ANUNŢ: Liceul Tehnologic Nucet scoate la concurs post de contabil şef, informatician şi muncitor calificat

LICEUL TEHNOLOGIC NUCET cu sediul în localitatea NUCET, str. GĂRII,  nr. 6, judeţul DÂMBOVIŢA, in baza H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcții vacante, pe perioadă nedeterminată:

  1. CONTABIL -ŞEF – 1,00 normă;

Conditii specifice:

– nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată (specializare Economic, Management)

– vechime în învăţământ în funcţia de contabil şef   –  minim 3 ani

  1. INFORMATICIAN – 1,00 normă;

         Conditii specifice:

– nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată în specialitatea postului

– vechime în învățământ ca analist programator/informatician – minim 3  ani

– certificat absolvire curs rețele de calculatoare

  1. MUNCITOR  CALIFICAT I- 1,00 normă.

Conditii specifice:

– nivelul studiilor – studii generale sau medii

– are capacitate deplină de exercițiu

– are vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale

– posesor carnet de conducere categoriile B,C,D

Concursurile se vor desfăşura la institutiei, loc. NUCET, str. GĂRII,  nr. 6, judeţul DÂMBOVIŢA astfel:

Proba scrisă – 14.12.2016

Proba practică şi interviu16.12.2016

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC NUCET

Relaţii suplimentare la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC NUCET, telefon: 0371319965, e-mail: gsa_nucet@yahoo.com.

 

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro