Mihai Cimpoi, Doctor Honoris Causa al Universităţii Valahia din Târgovişte

Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte vă invită să participaţi Joi, 05 noiembrie 2015, orele 17,00 la decernarea titlului și a diplomei de Doctor Honoris Causa, domnului academician Mihai Cimpoi, membru titular al Academiei Române și cetățean de onoare al Municipiului Târgoviște.   MIHAI CIMPOI – UN SENIOR AL CULTURII ROMÂNE Născut la 3 septembrie 1942 în comuna Larga, fostul judeţ Hotin, actualmente raionul Briceni, Republica Moldova, urmează cursurile primare şi medii în satul natal şi studiile superioare la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1960-1965), după care este angajat ca redactor (responsabil de poezie şi critică) la revista „Nistru” şi consultant al Uniunii Scriitorilor.  Din mai 1987 este ales, în mod democratic şi contrar nesusţinerii de autorităţi, secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, apoi din septembrie 1991 preşedinte al acesteia până în octombrie 2010, când i se uzurpă funcţia. În perioada dată, Uniunea Scriitorilor a fost un adevărat Centru al proceselor Renaşterii Naţionale Basarabene, al luptelor pentru valorile naţionale, pentru democraţie, oficializarea limbii române şi trecerea la alfabetul latin. Cariera academică şi-o începe şi şi-o continuă până astăzi în cadrul Institutului de Filologie în calitatea de cercetător ştiinţific principal, de şef al sectorului Literatura română premodernă şi modernă, director al Şcolii doctorale Ştiinţe Umaniste, conducător al mai multor teze de doctorat. Activitatea sa literară şi ştiinţifică s-a concretizat în peste 70 de monografii, culegeri de eseuri, articole şi în circa 3000 de studii cu aspect monografic, cronici, recenzii, prefeţe şi postfeţe la numeroase ediţii ale autorilor clasici şi contemporani. A îngrijit multe ediţii fiind, printre altele, coordonatorul colecţiei „Biblioteca Ion Creangă”, („Ed. Princeps Edit”, Iaşi). Face parte din grupul de coordonare şi revizie al Dicţionarului general al literaturii române (coord. general: acad. Eugen Simion) şi din colegiul mai multor reviste cu profil ştiinţific şi literar: „Metaliteratură”, „Caiete critice”, „Viaţa românească”, „Litere”, „Studii de ştiinţă şi cultură”. Este director al revistei „Viaţa Basarabiei” şi al buletinului „Mihai Eminescu”. Studii şi articole ale sale, în culegeri sau volume aparte, au apărut în engleză, franceză, germană, rusă, albaneză, ucraineană, sârbă, georgiană, turcă, slovacă, italiană Critic şi istoric literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie. Academician: membru de onoare al Academiei Române (1991); membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992); membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte (2015); membru de onoare al Academiei Balcanice pentru Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă (2012). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (Organizaţia Mondială a Scriitorilor); vicepreşedinte fondator al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.

Read more
Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro