Valahia University Press, o editură în sprijinul învăţământului românesc

Editura universităţii târgoviştene pune la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, din învăţământul superior în general şi din viaţa economico-socială a judeţului cursuri universitare, manuale, tratate, culegeri de probleme, lucrări ştiinţifice, facilitând astfel accesul acestora la noutăţile din ştiinţe, arte, cultură, învăţământ, tehnică, tehnologie, viaţă religioasă etc.

De asemenea, în cadrul editurii au fost editate volume omagiale dedicate unor importanţi profesori ai Universităţii Valahia din Târgovişte, lucrări ale unor seminarii sau Conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de asemenea, de către Universitate, precum şi 9 dintre revistele editate în cadrul Analelor Universităţii.

Apariţiile acestor produse editoriale se fac în cadrul a cinci colecţii:

Studia legis: pentru lucrări din domeniul ştiinţelor juridice;

Summa Theologica: pentru lucrări din domeniul teologic şi religios;

Studia Economica: pentru lucrări din domeniul economic;

Studia Tehnica: pentru lucrări din domeniul tehnic;

Studia Culturalia et Historica: pentru lucrări din domeniul ştiinţelor istorice şi culturale;

Studia Litteraria: pentru lucrări din domeniul ştiintelor literaturii;

Editura Valahia University Press, premiată la saloanele editoriale din ţară, funcţionează ca şi compartiment distinct în cadrul Bibliotecii Universităţii “Valahia” din Târgovişte şi a luat naştere prin transformarea Editurii Stolnicul Cantacuzino, înfiinţată în 07.01.1992.

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro