La Şcoala ”Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, zâmbetul este înscris în curriculum

În perioada 1 septembrie 2015 – 1 septembrie 2017 elevii și cadrele didactice de la clasele primare ale Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa sunt implicați în derularea unui proiect de parteneriat strategic numai între școli, intitulat ”Emotional Competence in the school: Smile!”, cu acronimul SMILE (Schools Make Intelligence Linking Emotions). Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.

Partenerii Școlii 4 în acest proiect sunt două şcoli primare, private, din Spania şi Marea Britanie, o școală primară, publică, din Italia și o grădiniţă publică din Zagreb, Croația, ultima instituție având și rolul de coordonator.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea competenţelor sociale și emoţionale ale copiilor prin implicarea profesorilor, a părinţilor și autorităţilor din educaţie pentru obținerea unor efecte pozitive asupra competenţelor cheie ale copiilor, asupra comportamentului prosocial și a rezultatelor școlare ale acestora.

În Școala 4, grupul ţintă este format din 150 de elevi din clasele primare (dintre care o pătrime cu oportunități reduse – elevi cu cerințe educaționale speciale, cu dificultăți în învățare, provenind din medii socio-economice dezavantajate, cu părinți plecați în străinătate, cu familii monoparentale, cu nivel de trai și educațional scăzut, cu probleme de sănătate) şi  15 cadre didactice care predau la aceste clase.

Participând la activitățile proiectului, integrate în lecții și în activități extrașcolare, elevii își îmbunătățesc competențe cheie precum cele de comunicare în limba engleză, digitale, sociale și civice, emoționale şi  învață cum să învețe. Implicit, rezultatele lor școlare sunt mai bune, au o mai mare capacitate de a lua decizii potrivite pentru rezolvarea unor probleme din viața reală, au un comportament prosocial, manifestând respect față de ceilalți și de regulile sociale și școlare, devenind mai toleranţi, mai independenţi, mai responsabili și mai organizaţi, mai motivaţi și mai atenți la lecții, cu spirit de întreprinzători. Totodată, se consolidează relațiile dintre elevi și profesori, dintre elevi și părinți, dintre profesori și părinți.

Cadrele didactice implicate în proiect transferă cunoştinţe și fac schimb de bune practici pe tema competențelor emoționale, a educației incluzive şi a abordărilor metodologice în lucrul cu elevii cu cerinţe  speciale şi îşi îmbunătăţesc competențele de comunicare interculturală.

Echipa de coordonare a  proiectului în Școala 4 este  compusă din: coordonator – Vladovici Alexandra, asistent de proiect – director adjunct Gealepu Alina, responsabil financiar – contabil Zagrebelinai Valerica, responsabil cu monitorizarea –  Militaru Ileana și responsabil cu diseminarea – Saghin Claudia. Echipa de implementare este formată din învăţătorii Ungureanu Coca, Necula Simona, Jianu Iuliana, Costache Oana, Duţă Rodica, Olaru Angelica, Pleşa Maria, Toderoiu Oana, profesorii de limba engleză Manta Georgiana, Gheoca Olga și Clipea Crina și profesorii de educație fizică  Dobre  George, Ivaşcu Dragoş și  Enache Bogdan.

Proiectul include 4 întâlniri transnaţionale, în Spania, Italia, Anglia şi România, 1 eveniment de formare în Spania şi un eveniment de multiplicare în Croaţia.

În perioada 12-18 octombrie 2015 au  avut loc prima întâlnire transnaţională de proiect și evenimentul de formare a profesorilor la Şcoala Aldebaran, în localitatea Tres Cantos din Madrid, Spania. Din Școala 4 au participat directorul adjunct Gealepu Alina, coordonatorul de proiect  Vladovici Alexandra şi profesorii Gheoca Olga, Necula Simona  şi Saghin Claudia.

Activitățile derulate în cadrul întâlnirii de proiect au vizat: prezentarea școlilor partenere; stabilirea bazelor pentru activitățile și rezultatele proiectului, definirea de modalități clare de acțiune și interacțiune; revizuirea calendarului de activități și a responsabilităților; gestionarea rezultatelor proiectului și stabilirea măsurilor de evaluare; managementul riscurilor.

Activitatea de formare a profesorilor a avut  ca  obiective: dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la inteligența emoțională; pregătirea profesorilor pentru implementarea directă a activităților proiectului prin participarea la ore      (job shadowing în clase cu copii și profesori experimentați) şi efectuarea  schimbului  de bune practici în acest domeniu.

Temele activității de formare au fost: şcoala incluzivă, copiii cu cerințe speciale – autism, elevii defavorizați, dar  și elevii  dotați  intelectual; învățarea socio-emoțională și programe de prevenție școlară SEL; competențele emoționale; rezolvarea conflictelor.

Cea de-a doua întâlnire de proiect a avut loc în luna aprilie 2016 la Şcoala publică „Istituto Comprensivo Verdi – Cafaro” , în Italia, Andria, regiunea Puglia. Din partea şcolii noastre a participat o delegaţie formată din 3 profesori, coordonator prof. Alexandra Vladovici, prof. Oana Toderoiu şi prof. Rodica Duţă. Obiectivele acestei reuniuni de proiect au vizat revizuirea calendarului de activităţi, diseminarea activităţilor derulate până la acel moment, elaborarea instrumentelor de evaluare a proiectului, stabilirea formei finale a produsului intelectual  şi schimbul de bune practici.

Participanţii la primele două mobilităţi au continuat să transfere şi să disemineze informaţiile în cadrul întâlnirilor de proiect, consiliilor profesorale, şedinţelor cu părinţii, şedinţelor de Comisie metodică, precum şi în presa din comunitatea locală.

Calendarul de activităţi al proiectului este foarte divers şi bine corelat cu scopul şi obiectivele proiectului. Acesta include: crearea unui logo al proiectului, crearea unei mascote în fiecare şcoală parteneră, amenajarea unui colţ al proiectului în fiecare şcoală, crearea paginii web a proiectului, crearea unui blog în fiecare şcoală, compunerea unui cântec de bună dispoziţie, dicţionarul multilingv în imagini, portofoliul Cartea Talentelor, piese de teatru, proiect e-Twinning, un DVD cu filmul proiectului şi produsul intelectual al proiectului, un manual de bune practici.  În primă fază, am organizat un concurs de creare  a logoului şi a mascotei şcolii pentru proiectul SMILE. Am urmărit implicarea elevilor în viaţa şcolii şi stimularea creativităţii elevilor. Elevii au lucrat, au votat, au ales. Unul dintre logo-urile create de elevii noştri a fost desemnat logo-ul câştigător, al proiectului, de către elevii din celelalte şcoli partenere. De asemenea, prin diseminarea la şedinţele  cu părinţii şi prin postările pe grupul de Facebook,  s-a avut în vedere înţelegerea, de către părinţi, a factorilor sociali şi emoţionali care influenţează rezultatele şi comportamentul copiilor şi participarea activă a acestora în cadrul activităţilor proiectului.

        Fiecare cadru didactic membru al echipei de implementare  îndrumă elevii în întocmirea unui Portofoliu al talentelor. Se are  în vedere îmbunătăţirea competenţelor sociale şi emoţionale ale copiilor şi participarea activă în cadrul activităţilor, a elevilor cu oportunităţi reduse / dificultăţi de învăţare. Cadrele didactice sunt încurajate să abordeze metode inovatoare de predare si să opereze schimbări în credinţele personale legate de probleme specifice în munca cu elevii.

Proiectul are la bază derularea unor activităţi cu elevii care să abordeze diverse emoţii: frică, bucurie, dragoste, stimă de sine, furie şi tristeţe.  Aceste activităţi se desfăşoară conform unui calendar comun stabilit între parteneri şi includ creaţii ale elevilor (desene, postere, machete, felicitări), serbări şi festivaluri, piese de teatru, cântece, poezii şi jocuri. Se doreşte implicarea părinţilor şi a comunităţii locale. Astfel, se vizează constant dezvoltarea  exprimării în limba engleză, ca limbă oficială a proiectului şi găsirea unor oportunităţi de a propaga acest tip de programe în mediul educaţional.

Diseminarea activităţilor din proiect este permanentă şi se realizează sub diverse forme: prezentări în cadrul lectoratelor cu părinţii, consiliilor profesorale, comisiilor şi cercurilor metodice, acte artistice în cadrul festivalurilor şi serbărilor, expoziţii în şcoală şi comunitatea locală, articole în buletine informative şi în presa locală, postări pe Facebook, pe blogul şi website-ul proiectului. Partenerii din proiect comunică în mod constant, în grupul din reţeaua de comunicare Facebook, prin e-mail, prin intermediul blogului si website-ului proiectului, iar elevii implicaţi în proiect fac schimb de bune practice în cadrul videoconferinţelor de pe Skype.

O bună oportunitate pentru diseminarea proiectului o constituie participarea la LinguaFest, un festival lingvistic destinat acelor şcoli care au în derulare parteneriate strategice Erasmus +, la nivelul claselor primare. Elevii care reprezintă şcoala noastră vor interpreta un moment artistic în limba italiană, limbă europeană ce ne-a revenit în urma unei extrageri la sorţi. Cu această ocazie, am dezvoltat relaţiile de comunicare şi colaborare cu şcoala parteneră din Italia, care ne-a ajutat de altfel, să alegem tema potrivită pentru festival.

Profesorii realizează evaluarea continuă a activităţilor din proiect, prin aplicarea de chestionare, atât elevilor, cât şi părinţilor, şi prin  înregistrarea zilnică a emoţiilor elevilor. La rândul lor, profesorii sunt monitorizaţi prin fişe de evaluare a activităţilor derulate şi chestionare aplicate de către coordonatorul de proiect.

            Impresiile venite din partea tuturor celor implicaţi în proiect sunt constructive, reprezentând feedback pozitiv pentru proiectul în care suntem implicaţi.  Partenerii din proiect, profesorii din Italia, Spania, Anglia şi Croaţia, consideră ca şcoala noastră desfăşoară o mare varietate de activităţi cu elevii, creative şi educative, pliate la nevoile beneficiarilor. De asemenea, au fost surprinşi de experienţa noastră în proiecte Comenius, de abilităţile digitale şi mai ales competenţele lingvistice dezvoltate, dovedite atât de cadrele didactice, cât şi de elevii implicaţi în proiect. Părinţii au primit cu entuziasm vestea acestui proiect şi cred cu tărie că, datorită implicării în activităţile propuse, copiii lor vor învăţa cu mai multă plăcere şi vor deveni mai echilibraţi, din punct de vedere emoţional. Elevii sunt încântaţi să participe activ în proiect, fiind o bună oportunitate de a se exprima liber, prin artă, de a colabora la scară înaltă, din perspectiva dimensiunii europene şi de a îşi extinde orizontul cultural. Cadrele didactice din şcoala noastră văd în acest proiect, în primul rând, o modalitate inedită de a se apropia de elevii lor, de a învăţa împreună cu aceştia cum să-şi controleze emoţiile şi de a se perfecţiona din punct din vedere profesional în operarea calculatorului şi comunicarea în limba engleză.

                  SMILE nu este doar un titlu. SMILE nu este doar un parteneriat strategic  Erasmus+. SMILE este zâmbetul pictat pe feţele tuturor actorilor de pe marea scenă a proiectului nostru, în urma unor colaborări de succes care ne vor face pe toţi mai buni.

Precizare: Acest proiect a primit finantare din partea Uniunii Europene. Articolul acesta reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informatiilor respective.

13517968_10153745552923660_1517591027_o 13493737_10153745552973660_1979651376_o

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro