
Ştiinţe ale educaţiei Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă 13 1 37
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, LITERE ŞI COMUNICARE

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte

Tel. 0744694926 web: http://fsplc.valahia.ro

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi studii culturale europene 16 30
Filologie Multilingvism şi interculturalitate în context european 16 1 30

 

EXAMEN DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:

Concurs de dosare – Media examenului de bacalaureat are pondere 100%

*Excepții: : – Domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie și motricitate specială prevăd şi probe eliminatorii: a) Test de stadion – Admis/Respins; b) Măiestrie sportivă cu elemente specifice din următoarele jocuri sportive: baschet; fotbal; handbal; volei. Media de admitere este constituită din: Nota la proba de măiestrie sportivă – pondere 70%; Media examenului de bacalaureat – pondere 30%

– Domeniul de licenţă Muzică: Probă eliminatorie – Instrument/Canto – Admis/Respins; Probe de concurs: Auz muzical şi solfegiu la prima vedere (cu analiză) – oral – 70%; Media examenului de bacalaureat – 30%.

– Domeniul de licenţă Teologie:  Probe eliminatorii: examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins). Media de admitere este constituită din: examen scris cu pondere 50%; media de bacalaureat cu pondere 50%.

– Domeniul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: Probă eliminatorie – examen oral – interviu motivațional (comunicare, auz muzical) (Admis/Respins)

DOSARUL DE EXAMEN (tip plic) va conţine urmatoarele documente:

 • Fişa de înscriere
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitate de student la alte programe de studii universitare (bugetat sau cu taxa).
 • Carte de identitate – original şi copie
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu aceastea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Adeverinta medicală tip , eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie
 • Candidaţii cu afecţiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinţe medicale în care se va menţiona (în mod expres) gradul deficienţelor, cf. ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 427/1979
 • trei fotografii tip carte de identitate
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (daca este cazul)
 • chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevazută la înscriere
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic)

Absolventii de învatamânt superior cu/fără diplomă de licenţă, care doresc să urmeze o a doua specializare vor ataşa în plus:

 • diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor, care atestă apartenenţa lor la aceasta etnie.

Universitatea dispune de 6 cămine studenţeşti, 3 din ele situate în Campusul Universitar (confort de 3 stele), asigurând un număr total de 1.423 de locuri de cazare. Camerele sunt dotate cu baie proprie, frigider, Internet gratuit. Fiecare palier al căminelor studenţeşti are o bucătărie complet utilată, cuptor clasic şi cu microunde, spălătorie şi spaţiu de socializare.

Informaţii suplimentare puteţi afla accesând https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro

 

Distribuie:

3 thoughts on “Admitere la Universitatea Valahia. Citește aici totul despre programele de studiu și procedura de înscriere

 1. Buna ziua,
  Va rog sa -mi spuneti daca pot face on -line inscrierea la master, ce acte trebuisc depuse.
  Inscrierea as dori pentru sucursala din Alexandria, judetul Teleorman.
  Va rog transmiteti raspunsul pe mail-ul mentionat.
  Va multumesc anticipat.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
Gopo

CITEȘTE ȘI

soundservice SPMT
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Webhosting Armand Media