Elevii de la Bălasa Doamna învață și despre moștenirea culturală a altor țări

În săptămâna 2-6 martie 2020, Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște a fost gazda unor activități cu elevii și profesorii din mai multe țări europene, în cadrul unui proiect de schimb interșcolar Erasmus+, care beneficiază de finanțare din partea Comisiei Europene cu suma de 25.860 euro. Proiectul cu titlul „Transmitting Our Cultural Heritages to New Generations” se desfășoară în perioada 1.09.2019-31.08.2021 și are ca parteneri școli din Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Turcia. Scopul acestuia este conștientizarea elevilor cu privire la moștenirea culturală a fiecărei țări, precum și îmbogățirea cunoștințelor acestora despre ceea ce înseamnă bogății culturale tangibile și intangibile ale lumii.

În prima zi a întâlnirii transnaționale de proiect, participanții au fost întâmpinați, în amfiteatrul liceului, cu pâine și sare. Activitățile au fost declarate deschise după ascultarea imnurilor naționale ale tuturor partenerilor. Au luat cuvântul inspectorul responsabil pentru proiecte europene, prof. Valentin Stancu, precum și directorul Liceului de Arte, pr. prof. Marian Dobrescu și coordonatoarea proiectului, prof. Sevinç Altıntaş. A urmat un concert susținut de elevi ai liceului, organizat de prof. Ana-Maria Sălișteanu.

O primă activitate în cadrul proiectului a constat în evidențierea, de către elevii din fiecare țară, a unor aspecte culturale și istorice ale muzicii tradiționale. Prin intermediul unor prezentări Power Point și a unor scurte filme, elevii au făcut o trecere în revistă a tuturor stilurilor muzicale din fiecare țară, au vorbit despre reprezentanții de seamă ai acestor stiluri diverse, și-au subliniat valorile naționale.

În continuare, sub coordonarea prof. Maria Tufeanu, a avut loc o paradă de costume populare românești, cele mai multe dintre acestea având o vechime de peste 100 de ani. Cei care au realizat parada au fost elevii ansamblului folcloric al liceului, “Păstrătorii de tradiții”. Oaspeții au primit explicații despre fiecare piesă a costumului tradițional, precum și despre împrejurările, datinile, obiceiurile în cadrul cărora piesa respectivă era utilizată. Totodată, au fost interpretate, de către elevii liceului, câteva doine, pentru a evidenția moștenirea culturală românească, întrucât acest cântec face parte, încă din 2009, din patrimoniul cultural mondial UNESCO. În după-amiaza aceleiași zile, elevii au prezentat PPT-uri despre artele plastice din fiecare țară parteneră, despre evoluția, reprezentanții acestora, precum și despre opere plastice celebre. Apoi, toți elevii au învățat un cântec românesc popular, alcătuindu-se un cor multinațional.

În acest timp, profesorii au participat la o întâlnire de management, pentru a analiza activitatea derulată în primul an de proiect, dificultățile sau provocările pe care le-au avut în desfășurarea activităților cu elevii, precum și pentru a discuta sarcinile pe care le vor avea elevii în următoarele luni.

În ziua a doua a proiectului elevii și profesorii au vizitat Muzeului Satului Golești, explicațiile oferite de ghid permițându-le să înțeleagă foarte bine aspecte ale moștenirii culturale românești. După-amiază, la întoarcerea în Târgoviște, oaspeții au aflat informații importante despre istoria și cultura românească, prin intermediul vizitei efectuate la Complexul Muzeal “Curtea Domnească”, în cadrul căreia se amenajase și o expoziție de costume populare românești.

Primarul orașului Târgoviște, dl. Daniel Cristian Stan, a primit cadrele didactice și elevii într-un cadru oficial, oferind informații despre funcționarea instituției pe care o coordonează, dar și despre proiectele finalizate și în curs de realizare. De asemenea, a subliniat diversitatea și calitatea activităților derulate de școala-gazdă a proiectului, Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște și a intrat în dialog cu fiecare coordonator din școlile partenere.

Corul de gimnaziu “Sonoris”, dirijor prof. Iancu Maria, alături de prof. pian Ana-Maria Sălișteanu, prof. percuție Rareș Hoțescu și grupul vocal “UP 60 STR”, prof. pian Baroți Sorin au oferit oaspeților, în primele două zile de activitate, în amfiteatrul liceului, piese din repertoriul românesc și internațional, care au pus în valoare munca acestor elevi și a profesorilor dedicați.

Ziua a treia a fost dedicată unei excursii în zona Bran-Brașov. S-au vizitat obiective turistice reprezentative, precum: Castelul Bran, Biserica Neagră, Casa Sfatului, elevii și profesorii din țările partenere primind astfel informații despre elementele de cultură românească din perioada medievală și despre modul cum această moștenire culturală este păstrată.

Ziua a patra a debutat cu activități distincte pentru elevi și profesori, ambele desfășurate în cadrul Școlii Populare de Arte “Octav Enigărescu”. A avut loc o întâlnire de management cu profesorii din proiect, în timp ce elevii au participat la ateliere de încondeiere de ouă și de pictură pe sticlă. A urmat vizitarea Universității “Valahia” din Târgoviște, unde elevii și profesorii au participat la o prelegere pe tema proiectului, cu titlul “Moștenirea culturală”, susținută de către prof. univ. dr. Silviu Miloiu, iar apoi, îndrumați de dna rector conf.univ.dr. Laura Gorghiu, au vizitat Universitatea.

După-amiază, în amfiteatrul “George Enescu”, a avut loc prezentarea unor instrumente tradiționale din țara noastră: fluier, ocarină, drâmbă, cobză, realizată de către dna profesor Dica Țuțea, fiica cunoscutului bard Victor Udrea. A urmat un concert de muzică tradițională românească, realizat sub coordonarea dnei profesor Maria Tufeanu. Au fost interpretate cântece românești de către membrele ansamblului folcloric al liceului, iar taraful școlii a asigurat acompaniamentul muzical pentru soliste, dar a performat și distinct. În final, elevi din toate țările participante au interpretat din nou împreună, cântecul popular românesc învățat în cadrul activității din prima zi de proiect.

Ziua a cincea a fost dedicată unei excursii în București. S-au vizitat obiective turistice reprezentative, precum: Muzeul Satului, Muzeul Național de Artă, participanții având ocazia de a intra în contact direct cu fondul cultural autohton. Ultima zi a fost, totodată, prilej pentru oferirea certificatelor de participare, toți participanții completând, de asemenea, fișe de reflecție și fișe de evaluare a întregii activități.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2, proiecte de schimb interșcolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Prof. Toader Denisa, Liceul de Arte “Bălașa Doamna”

Prof. Nicolae Mihaela, Liceul de Arte “Bălașa Doamna”

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro