Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de luni, nr. 3704
17-1-2022

RESTITUIRI – Ioan N. RADU – Școala de fete

Scriam, cu câțiva ani în urmă, despre un OM pe care-l știam în orașul nostru dintotdeauna și pe care îl cunoșteau zeci de generații ale Târgoviștei. Profesorul Ioan N. RADU, campion mondial, dascăl de elită, profesor înțelept, conducător al școlii dâmbovițene… Scriam, deci, „gânduri despre un foarte tânăr prieten”… Acum, Domnul Profesor e într-o lume mai bună și, cu siguranță, îi învață pe îngeri să construiască rachetomodele, pe care le lansează în fiecare zi, acolo, în rai… Am în arhiva mea de suflet mai multe articole despre oameni de ieri și de azi ai Dâmboviței noastre, scrise cu migală și pasiune de dragul meu prieten, pe care, iată, le restitui aici, în fiecare săptămână… (Ionuț  Cristache) 

 

Școala de fete  

 

   În anul 2014 am aniversat  176 de ani de existenţă a Şcolii normale şi 181 ani de inspecţie şcolară şi, de reţinut pentru învăţământul dâmboviţean, faptul că au apărut de-a lungul anilor şi alte şcoli care ar trebui analizate, precum cele pregătitoare de ţârcovnici,  în anul 1847, sau Școala de fete,  în 1858, care nu merită să fie uitate şi greşit aniversate, cum se constată în momentul de faţă la unele unităţi şcolare.

   Începând mai ales din al patrulea deceniu al secolului al XlX-lea şcoala în Ţările Române suferă transformări. Apar, din ce în ce mai mulţi cărturari, scriitori şi slujitori ai şcolilor, care devin susţinători ai curentului de emancipare a femeii prin instrucţie şi educaţie. Cezar Bolliac spunea că nivelul de viaţă al unui popor poate fi apreciat cercetând mai întâi „ce creştere iau femeile în acel neam”. Pictorul Ion D. Negulici tipărise cartea „Educaţia mumelor de familie”. În prefaţa acestei cărţi se arăta că „femeile române” sunt „nădejdea patriei” şi că de ele depinde „pacea şi fericirea a toată România”.

   Interesul pentru instrucţia şi educaţia fetelor creşte an de an. Şcolile de fete au luat fiinţă în Ţara Românească la Craiova (1833), Bucureşti (1851) etc., imediat după lansarea  legii din 1832, când se stabilise organizarea unui învăţământ pentru fete. Mihalache Drăghiceanu soseşte la Târgovişte pe 20 iunie 1833, unde ia măsuri de pregătire a localului şcolii publice, naţionale în limba română. Cursurile, destinate băieţilor, încep cu întârziere la 13 iulie 1833. A urmat o perioadă în care şcoala primară a fost singura instituţie de învăţământ din oraş care a funcţionat cu un mare număr de elevi şi s-a bucurat de un binemeritat prestigiu.

   Este interesant de arătat că, deşi instrucţiunile Eforiei şcoalelor prevedeau ca fetele să nu fie primite la şcoală, stăruinţa părinţilor şi concepţia progresistă a unor profesori au avut ca urmare frecventarea şcolilor publice şi de către fete. Un exemplu în acest sens îl avem când profesorul Mihail Drăghiceanu întreabă Eforia şcoalelor dacă prin „copii” înţelege şi fete sau numai băieţi, autoritatea şcolară cu adresa 246, din 3 decembrie 1843 îi răspunde că „prin zicerea copii se înţelege băieţi”. Dar, în recensământul copiilor de şcoală trimis în 1845 rezultă că din cei 90 de elevi, câţi frecventau şcoala din Târgovişte în acel an, 19 erau fete.

   De asemenea, interesant de observat este că în judeţul Dâmboviţa găsim fete la învăţătură în mediul rural, ceea ce era o raritate pe atunci. În raportul învăţătorului din satul Gura Foii, plasa Cobia, prin care relatează despre examenul dat în 27 martie 1847 se menţionează că şcolarii, băieţi şi fete, au fost examinaţi la citire, scriere, catehism, istorie, cele patru lucrări ale aritmeticii. Interesul pentru învăţătură din mediul rural era în creştere. Pătrunsese şi aici ideea de a se da învăţătură de carte şi fetelor.

   Învăţământul târgoviştean a cunoscut o extindere simţitoare, prin înfiinţarea unei şcoli de fete în 1858, care a funcţionat la început în tinda bisericii Curţii Domneşti.  Această iniţiativă a fost continuată de Eforia aşezămintele brâncoveneşti care a înfiinţat la 15 februarie 1860 un externat gratuit pentru fete, ajuns la un însemnat prestigiu sub direcţia Lucreţiei Fusea. Din anul 1862 externatul a fost preluat de către stat, continuând activitatea ca şcoală publică pentru fete, cu două clase, funcţionând în diferite localuri. Presat de greutatea situaţiei existente, Consiliul comunal din Târgovişte hotăra, în şedinţa din 23 martie 1882, să construiască „două locale pentru şcolile primare nr. 2 de băieţi şi nr. 1 de fete”. În 1883, Şcoala publică pentru fete  primeşte o clădire proprie (actualul sediu al Grupului Şcolar Auto).  În acelaşi timp, răspândindu-se nevoia imperioasă de cunoştinţe practice, Ion Fusea, vechi  învăţător, cumnat cu Mihalache Drăghiceanu, are iniţiativa de a găzdui în  casele sale din Calea Domnească un  atelier de  croitorie şi rufărie. 

   Pentru a fi atraşi la învăţătură şi elevii din mărginimea oraşului, s-a înfiinţat în 1891 o şcoală primară mixtă în suburbia Sârbi, care îşi desfăşura activitatea „într-o cameră a hanului Niculai al Mandei zis Teodorescu” şi o alta, în 1897, în cartierul Suseni şi Oborul vechi, dar care s-a desfiinţat după câţiva ani, datorită greutăţilor financiare.

   La începutul secolului al XX-lea, învăţământul târgoviştean a realizat noi progrese. În 1903. funcţionau două şcoli primare de băieţi, două de fete, o şcoală mixtă în suburbia Sârbi, un gimnaziu, o şcoală profesională de fete cu atelier de cusături şi un externat mozaic. De reţinut este că în primele două decenii ale secolului al XX-lea, la pensionul de fete C. Dimitriu din str. Dr. Marinoiu nr. 6 au predat lecţii, în tinereţe, acad. Octav Onicescu şi prof. univ. Petre Grimm,

   Pentru educaţia elevelor, după mai multe intervenţii, în 1921 s-au pus bazele unui liceu numit „Şcoala secundară de fete gradul II”, care a funcţionat la liceul comercial, până în 1925, când a fost terminat localul propriu. Acesta va purta numele ctitorului, C. Carabella, astăzi sediul Colegiului Naţional „Constantin Carabella“. La apariţia Legii învățământului din anul 1948, în Târgovişte se constată că au continuat să funcţioneze vechile unităţi de învăţământ: 6 şcoli primare, 2 licee teoretice (băieţi şi fete), 1 liceu comercial, 1 liceu industrial de fete, o şcoală de arte şi meserii.

   Întâietatea Târgoviştei în istoria învăţământului din Ţara Românească şi continuitatea învăţământului mediu în acest oraş, începând din prima jumătate a secolului al XVI-lea, justifică reluarea unor propuneri mai vechi făcute, de a se realiza o istorie a învăţământului dâmboviţean pentru a limpezi multe din neclarităţile momentului şi a organiza la Târgovişte un muzeu al învăţământului dâmboviţean,  într-una dintre  şcolile cu spaţii disponibile, pentru a nu uita pe cei ce au înţeles menirea ŞCOLII.

 

Ioan N. RADU a fost singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, un spirit mereu tânăr și dascăl de „Carabella”… 

 

Distribuie:

hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
getsbet Gopo

CITEȘTE ȘI

kiss2022-01.jpg
romserv.jpg
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Webhosting Armand Media