ANUNȚ: Licitație publică deschisă pentru închiriere pajiști în comuna Vulcana-Pandele

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria comunei Vulcana Pandele, strada Principală nr. 9, Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245708728, fax 0245230340, email [email protected]

 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  13 suprafeţe de pajişti, cu suprafaţa totală de 164,89 ha, situate în extravilanul comunei Vulacana-Pandele, cu următoarele numere de cadastrale: nr. 70962, nr. 70963,  nr. 70964, nr. 70965, nr. 70968, nr. 70967, nr. 70973, nr. 71044, nr. 71038, nr. 71045, nr. 71037, nr. 71042, nr. 71040.

Terenurile aparţin domeniului public.

 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12 din 17.02.2021.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăria comunei Vulcana-Pandele, sau pe site-ul www.vulcanapandele.ro.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul achiziţii al Primăriei comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.03.2021, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul achiziţii al Primăriei comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.03.2021, ora 12.00, la Primăria comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița.

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, tel. 0245612344, email: [email protected]

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: publicare in data de 08.03.2021

 

Distribuie:

Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro