Se caută director executiv adjunct pentru poliţia locală!

Târgoviştenii au ocazia să ocupe un post de conducere în cadrul poliţiei locale. Dacă aveţi studii superioare finalizate şi 3 ani vechime puteţi candida pentru postul de director executiv adjunct scos la concurs de poliţia locală din Târgovişte. conform anunţului postat de primăria municipiului pe propria pagină de internet, dosarul de înscriere va cuprinde:

–          formularul de înscriere;

–          copia actului de identitate;

–          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

–          cazierul judiciar;

–          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–          declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 decembrie 2012. Candidaţii înscrişi vor susţine două probe: scrisă (12 decembrie 2012orele 10:00) şi interviu (14 decembrie 2012orele 14:00). Ambele probe de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgoviste. Bibliografia precum şi datele suplimentare pot fi accesate de pe site-ul  instituţiei.


Valeriana heidelbergcement


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro