TÂRGOVIȘTE: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa scoate trei posturi la concurs

Distribuie:

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa din Târgovişte organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Consilier juridic, grad profesional II, I – 1 post, nivel de execuţie în cadrul Compartimentului juridic – resurse umane:
2. Şofer – 1 post. nivel de execuţie în cadrul Compartimentului Tehnic, Gospodărire, întreţinere şi Deservire;
3. Şef serviciu, grad profesional I – I post, nivel de conducere în cadad Secţiunii Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Consilier juridic:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– vechime în domeniu – minimum I an.

2. Şofer:
– absolvenţi de studii medii;
– permis categoria B, C+E şi D~E;
– atestat pentru transport persoane:
– card tahograf;
– adeverinţă medicina muncii din care să reiasă că este apt pentru muncă;
– vechime în transportul dr persoane – minimum 5 ani.

3. Şef serviciu:
– studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– cunoştinţe de operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 noiembrie 2016, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, din Târgovişte, str. Al. I. Cuza, nr. 15, telefon: 0245/613.112.

Distribuie:

Regata Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro