Formarea de competențe tehnice specifice calificarii de electrician exploatare joasă tensiune într-un stagiu de formare profesionala în Anglia

În perioada 3-22 martie 2019, opt elevi din clasa a X-a B înscriși la învățământul profesional de stat din Liceul Tehnologic Voinești, calificarea electrician exploatare joasă tensiune, au participat într-un stagiu de formare profesională cu durata de 90 de ore în Centrul VET-Tellus Education Group din Plymouth, Anglia, la partenerul educațional Channicool Training Services Ltd. Pregătirea participanților în unitatea de învățământ pentru această mobilitate (domeniul electric și limba engleză) și actitățile practice din atelierul din Anglia s-au realizat în cadrul proiectului ’Professional Training for Our Future Jobs’, proiect implementat prin Programul Erasmus+. Cunoștințele și abilitațile profesionale deprinse de către cei opt participanți privind realizarea de instalații electrice de joasă tensiune și mentenanța acestora, vor fi utile tinerilor la locul de muncă.

Participanții au lucrat individual și în echipă în atelierul electric din Plymouth, au realizat circuite electrice și au identificat și remediat defecțiuni specifice echipamentelor electrice. De asemenea, elevii au fost evaluați pe parcursul lucrărilor de către Jason Smith, tutorele din cadrul centrului de formare profesională.

Pregătirea inițială a participanților s-a desfășurat la nivelul liceului și a fost centrată pe dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, pregătirea pedagogică referitoare la prezentarea generală a programului Erasmus + și a proiectului, precum și modulul de pregătire culturală privind viața culturală și socială britanică.

Profesorul care a pregătit elevii în acest proiect, domnul Constantinescu Ion, afirmă că rezultatele învățării(cunoștințe, abilități și atitudini) dobandite de elevi pe parcursul celor 90 de ore de formare profesională în cadrul organizației Tellus Education Group, reprezintă un mare câștig pentru acești elevi, o șansă în plus de a ocupa un loc de muncă pe piața europeană a muncii.

Cazarea participanților pe toată perioada mobilității fost organizată în familii din  Plymouth și a reprezentat un alt  avantaj major pentru elevi privind îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză și cunoașterea stilului de viață britanic.

Aceste rezultate ale învățării dobândite de către fiecare participant vor fi transferate, recunoscute și acumulate prin intermediul Sistemului European de Credite pentru Educație și Formare Profesională–European Credit System for Vocational Education and Training(ECVET), etapă ce va fi realizată în unitatea de învățământ.  

De asemenea, participanții au obținut în cadrul organizației de formare din Plymouth creditul ‘Exploring Job Opportunities’ în cadrul programului ’Preparation for Working Life’. Tellus Education Group este acreditată pentru implementarea acestui programul de către Ascentis /AptEd for delivering Ofqual recognised qualifications din Anglia.

În data de 22 martie 2019, după evaluarea finală a lucrărilor practice executate de către participanți, aceștia au primit certificatul Europass Mobility care înregistrează cunoștințele și compețențele dobândite în aceas stagiu de formare profesională.

 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opinia  autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta

 


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro