Interviurile Gazetei: Inspectorul școlar general adjunct Gabriela Istrate, despre provocările din învățământ la început de an

-Anul 2016 începe cu multe noutăți pentru învățământul din România. Una dintre acestea și cea mai dezbătută, privește creșterile salariale, de care vor beneficia și cadrele didactice. Ce părere aveți? Este o măsură binevenită și pentru cadrele didactice?

-Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița apreciază că preconizatele creșteri salariale din educație sunt necesare, întrucât un învățământ de calitate nu poate fi asigurat decât cu profesori mai motivați. În consecință,  conform Legii nr. 250/2016, de la 1 ianuarie 2017 va fi aplicată o creștere salarială în medie de 15% pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Creșterile prognozate încearcă  să evite  o polarizare între profesorii care abia intră în sistem și cei care au vechime semnificativă. Nu este firesc să avem creșteri de peste 50% la cadre de conducere, în condițiile în care problema noastră este profesorul de la sat.

În felul acesta, sistemul  va face un pas înainte spre legea salarizării unitare și respectarea unor principii determinate de accentul pe debutanți, pe partea de jos a sistemului, dar și pe reașezarea unor ierarhii funcționale și de vechime. Se menține totodată acel bonus de performanță pentru educație, prin gradația de merit care asigură un spor de 25% din salariu pe o perioadă de 5 ani pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar cu rezultate deosebite.  Principala noutate adusă de OMENCȘ nr. 6161/2016 o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

Cu alte cuvinte,  un profesor bun  trebuie apreciat și recompensat, nu  doar pentru rezultate la olimpiade și concursuri, ci și dacă se implică și reușește să reducă abandonul școlar la clasă sau îi ajută pe copiii din categoriile dezavantajate să progreseze (chiar dacă progresul e de la 4 la 5 sau de la 5 la 6). Apreciem întotdeauna profesorii care nu se mărginesc la a-și preda materia, ci sunt interesați să își cunoască elevii, să vadă ce pot și ce nu pot aceștia să facă, să le descopere înclinațiile și preferințele, să îi ajute să se cunoască mai bine și să nu îi lase să cadă, ci să le dea curajul să-și imagineze viitorul.

-Sunt voci care spun că niște salarii mai mari i-ar motiva mai mult pe profesori și ar elimina cadrele didactice nepregătite din sistem. Care este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens?

-În concepția noastră, majorările salariale pot determina un atașament mai bun al profesorului, o implicare mai consistentă, însă determinarea lui vine din vocație, din dragostea de meserie. Aici nu este vorba despre un job standardizat, turnat într-un tipar formal…Când vine vorba despre educație, ne raportăm la  talentul pedagogic, la harul și emoția cu care profesorul se dedică elevilor săi.

-Au fost deja publicate informații despre examenul de Bacalaureat, pentru care urmează simulări în primăvară, dar și pentru examenul de Definitivat al profesorilor. Sunt noutăți anul acesta în ceea ce privește cele două examene naționale? La ce rezultate vă așteptați și ce măsuri va lua Inspectoratul pentru ca lucrurile să decurgă bine?

-Calendarul examenului de Bacalaureat 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial iar metodologia de desfășurare cuprinde câteva noutăți. Astfel, examenul de Bacalaureat 2017 va începe pe 6 iunie, cu examenul oral de Limba română, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie 2017. Absolvenții de liceu care susțin examenul vor trebui să completeze și să semneze o cerere tipizată care va menționa faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații. De asemenea, a fost eliminată prevederea că nota finală se modifică doar dacă exista o diferență de 0,5 puncte între nota inițială și cea de după contestație. Fiecare lucrare este evaluată și notată inițial de câte doi profesori. La corectare, dacă diferența dintre notele date de cei doi evaluatori este mai mică de 0,50 puncte, nota finală este media aritmetică cu două zecimale a celor două note, fără rotunjire. O deosebire de anii anteriori apare la felul în care se va nota lucrarea în cazul în care între cele două note există o diferență mai mare de 0,5 puncte. În acest caz, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, numiți de președintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota finală.

Dacă ne referim la așteptările noastre în ceea ce privește rezultatele la examenele naționale, să luăm în calcul obiectivul principal asumat prin Planul Managerial al ISJ Dâmbovița pentru anul școlar 2016-2017: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute  la evaluările/examenele naţionale – 2017”. În această privință, ne-am propus implementarea, la nivelul unităților de învățământ, a programelor de educație remedială și de pregătire suplimentară a celor capabili de performanță. De asemenea, monitorizarea organizării simulării din martie 2017, evaluarea rezultatelor și aplicarea programelor de măsuri adecvate vor putea determina îmbunătățirea rezultatelor cu cel puțin 5 procente, comparativ cu anul școlar trecut.

Examenul național de definitivare în învățământ vine și el cu câteva noutăți legate de perioada desfășurării probei scrise – 20 aprilie 2017, dar și de structura acestuia: includerea portofoliului profesional – alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru;  particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului și care evaluează nivelul de competență didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului profesional personal, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie și elemente de psihologie școlară în vigoare, corespunzătoare funcției didactice ocupate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 și 10 și intră în calculul mediei finale a examenului, împreună cu nota de la inspecție și nota de la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

O ultimă noutate legislativă adusă de OUG 96/2016, care modifică art. 241 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, prevede că persoanele care nu au promovat examenul de definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

-Zilele acestea a fost aprobată o adresă care le permite directorilor care nu au promovat examenul din toamna anului trecut să rămână în funcție, existând posibilitatea de a fi detașați în interesul învățământului cu acordul Inspectoratului. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Vor exista astfel de cazuri în Dâmbovița?

-În urma analizării aplicării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar Ministerul a emis pe 6 ianuarie 2017, prin derogare, o notă care prevede soluționarea situațiilor pentru care nu s-au emis deciziile de numire în funcțiile de director și director adjunct prin detașare în interesul învățământului. Nota prevede că în funcțiile rămase vacante după validarea rezultatelor concursului, pot fi numite și persoanele care până la organizarea acestuia au ocupat funcții în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs, sau au participat, dar nu au au fost admise.  În Județul Dâmbovița au fost numiți prin detașate (fără concurs) 82 de directori și directori adjuncți. În 5 situații nu au fost identificate cadre didactice cu disponibilitate pentru asumarea funcției de conducere. În consecință, au fost numite – până la organizarea unui nou concurs – cadrele didactice care anterior concursului au ocupat această funcție.

Din aceste considerente, un al doilea obiectiv major propus în Planul managerial al ISJ Dâmbovița privește Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale și eficientizare”. Câteva acțiuni proiectate în acest scop:

Organizarea unor acțiuni de consiliere individuală sau de grup a directorilor de școli, în funcţie de nevoile specifice identificate la nivel local (domenii: management strategic, managementul resurselor umane, metode şi tehnici de comunicare, managementul conflictelor, managementul financiar, managementul calităţii, realizarea de parteneriate educaţionale (şcoală/ agenţi economici/comunitate, realizarea de proiecte instituționale de parteneriat strategic); Cursuri de formare, în scopul însușirii legislației specifice pentru managerii unităților de învățământ pe problematica managementului educațional; Consilierea managerilor unităților de învățământ preuniversitar cu privire la implementarea metodologiilor subsecvente Legii 1/2011, a dispoziţiilor şi recomandărilor M.E.N.C.S.; Monitorizarea performanţelor managerilor şcolari în domeniul managementului educaţional, a activităţii didactice, ştiinţifice şi de formare.

Conducerea ISJ Dâmbovița

 

 

 

 

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro