Conferință finală „Pas cu pas spre viaţa activă”, la Căciulata

În perioada 27 – 30 iunie 2013 a avut loc, la Căciulata, județul Vâlcea,  Conferinta finală a proiectului „Pas cu pas spre viaţa activă”, ID POSDRU/90/2.1/S/53676.

Proiectul  „Pas cu pas spre viaţa activă”, ID POSDRU/90/2.1/S/53676 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Obiectivul general al proiectului este monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor nivelului 3 de calificare, ruta directă şi progresivă din învăţământul profesional şi tehnic, din două judeţe partenere, pentru creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită  şi a ratei de continuare a studiilor.

 

 

Din rezultatele implementării proiectului în cele două județe partenere, în perioada octombrie 2010 – iunie 2013 , menţionăm:

 

 • 2 baze de date complete și reactualizate la interval de 6 luni, cu tinerii absolvenți ai învățământului profesional și tehnic din grupul țintă, pe profile, domenii de formare profesională, calificari și niveluri de calificare, mediu de rezidență, câte una pentru fiecare din cele două județe,
 • o componentă dinamică a chestionarului, realizată  in strânsă concordanță cu schimbările mediului socio-economic regional și local,
 • câte 50 operatori de teren pregătiţi pentru realizarea celor 4 anchete de teren vizând inserţia absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic,
 • 2378  absolvenți nivelul 3 de calificare chestionați, la 6 și la 12 luni de la absolvire,  din cele două județe ale solicitantului și partenerului 2, în cei doi ani de derulare a proiectului; 2378 chestionare completate în cele două regiuni,
 • 8 rapoarte de analiză a inserției profesionale a absolvenților nivelului 3 de calificare ruta directă și progresivă din ÎPT, la 6 și la 12 luni de la absolvire, pentru prima și a doua promoție, câte două pentru fiecare județ, alături de  2 rapoarte comparative și 1 raport final, validate de către grupul de experți din cadrul CLDPS și CR,
 • 2 materiale informative privind evoluția pieței muncii în cele două județe partenere (Olt și Dâmbovița) realizate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale,
 • formularea de recomandări către sistemul educațional din învățământul profesional și tehnic de către Comitetul local de dezvoltare a Parteneriatului Social si Consortiul Regional,
 • formularea de propuneri de îmbunătățire a  metodologiei pentru monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților de învățământ profesional și tehnic,
 • 2785 elevi din clasele terminale au parcurs un program de consiliere în carieră în cele două județe partenere,
 • 6795 chestionare completate pentru identificarea elevilor indecişi din clasele terminale ale nivelului 3 de calificare, ruta directă şi progresivă din ÎPT  în legătură cu opţiunea privind continuarea studiilor/ integrarea pe piaţa muncii,
 • 1 ghid pentru orientarea carierei elevilor din clasele terminale – filiera tehnologică ”Împreună pentru cariera ta!”, destinat experţilor de specialitate,
 • 1 Broșură a  absolventului, distribuită atât elevilor din clasele terminale ale ÎPT promoția 2012, cât și absolventilor ÎPT promoția 2011 chestionați în ancheta de teren, în scopul punerii la dispoziție a unor informații necesare în susținerea demersurilor de integrare pe piața muncii.

 

 

Finanţarea acordată din FSE  pentru acest proiect aduce o valoare adăugată prin creşterea relevanţei calificării absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic faţă de dinamica pieţei muncii.

 

Informații suplimentare legate de activităţile proiectului sunt postate pe  site-ul oficial al acestuia http://isj-db.ro/pascupasspreviataactiva, accesibil şi de pe  pagina web: www.isj-db.ro .

 

Persoana de contact: profesor Cristina Marin, expert pentru activitatea de informare, publicitate şi diseminare proiect, tel. 0768 384007,  adresă e-mail: [email protected]

 

 

Manager de proiect,

Prof. LUMINIȚA PREDA

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro