Profesori de la Școala Gimnaziala Ulmi au beneficiat de formari în străinătate

In perioada 3-9 iunie 2019 Scoala Gimnaziala Ulmi a derulat fluxul de mobilitate din cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie KA1-educația adulților, participând la cursul internațional de formare “ Creativity in teaching and training for motivating early school leavers and for their better reintegration in the society”, desfăşurat în Sevilla , Spania. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă, asigură formarea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene, schimbul de experienta, transferul de bune practici, îmbunătăţind cunoştinţele, dezvoltand competenţele de predare-învăţare ale profesorului in educatia adultilor.
Cursul la care au participat 5 cadre didactice a fost realizat de către asociaţia “New Horizons” din Malta, un furnizor de educaţie a profesorilor în învăţământul preuniversitar ce face parte dintr-un consortiu informal de furnizori de formare international, organizand cursuri in mai multe tari europene.

Activitatea de formare a fost condusă de către practicieni cu experienţă în domeniul având ca baza dezvoltarea competentelor cadrelor didactice încadrate la clasa cu frecventa redusa privind aplicarea activitatilor de educatie non-formala in contexte formale , utilizarea metodelor creative de predare si invatare , metode de comunicare verbale si non-verbale, care au ca scop motivarea elevilor si cresterea calitatii actului educational in procesul instructiv-educativ,precum si incurajarea incluziunii in mediul scolar a elevilor adulti.
Participarea noastra la acest curs, ca reprezentanti al Scolii Gimnaziale Ulmi , ne-a oferit oportunitatea de a ne îmbunătăţi competenţele profesionale, de a aplica tehnici, metode si mijloace de lucru in scopul unui management eficient al clasei de elevi si crearii unui mediu educational favorabil incluziunii scolare a elevilor cu oportunitati reduse-elevii cu CES si cei proveniti din medii vulnerabile

În cadrul acestui stagiu de formare au participat 16 de cadre didactice din 4 ţări europene, şi anume: România, Finlanda Germania si Italia.

Beneficiile activităţii de formare s-au realizat pe mai multe planuri:
– Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături de specialişti din alte ţări;
– Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor privind utilizarea noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în cel european;
– Schimbul de idei şi de bune practici care a contribuit la îmbogăţirea şi diversificarea metodele de lucru utilizate de cadrele didactice participante la aceasta activitate de formare.

– Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări;
– Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate (metode de predare şi evaluare, direcţii de cercetare)
– Perfecţionarea unei limbi străine;
– Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs;
Impactul pozitiv al acestui proiect asupra participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui participant din punct de vedere profesional şi social, aspect ce influenţează pozitiv activitatea instituţiei aplicante. În cadrul acestui curs , am avut posibilitatea de a face schimb de experienţă internaţională şi de a coopera cu profesori din alte instituţii europene.
Dezvoltarea europeană realizată prin intermediul programului Erasmus+, va promova profesorii care nu au pregătiri şi experienţe anterioare şi nu numai. Mulţumim pe această cale ANPCDEFP pentru promovarea acestor cursuri de formare ce asigură o aliniere a muncii profesorilor din România la standarde europene şi o deschidere către noi modele ale activităţii educaţionale.

Prof. Folea Madalina


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro