Parteneriat școlar european Erasmus+ la Liceul de Arte Bălașa Doamna

Parteneriatul educațional european, cu titlul My Place, Your Place, Our Place, finanțat de Comisia Europeană și derulat prin programul Erasmus+, în Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgovişte, în perioada 1.09.2018-31.08.2021, a intrat în al doilea an. Coordonatorul parteneriatului este County Council of the City and County of Cardiff, Țara Galilor, iar partenerii sunt școli din Țara Galilor, școli și inspectorate școlare din Spania și Turcia.

Instituția coordonatoare a activităților pentru România este Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, iar Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgoviște și Școala Gimnazială Coresi, Târgoviște sunt cele două școli implicate în proiect, care asigură implementarea acestor activități. Scopul proiectului este de a oferi un model de învățare interculturală, atât pentru realizarea unor mobilități cu experiențe de învățare, cât și pentru planificarea unor resurse de învățare la nivelul claselor, în vederea îmbogățirii experienței elevilor, prin altfel de metode decât cele din predarea-învățarea-evaluarea tradițională.

În perioada 6-7 noiembrie 2019, 3 cadre didactice din echipa de management a proiectului, din Liceul de Arte Bălașa Doamna, au participat la Transnational Teachers’ Management Meeting, ce a avut loc în Cardiff – Țara Galilor.

În prima zi, întâlnirea a avut în vedere discutarea modului în care s-a realizat ȋndeplinirea sarcinilor manageriale din primul an și jumătate de proiect: existenţa, funcţionalitatea  şi vizibilitatea colţului Erasmus+, publicarea mai multor articole despre proiect, susţinerea lecţiilor pe tema proiectului, realizarea materialelor ce vor constitui produsele intelectuale, completarea și încărcarea tuturor materialelor rezultate din activitățile cu elevii, pe platforma eTwinning a proiectului. Profesorii coordonatori din Țara Galilor au realizat evaluarea activităților și s-a evidențiat importanța lor pentru desfășurarea în bune condiții a proiectului. Fiecare școală parteneră a fost invitată să-și prezinte activitățile pe care le-a realizat de-a lungul primului an și jumătate de proiect. De asemenea, au fost discutate aspecte privind dificultăţile ȋntâmpinate ȋn cadrul derulării activităţilor. Au fost abordate aspecte referitoare la activităţile ce trebuie realizate până la următoarea ȋntâlnire de proiect, s-au stabilit datele cu privire la această întâlnire, ce va avea loc în luna martie, în România.

Cea de-a doua zi a întâlnirii transnaționale a fost dedicată Conferinței Internaționale, la care participanții au avut prilejul să se bucure de experiențele didactice ale cadrelor didactice din mai multe țări europene. Au fost evidențiate scopul, obiectivele, rezultatele obținute, impactul asupra elevilor și asupra cadrelor didactice din școlile respective. Membrii echipelor de proiect au vorbit despre importanța implementării unor astfel de proiecte europene și despre modul în care au schimbat în bine viața școlilor. Una dintre aceste prezentări, în cadrul conferinței, a aparținut inspectorilor școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și metodiștilor de la Casa Corpului Didactic Dâmbovița, care au valorizat rezultatele unui parteneriat Erasmus+ finalizat, precum și  impactul pe care acesta l-a avut în instituțiile respective. La finalul zilei, s-au completat fișe de evaluare, de reflecție, care au oferit feed-back organizatorilor.

Prof. Carmen Antonescu, prof. Mihaela Nicolae

Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgoviște

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2, parteneriate strategice în domeniul şcolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro