Apia Dâmbovița – precizări cu privire la Zonele de Interes Ecologic

Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în perioada 01 iulie – 01 octombrie.

Până la sfârşitul lunii septembrie, producătorii agricoli au avut obligaţia să înfiinţeze culturile succesive folosite ca strat vegetal pentru asigurarea Zonelor de Interes Ecologic.

Conform art. 43 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013fermierul are obligaţia să aplice pe toate hectarele eligibile practici agricole benefice pentru climă si mediu, respectiv să asigure prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă  declarată”. Potrivit art. 20, alin 1, din OUG 3/2015, „fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de cerere 2015, o suprafață care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarant, este zonă de interes ecologic”.

 Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecuri de specii de culturi care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în perioada 01 iulie – 01 octombrie.

„Fermierii au obligatia legală de a comunica la APIA în scris, în maxim 5 zile, data răsăririi stratului vegetal, față de care se calculează intervalul de 8 săptămâni în vederea asigurării eligibilității suprafețelor de teren arabil declarate pentru plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (înverzire). În cazul în care fermierul nu depune la APIA notificarea de răsărire a stratului vegetal, pentru cererea unică în cauză se vor aplica sancțiuni prin reducerea plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu pentru anul 2019.

Ca urmare a sesizarilor primite de la fermieri de pe raza judetului Dambovita, referitoare la imposibilitatea înfiinţării sau răsăririi culturilor succesive din cauza secetei, pentru constatarea efectelor negative produse de fenomenele naturale, facem menţiunea că este necesar avizul Comisiilor locale constituite la nivelul primariilor din fiecare localitate. Documentele justificative întocmite de Comisie vor fi depuse la Agentia de |Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură, individual,  de fiecare fermier”, a precizat ec. Corina Alexandrina Gârleanu, director executiv APIA Dâmboviţa.


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro