Marchand Pharma Tech S.A. – drept la replică

„Societatea Marchand Pharma Tech S.A. aduce la cunoștința publicului următoarele aspecte, ce au menirea de a dezminți informațiile aduse în spațiul public ca urmare a publicării pe www.gazetadambovitei.ro a articolului intitulat «Activitatea Marchand oprită de autorități! Nu a respectat prevederile Autorizației Integrate de Mediu» și a articolului intitulat «Ce a constatat Garda de Mediu la verificarea Marchand! Oamenii din localitate aveau perfectă dreptate», care au ca unic scop instigarea cititorilor împotriva Societății:

 

  1. a) Este falsă informația potrivit căreia Societatea ar fi prezentat autorităților date false cu privire la studiul privind calitatea aerului, întrucât societatea beneficiază de studiu de impact aprobat de către Ministerul Sănătății. Marchand Pharma Tech S.A. respectă cerințele legale pentru funcționarea parcului industrial din localitatea Vulcana Pandele, fiind efectuat inclusiv studiu de impact asupra sănătății populației și a fost pus la dispoziția autorităților.
  2. b) Este falsă informația potrivit căreia societatea ar avea nevoie de certificări ISO, întrucât aceste standarde nu privesc activitatea desfășurată de către Marchand Pharma Tech S.A. În concret, referitor la argumentele privind lipsa ISO 14001:2015, precizăm că implementarea sistemelor de management în companii nu este o condiție legală obligatorie, iar Marchand Pharma Tech S.A. are implementat un sistem de management al mediului aflat în curs de certificare.

În ceea ce privește argumentele privind lipsa ISO 14001:2015, arătăm că implementarea sistemelor OHAS 18001-18001:2007 nu este o condiție legală obligatorie, iar Marchand Pharma Tech S.A. respectă toate cerințele Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. În plus, societatea a efectuat evaluarea riscurilor la locurile de muncă conform cerințelor legale aplicabile.

Activitatea Marchand Pharma Tech S.A. constă în producția de heparina sodică crudă, care se realizează printr-un proces de separație naturală în conformitate cu patentele de fabricație, care nu afectează organismul uman, fiind vorba despre o industrie de producție naturală, iar nu de una chimică, nefiind utilizați compuși chimici în procesul de producție al heparinei.

Produsul realizat de către Marchand Pharma Tech S.A. reprezintă o materie primă utilizată la producerea heparinei care se prelucrează în fabrici specializate din China, heparina fiind recunoscută la nivel global ca fiind cel mai natural antiinflamator și anticoagulant aprobat de către Organizația Mondială a Sănătății.

Totodată, atragem atenția asupra importanței heparinei în contextul actual al prevenției și tratamentului infecției cu SARS-CoV-2, întrucât heparina se regăsește în lista medicamentelor care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 conform Ordinului 672/23.04.2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională.

Precizăm că heparina a fost utilizată cu succes în cadrul protocolului de tratatment al pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 și există studii la nivel internațional care confirmă faptul că tratamentul cu heparină poate îmbunătăți șansele de supraviețuire a bolnavilor afectați de virusul SARS-CoV2. Inclusiv la nivelul spitalele din România, heparina face parte din protocolul valabil al tratamentului bolnavilor înfectați cu noul coronavirus. Heparina este un anticoagulant cu proprietăți antiinflamatorii care tratează inflamația și previne formarea cheagurilor de sânge care cauzează embolia pulmonară. Conform studiilor efectuate pe parcursul pandemiei cu noul coronavirus s-a arătat că heparina interferează cu capacitatea virusului de a se lega de suprafețe din corpul uman, astfel încât heparina poate avea un efect anti-viral specific.

  1. c) Nu corespunde realității informația potrivit căreia Marchand Pharma Tech S.A. ar utiliza «anual tone de sulfați de aluminiu, metabisulfit de sodiu, sodă caustică, hipoclorit de sodiu și alcool metilic». Marchand Pharma Tech S.A. nu utilizează compuși chimici precum alcool metilic, hipoclorit, sulfați etc. în procesul de producție al heparinei și nici nu produce sodă caustică. Doar în anumite situații în care consideră că este necesar, societatea utilizează anumiți conservanți alimentari pentru a încetini descompunerea membranelor, însă chiar și în aceste cazuri, procesul este în continuare unul absolut natural, fără chimicale.

Studiile efectuate de Universitatea din Manitoba sunt disponibile accesând următorul link: https://beta.ctvnews.ca/local/winnipeg/2020/5/12/1_4936226.html 8 Totodată, precizăm că substanțele și preparatele chimice folosite în proces se consumă și nu sunt descărcate în apă/sol pentru a afecta pânza freatică, solul și vegetația.

Cu privire la informațiile referitoare la existența unui sistem prin care să se identifice principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului, precizăm că indicatorii de performanță sunt identificați prin actele de reglementare pe care societatea le deține, nefiind necesar să existe un alt sistem de management.

Cu privire la stațiile de măsurare continuă pentru pulberi, NOx, Sox, COV, arătăm că Marchand Pharma Tech S.A. nu deține instalații mari de ardere și nu desfașoară activități prin care se eliberează în medie o cantitate totală de carbon organic mai mare de 10 kg/h. Sursele de emisie existente în amplasament dețin instalații de tratare a aerului și pentru reducerea emisiilor de COV și s-au propus alte sisteme de tratare pentru care se așteptă emiterea acordului de mediu de către APM Dâmbovița pentru a fi puse în funcțiune.

Cerința de montare a unei stații de măsurare continuă este o interpretare greșită a AIM, care la punctul «13.2.3. Metode de măsurare recomandate pentru efectuarea măsurărilor» face referire la standardul «SR ISO 10396:2001 Emisii ale surselor fixe – Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze”, Marchand Pharma Tech S.A. nedeținând nicio instalație care să intre sub incidența «obligativității monitorizării continue». În ceea ce privește argumentele privind lipsa măsurătorilor conform SR EN 13725:2003, precizăm că nu s-au efectuat măsurători la nivelul anului 2020, atât timp cât în AIM în mod obligatoriu sunt efectuate măsurători conform STAS 12574/1987 punctul 13.6. Monitorizare miros. Au fost efectuate măsurători ce au stat la baza STUDIULUI DE IMPACT ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ÎNVECINATE, CU ACCENT PE POTENȚIALUL DE DISCONFORT CE POATE APĂREA CA URMARE A MIROSURILOR GENERATE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE UNITATE, pentru obiectivul Extindere Hala de producție cu spațiu de depozitare și construire Anexe amplasat în Com. Brănești, sat Priboiu, str. Aleea Sinaia, Parc industrial Priboiu, jud. Dâmbovița.

Încă o dată precizăm că pentru activitatea desfășurată în cadrul amplasamentului nu există instalații pentru care să existe obligativitatea unei monitorizări continue. Reiterăm faptul că s-a propus modificarea instalațiilor de tratare a aerului existente în acest moment la sursele de emisie, iar acestea pot fi puse în funcțiune ulterior emiterii actului de reglementare.

Existența unui sistem de tratare a aerului nu trebuie confundată cu obligativitatea instalării unor stații de monitorizare continuă.

Marchand Pharma Tech S.A. respectă cerințele de rapoartare a monitorizărilor efectuate conform punctului 14 și aceste au fost puse la dispoziția autorităților. Cu privire la informațiile potrivit cărora nu există măsurări actualizate privind apa uzată, preicizăm că Marchand Pharma Tech S.A. efectuează monitorizările conform actelor de reglementare emise și rezultatele monitorizării sunt puse la dispoziția autorităților. Stația de epurare a fost dimensionată pentru preluarea și epurarea apelor uzate evacuate din procesul de producție și pentru care există act de reglementare emis de către S.G.A. Dâmbovița.

  1. d) În cadrul procesului de producție a heparinei crude desfășurat de către Marchand Pharma Tech S.A. are acces doar personalul autorizat și calificat, iar procesul tehnologic este realizat de operatori specializați, ingineri biochimiști, dotați cu echipament special, deși procesul tehnologic nu implică riscuri de contaminare. Astfel, Marchand Pharma Tech S.A. dorește să asigure publicul de faptul că nicio persoană din cadrul societății sau din afară (inclusiv din aria geografică a parcului industrial) nu este supusă niciunui risc de contaminare sau de incidență a unor boli degenerative, avort sau deviații genetice a noilor născuți. e) În ceea ce privește Decizia nr. 22/06.05.2020 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, prin care s-a decis suspendarea Autorizației integrate de mediu nr. 16/09.05.2018 și Raportul întocmit de către Garda de Mediu Dâmbovița, precizăm că Marchand Pharma Tech S.A. urmează a realiza demersurile necesare pentru a conforma tuturor aspectelor și recomandărilor autorităților”.

Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro