Definitivat 2016: Peste 200 de profesori vor trece prin emoțiile examenului

O prioritate asumată de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița prin Planul de dezvoltare a resursei umane este  formarea profesională a cadrelor didactice. În acest sens, examenul pentru  definitivare în învățământ reprezintă un moment de maximă importanță în formarea inițială. Încă din semestrul I al anului școlar 2015-2016 s-a efectuat o analiză de nevoi a sistemului educațional dâmbovițean, bazată pe cerințele instituționale, dar și cele individuale. Prin inspecțiile școlare au fost identificate aspectele deficitare în pregătirea debutanților și s-a convenit cu formatorii CCD Dâmbovița organizarea unor cursuri adecvate. Aceste cursuri au abordat atât componenta specialității, cât și componenta psiho-pedagogică și metodică. La rândul lor, directorii școlilor în care  debutanții și-au desfășurat activitatea în acest an au fost orientați să-i monitorizeze îndeaproape, să-i îndrume în mod constant prin asistențe la ore și recomandări specifice.

De remarcat decizia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a spori exigența în procesul de selecție a personalului didactic. Astfel, stabilirea notei minime 8, necesară promovării examenului de definitivat, demonstrează o creștere a responsabilității în direcția constituirii resursei umane.

În județul Dâmbovița s-au înscris la examen 231 de candidați, din care  47 pentru învățători, 42 pentru educatoare, 28 pentru educație fizică și sport, 21 pentru limba engleză, 18 pentru limba română, 16 pentru matematică. Pentru celelalte discipline numărul candidaților este mai mic, dar în ansamblu, avem 28 de discipline de examen.

Pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învățământ, candidații trebuie să îndeplinească condițiile privind vechimea la catedră și calificativul de cel puțin „bine” la aprecierile anuale. Prezentarea la examenul de definitivare în învățământ este obligatorie, iar candidații  se pot prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obține, în termenele prevăzute de lege, definitivarea în învățământ pierde calitatea de titular și, ca urmare, contractul de muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Definitivatul este o etapă obligatorie în pers­pec­tiva obținerii gradelor didactice II și I. Promo­varea lui înseamnă și o majorare salarială.

Examenul național de definitivare în învățământ este organizat de Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului, și cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar și constând în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin două inspecții la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an școlar și constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de minister, pentru fiecare specialitate în parte.

Definitivarea în învăţământ este examenul naţional care finalizează formarea iniţială a cadrelor didactice care doresc să ocupe o funcţie didactică în învăţământul preuniversitar.

Istrate Gabriela

Președinta Comisiei Județene de Examen

 


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro