Programul “Euro 200” este valabil și în 2012

 Cererile pentru obținerea unui voucher se depun pînă pe 20 aprilie, la unitățile școlare la care învață.
 Cererea va fi completată de un părinte, tutore sau curator, fiind însoțită de următoarele documente: copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să ateste calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; adeverință de la instituțiile de învățămînt din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlați frați sau surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile familiei; declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard; adeverință eliberată de către unitatea de învățămînt din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar; adeverință din care să rezulte numărul absențelor nemotivate din anul școlar precedent. Solicitanții ajutorului vor face obiectul unei anchete sociale, care să verifice veridicitatea celor declarate la capitolul “venituri”. Lista beneficiarilor va fi publicată pe 1 iunie, iar eliberarea bonurilor valorice se va face între 24 iunie și 30 iulie. Calculatoarele vor putea fi achiziționate între 24 iunie și 31 august. Anul trecut, în județul nostru, 583 de elevi și un student au  beneficiat de acest program, majoritatea dintre acestia, adica 326,  declarand ca au venit zero.

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro