Admitere liceu 2016: înscriere, calcul medie, calendar admitere

Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

Conform metodologiei de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul  scolar 2016-2017, se pot echivala rezultatele obtinute la examenele cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Echivalarea se face la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Calendar admitere liceu 2016:

Probele de aptitudini

19-20 mai 2016 – Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016 – Inscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai 2016 – Desfasurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016 – Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016 – Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

24 iunie 2016 – Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati

7 iulie 2016 – Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere

8 iulie 2016 – Validarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva

11 iulie 2016 – Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

19-20 mai 2016 – Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

23-24 mai 2016 – Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

25-28 mai 2016 – Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

30 mai 2016 – Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016 – Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-2 iunie 2016 – Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

7 iunie 2016 – Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

8 iunie 2016 – Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

13 mai 2016 – Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

24 iunie 2016 – Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

11 – 13 iulie 2016 – Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

14 – 16 iulie 2016 – Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat 2016

8 – 12 iulie 2016 – Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

8 – 12 iulie 2016 – Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

9 – 13 iulie 2016

Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

14 iulie 2016 – Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

15 iulie 2016 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere

16 – 17 iulie 2015 – Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

18 iulie 2016 – Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

19 iulie 2016 – Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la datainceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017

20 iulie 2016 – Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

20 iulie 2016 – Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

21 iulie – 29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat 2016:

20 iulie 2016 – Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

21 – 22 iulie 2016 – Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna

23 iulie 2016 – Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii

20 – 25 iulie 2016 – Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii

25 iulie 2016 – Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna

20 – 26 iulie 2016 – Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori

27 iulie 2016 – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere

28 iulie 2016 – Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii

28 iulie 2016 – Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa

28 -29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua

29 iulie 2016 – Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii

1 – 4 august 2016 – Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate.

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat 2016:

1 august 2016 – Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

29 august 2016 – Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

30 – 31 august 2016 – Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1 – 2 septembrie 2016 – Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare

5 septembrie 2016 – Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro