Proiectul planului de şcolarizare în învăţământul dual și învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019, în județul Dâmbovița

În această perioadă, la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a fost analizată  propunerea proiectului  planului de şcolarizare pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional, an şcolar 2018-2019. Au participat membrii  Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea  Profesională  Dâmboviţa (CLDPSFP DB), directorii unităţilor şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic, operatorii economici, precum și partenerii acestora.

Agenda de lucru a întâlnirii:

 1. Prezentarea Ordinului MEN nr. 5360 din/2017 privind „Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către CLDPS şi unitatea administrativ teritorială, a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019” şi a Notei MEN-CNDIPT nr.VET/3012/2017 privind solicitările operatorilor economici înregistrate la CNDIPT, necesare fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual, pentru anul şcolar 2018-2019.
 2. Prezentarea proiectului planului de şcolarizare la învăţământul dual și învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019, stabilit în baza solicitărilor de şcolarizare primite de la operatorii economici.

1.Au fost prezentate următoarele documente privind şcolarizarea în Învățământul Profesional și Tehnic din județul Dâmbovița, pentru acest an şcolar:

 • pentru liceul tehnologic, planul de şcolarizare propus a fost realizat în procent de 80,6%, din cele 50 clase propuse, cu 1400 elevi au fost realizate 41 clase, cu 1258 elevi  la liceu tehnologic, clasa a-IX-a.
 • la învăţământul profesional, planul de şcolarizare propus a fost realizat în procent de 78,5%, din cele 30 clase propuse cu 840 elevi au fost realizate 25 clase, cu 659 elevi. Au fost realizate două clase pentru învăţământul dual la Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” Târgovişte, la solicitarea operatorului economic SC Arctic Găeşti, pentru domeniile de pregătire: mecanică- operator la maşini cu comandă numerică şi electronică-automatizări-electronist aparate şi echipamente.

Un mare interes a trezit studiul OSP (opţiunile şcolare ale elevilor clasei a VIII-a) realizat de CJRAE Dâmboviţa. Studiul a fost efectuat pe 3882 elevi, din Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Voineşti, Găeşti, Băleni, Titu, pentru fundamentarea planului de şcolarizare 2018-2019. Astfel, s-a putut observa că 84,88% din elevi optează pentru învăţământul licel şi doar 15,12% optează pentru învăţămîntul profesional.

 1. A fost prezentat „Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul dual”, unde au fost propuse 3 clase, cu 28 de elevi pe clasă, 84 locuri la solicitarea operatorului economic SC ARCTIC Găeşti, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte şi Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti.

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:


 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
 3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere. Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: – în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; – în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; – în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

În învăţământul dual trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

 • Contract de parteneriat încheiat între operatori economici (sau asociaţie/ consorţiu de operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri)
 • Contract individual de pregătire practică, încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor
 • Autorizare/acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual (metodologie specifică aprobată prin HG).
 1. A fost prezentat proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019, stabilit în baza solicitărilor de şcolarizare primite de la operatorii economici. În cea mai mare parte au fost onorate solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional; sunt propuse 33 de clase cu 924 elevi.

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ nr. 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective:

 1. a) formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor;
 2. b) dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socioprofesionale și progresului în viitoarea carieră;
 3. c) facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 4. d) implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
 5. e) dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.

Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: – în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; – în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; – în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

 

 

Inspector Școlar General

Prof. Sorin ION

ISJ Dâmbovița


Locuri de munca Restaurante


Gurmand + Raiman

 

Daca ti-a placut acest articol il poti distribui pe:

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Te rugam sa citesti politica de confidentialitate (click pe acest link) si sa bifezi casuta de mai jos daca accepti termenii si conditiile privind comentariile


#Citeste si:

Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Hotel Pestera Angajeaza - Locuri de munca Webhosting Armand Media Flax Gopo Star Sistems Security - Paza si protectie
Andrei House Livas locuri de munca