I.S.U Dâmboviţa oferă “lecţii” la început de an şcolar!

Noul an şcolar 2012-2013 “bate la uşă”, iar porţile unităţilor de învăţământ se vor redeschide pentru a îi primi pe copii şi elevi în grădiniţe, şcoli şi licee. Pentru siguranţa acestora, pe timpul cât se află la cursuri,
Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile de învăţământ, premergător şi pe timpul desfăşurării anului şcolar:

Premergător începerii anului şcolar:
Verificarea instalaţiilor electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecţiunile constatate;
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat;
Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;
Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;Asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi bunurilor din clădire – întocmirea și afișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu.;
Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;
Stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu.
Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
Înainte de sezonul rece se vor verifica, cu personal autorizat, mijloacele de încălzire.

Pe timpul desfăşurării anului şcolar:
Menținerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se menţin libere şi întreţinute corespunzător;
Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, atât ziua cât şi noaptea;În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
La încheierea activităţilor didactice se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;
La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
Semestrial se vor executa exerciţii de alarmare – evacuare. Se vor desfășura activități privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se va face organizat în şcoli, conform unei programe de învăţământ.


Valeriana heidelbergcement


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro