Rezultatele obţinute de elevii dâmboviţeni la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2018-2019

 

La finalul semestrulului I al anului școlar 2018-2019, la nivelul unităților de învățământ din județul Dâmbovița s-a înregistrat un procent general de promovabilitate de 86,48%. Considerăm că este un procent bun care atestă caracterul consecvent și coerent al procesului instructiv-educativ desfășurat în școlile dâmbovițene. Cifrele sunt relevante pentru efortul depus atât de elevi, cât și de cadrele didactice. Comparativ cu anul școlar 2017-2018, se înregistrează o creștere a promovabilității cu peste două procente (84,10%), progresul școlar fiind stimulat mai ales din perspectiva diferențierii parcursurilor de învățare, prin numărul sporit de elevi care studiază după programe adaptate. Multe școli, atât din mediul urban, cât și rural și-au îmbunătățit eficiența sistemului de educație  prin promovarea metodelor interactive, prelungirea programelor de pregătire a elevilor în școală, implicarea mai eficientă a educatorilor  sau dezvoltarea instruirii asistate de calculator. Însă forța motoare a revitalizării sistemului a fost determinată de un management educațional mai bun, care și-a propus ca obiectiv fie performanța academică (marile colegii naționale sau școlile gimnaziale cu rezultate deosebite), fie incluziunea (liceele tehnologice sau școlile gimnaziale care lucrează cu elevi proveniți din medii sociale dezavantajate).

Chiar dacă cei 98 de elevi neșcolarizați reprezintă un procent mic din numărul total al elevilor noștri – respectiv, 1,78%, cauzele de eșec școlar constituie totuși o problemă pentru învățământul dâmbovițean.  Din semestrul al II-lea devine o prioritate recuperarea acestor copii și includerea lor în programe de remediere/recuperare școlară.

 

NR. CRT. NIVELUL DE ȘCOLARITATE ELEVI ÎNSCRIȘI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR ELEVI RĂMAȘI LA SFÂRȘITUL SEM. I

2018-2019

TOTAL PROMOVAȚI LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I, 2018-2019 %

 PROMO

VA

BILITATE

ELEVI

CORIGENȚI

ELEVI

CU

SITUAȚIA NEÎNCHE

IATĂ

ELEVI NEȘCO

LARIZAȚI

 
1. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 21.914 21.880 21.292 97,31% 377 211 34  
2. ÎNVĂȚĂMÂNT

GIMNAZIAL

17.521 17.484 15.154 86,67% 1810 520 37  
3. LICEU/ZI (IX-X) 6301 6274 5299 84,45% 581 394 25  
4. LICEU/ZI (XI-XII) 6460 6269 5387 85%93 612 270  
5. LICEU SERAL 1227 1146 931 81,23% 215  
6. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 1604 1595 1122 70,34% 187 286 2  
7. POSTLICEAL 261 190 184 96,84 6  
8. MAIȘTRI 60 60 60 100%      
9. A DOUA ȘANSĂ 41 41 31 75,60 10  
  TOTAL 55.389 54.939 49.490 86,48 3567 1912 98  

 

Prof. Gabriela Istrate

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro