Avocatul Poporului, audiențe la Târgovişte pe 16 mai

Ȋn data de 16 mai 2016, între orele 10:00- 14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului- Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Dâmbovița şi pentru a primii petiții.

Activitatea se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, situat în municipiul Târgovişte, Piața Tricolorului, nr.1, în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Acordarea audiențelor este gratuită, iar cererile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru.

Pentru primirea în audiență nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenta vor fi primate în audiență.

Recomandăm persoanelor care solicită audiență să prezinte şi documente referitoare la problema sesizată.

Orice persoană care se simte nedreptățită de faptele unui funcționar public din autoritățile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului.

Petițiile adresate insituției Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informații complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertățile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administrației publice de a soluționa cererea, mențiunea obligatorie dacă petiția face obiectul unei cause aflate pe rolul instanței judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăți, precizarea autorităților publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, față de abuzurile  suferite din partea funcționarilor publici sau autorităților centrale (ministere, departamente, agenții guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora), administrației locale (prefecturi, primării, consilii județene, municipal, orăşeneşti şi comunale), instituțiilor publice (direcții, inspectorate, servicii, oficii).

Nu intră în competența instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

 


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro