Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de luni, nr. 3704
17-1-2022

DAS Târgovişte caută medic stomatolog! Vezi cerinţele

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TIRGOVISTE CALEA DOMNEASCA NR. 216 TIRGOVISTE

 ANUNTA

SCOATREA LA CONCURS A UNUI  POST DE MEDIC STOMATOLOG

 IN CADRUL DIRECTIEI CABINETE MEDICALE SCOLARE -STOMATOLOGIE

                                                         PERIOADA NEDETERMINATA

 

ACTE NECESARE INSCRIERE:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca , conforma cu originalul , sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propia raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae europass;

NOTA :

 • adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar: numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii .
 • in cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale , are obligatia de a completea dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului .
 • actele prevazure la alin. 1 lit. b) , c) si h) vor fi prezentate si in original in vedera verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

CONDITII GENERALE -PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS -CANDIDATUL :

 1. are cetatenia romana,cetatenie a altor state membe ale Uniunii Euroene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. cunoaste limba romana,scris si vorbit ;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiui savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitara functiei, cu exceptia situatiei in care a intrvenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS :

 • Nivel de studii: SUPERIOARE;
 • Domeniul studiilor absovite:  FACULTATE DE STOMATOLOGIE CU DIPLOMA DE LICENTA;
 • Alte conditii: -AUTORIZATIE DE LIBERA PRACTICA IMPLICIT ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA VALABILA / 2015;
 • Aptitudini : abilitati de comunicare si empatie fata de pacienti, capacitate organizatorica, rezistenta la stres, capacitate de a se adapta rapid  lucrului intr – un cabinet medical, lucrul in echipa, depasirea unor situatii de criza.

ACTE  NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS A SALARIATILOR  PROPRII:

-cerere – formular de inscriere la concurs;

– curriculum vitae;

 

Primirea dosarelor candidatilor si sustinerea probelor de concurs  se vor desfasura   la sediul D.A.S. din Calea Domneasc nr. 216, Tirgoviste, jud. Dimbovita.

– Candidatii admisi la proba  selectiei dosarelor vor sustine : proba scrisa si proba de interviu conform urmatorului calendar :

 

 

ETAPA CONCURS DATA ORA
DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 13.07.2015 1600
 PROBA SELECTIE DOSARE 15.07.2015 1100
AFISARE  REZULTATE  SELECTIE DOSARE 15.07.2015 1600
DEPUNERE CONTESTATIE SELECTIE DOSARE 16.07.2015 1600
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE 17.07.2015 1600
DATA DESFASURARE PROBA SCRISA 23.07.2015 1100
AFISARE REZULTAT PROBA SCRISA 23.07.2015 1600
DEPUNERE CONTESTATIE PROBA SCRISA 24.07.2015 1600
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA 27.07.2015 1600
DATA DESFASURARE PROBA DE INTERVIU 28.07.2015 1100
AFISARE REZULTAT PROBA DE INTERVIU 28.07.2015 1600
DEPUNERE CONTESTATIE PROBA DE  INTERVIU 29.07.2015 1600
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE PROBA DE INTERVIU 30.07.2015 1600
AFISARE REZULTAT FINAL OCUPARE POST 31.07.2015 16 00

 

 

Relatii suplimentare la sediul D.A.S.TIrgoviste ,Calea Domneasca nr. 216.Persoana de contact din cadrul compartimentului  resurse umane: Haralambie Claudia.telefon :0731023873

Bibliografia si tematica concurs : se anexeaza.

 

 

 

DIRECTOR,

ing. STANESCU DELIA

 

 

Distribuie:

Leave a reply


hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
getsbet Gopo

CITEȘTE ȘI

kiss2022-01.jpg
romserv.jpg
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Webhosting Armand Media