”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală”, proiect de perfecționare pentru profesorii de la Școala Gimnazială Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa

 

Conform Ghidului Erasmus+, Acțiunea-Cheie 1 sprijină mobilitatea persoanelor. Astfel, personalul din instituțiile de învățământ (personalul didactic, personalul didactic auxiliar, cel de conducere) poate beneficia de oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară europeană.

Însă, spre deosebire de programul anterior, în care o persoană putea aplica în nume propriu pentru a beneficia de o bursă, în noul program Erasmus+, persoanele pot participa la program numai prin intermediul unei instituții/ organizații. Vorbim astfel de ”organizații participante” la program  (grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu, colegiu, inspectorat, ONG, etc) și despre Programul Erasmus+ ca oportunitate pentru formarea continuă a personalului din instituțiile de învățământ, dar, din perspectivă organizațională. Așadar, este mult mai evident faptul că fiecare instituție este responsabilă de formarea/dezvoltarea profesională continuă a personalului său.

În acest context se înscrie și proiectul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, intitulat Dezvoltăm școala pentru învățare digitală”.

Proiectul se raportează la prioritatea Strategiei Europa 2020 care determină școlile să aibă în vedere procesul de îmbunătățire a competențelor profesorilor și elevilor, la prioritatea Programului: ”îmbunătățirea utilizării TIC în procesul de predare-învățare, la obiectivul specific Programului Erasmus+ în domeniul educației și formării: ”favorizarea îmbunătățirii calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul instituțiilor de învățământ”, la prioritatea națională ”Creșterea volumului și a calității mobilităților cu scop de învățare- recunoașterea rezultatelor învățării prin diferite instrumente – Europass Mobility”.

 

SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă susținerea procesului de modernizare a educației oferite de școală, prin elaborarea și pilotarea unei politici de învățare digitală cu un grup țintă reprezentativ pentru corpul profesoral (11 cadre din 38), care va aplica o abordare inovativă și va extinde utilizarea TIC în procesul educativ, dezvoltând învățarea digitală cu tablete și table interactive ca mijlioc de studiu atractiv și eficient, în perioada 1 iunie 2015 – 31 mai 2017.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1.  Abilitarea a 3 cadre didactice din consiliul de admistrație al școlii în practicarea unui management eficient prin preluare și adaptare de bune practici europene promovate la un curs european de leadership

O2. Aprofundarea/Dezvoltarea competențelor digitale a 3 învățători și 2 profesori de engleză în cadrul a 2 cursuri europene de utilizare a tabletelor și a 3 profesori în cadrul unui curs european de utilizare a table interactive

O3.  Utilizarea în lecții a metodelor, tehnicilor, instrumentelor și bunelor practici pentru tablete  și table interactive de către min. 50% dintre învățătorii și prof. de limba engleză formați la cursurile structurate

O4.  Inițierea de cel putin 3 activități de colaborare europeană (proiecte, parteneriate) cu integrare TIC în curriculum.

 

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului îl reprezintă 11 cadre didactice ale școlii (29%) care vor participa la 4 cursuri structurate pe temele:

  1. Leadership in Education – Finlanda (3 membri CA-cadre didactice);
  2. Tap-Swipe-Pinch. Tablets changing the way to learn and teach – Spania (3 învățători);
  3. Tap-Swipe-Pinch into English. Learning English with tablets – Anglia (2 profesori de limba engleză);
  4. Becoming Confident Users of Interactive Whiteboards & Developing Educational Links within Europe – Malta (2 profesori și 1 învățător)

Cursurile abilitează beneficiarii cu bune practici, politici, strategii și instrumente manageriale europene, respectiv cu competențe digitale de utlizare în curriculum a tablelor interactive și tabletelor. Furnizează cursanților oportunități de identificare de parteneri și realizare de noi colaborări europene.

În ceea ce privește rezultatele învățării putem menționa: cunoștințe despre sistemul educațional finlandez și al altor țări, avantaje și limite; elemente de management strategic și operațional, abordări și strategii utilizate în conducerea unei școli și în procesul de ameliorare școlară; cunoștințe despre fenomenul de autonomie școlară, elementele de calitate și impactul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice asupra organizației; abilități de proiectare managerială, de conducere operaționala, de comunicare, control și evaluare; abilități de creare și utilizare a instrumentelor manageriale, cunoștințe despre softurile tabletelor, avantaje-dezavantaje în utilizarea tabletelor în lecții, strategii didactice digitale; abilități de utilizare a unor aplicații gratuite, corelate curriculumului (scriere în colaborare, prelucrare fotografie digitală, video, audio;  aplicații de prezentare și evaluare, jocuri); de creare de materiale interactive (text, clipuri video, podcast-uri, prezentări, screencasting, imagini, fișiere PDF, e-book, hărți conceptuale); de proiectare, organizare, conducere și evaluare de curriculum, unități de lucru, planuri de lecție, teste care încorporează una/mai multe aplicații specifice, cunoștințe despre programele tablei interactive (TI), avantajele și dezavantajele lor, abilități digitale de utilizare a aplicatiilor gratuite pentru TI, corelate curriculumului, creare de resurse pentru TI (utilizând diverse softuri și resurse Web) care vor fi utilizate în lecții și în scopul dezvoltării de legături educaționale cu partenerii europeni, precum și diverse valori și atitudini: cooperarea în grupuri multinaționale, toleranță, interculturalitate, nediscriminare, responsabilitate,  deschidere spre diversitate culturală, creare de legături/prietenii între oameni-comunități de învățare, construire de punți de comunicare și colaborare în proiecte viitoare, conștientizarea moștenirii culturale și a apartenenței la același spațiu european, recunoaștere și valorizare individuală și de grup. Toți cursanții vor dezvolta relații de colaborare interculturală cu ceilalți participanți, cu formatorii, cu elevii și cadrele didactice din școlile vizitate, își vor îmbunătăți competențele de comunicare în limba engleză, competențele de cooperare, de reflecție și autoevaluare (vor completa fișe de reflecție, vor elabora planuri, proiecte). În plus, își vor forma/dezvolta abilitățile de utilizare a instrumentelor eTwinning, pentru a-și îndeplini sarcinile din activitatea de monitorizare și a fi capabili să inițieze/participe la un proiect. Fiecare grup participant la curs va elabora un capitol specific temei cursului dintr-un ghid de bune practici.

Cursanții vor fi persoane resursa pentru îmbunătățirea competentelor profesionale ale tuturor cadrelor didactice din școală fiindcă strategia se bazează pe elaborarea și pilotarea unei politici de învățare digitală și pe ideea formării personalului și a îmbunătățirii graduale a nevoilor identificate.

După mobilități, beneficiarii vor aplica în practica managerială și de la clasă cele învățate la cursurile de formare. Toți cursantii vor disemina permanent rezultatele învățării, experiențele profesionale din integrarea în practică a celor învățate, vor colabora pe grupe de mobilitate pentru elaborarea unor materiale ce vor fi incluse într-un Ghid de bune practici cu trei capitole. De asemenea, vor demultiplica experiența de la curs prin sustinerea unor ateliere pentru colegii din școală și din CA pentru familiarizarea lor cu practici manageriale și didactice europene. Vor colabora cu organizațiile de primire, cu foștii colegi și vor iniția minimum trei activități de colaborare europeană cu integrare TIC în curriculum.

Ne dorim ca impactul proiectului să se producă, în primul rând, la nivelul celor 11 profesori participanți la cursuri -dezvoltare profesională, interes crescut pentru dezvoltare profesională, creșterea prestigiului profesional și a stimei de sine; dezvoltarea creativității profesionale prin creare de resurse educaționale deschise, lecții cu noi strategii TIC, planuri manageriale; valorizare personală și profesională prin diversitatea activităților de diseminare și noi colaborări  europene; dezvoltarea capacității de lucru în grupul multinațional și în cadrul școlii, de rezolvare de probleme, gândire reflexivă, capacității de autoevaluare imbunătățite și competențe de comunicare în limba engleza, învățare prin cooperare cu colegii din școală și din străinătate; dezvoltare de legături educaționale europene; deschidere spre culturi, valori si practici europene.

Impactul așteptat se referă și la nivelul celorlalți profesori ai școlii, prin participare la atelierele de lucru, și la activitățile  de diseminare susținute de participanți: dezvoltare profesională cresterea motivației profesionale, dezvoltare personala și stimă de sine crescute, capacități îmbunătațite: de lucru in grup, rezolvare de probleme, gandire reflexiva, creativitate, de utilizare a resurselor deschise IT, deschidere spre culturi, valori, practici și colaborări europene.

Impactul asupra elevilor va viza o motivație crescută pentru învățare și rezultate școlare și comportamentale îmbunătățite, iar cel de la nivel instituțional va consta în: o mai bună calitate a educației oferite de școală (prin practici și instrumente manageriale europene preluate, adaptate și aplicate corect, un sistem îmbunătățit de management al calității; organizare școlară mai bună; lecții atractive, interactive, eficiente; elaborarea și pilotarea strategiei privind învățarea digitală), experiență europeană îmbunătățită și deschidere mai mare spre colaborări europene

Realizarea acestui impact conduce la îndeplinirea obiectivelor proiectului, la satisfacerea nevoilor instituției identificate în Planul European de Dezvoltare, la un grad mai mare de îndeplinire a celor trei ținte din PDI (Planul de Dezvoltare Instituțională) si, implicit, contribuie la realizarea obiectivelor specifice Programului Erasmus+, a unei priorități a Programului și a primei priorități naționale menționnate mai sus.

Ne dorim ca primul proiect KA 1 al școlii să fie o reușită, prin implicare și efort comun, un model de bună practică pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice proiectată din perspectivă instituțională.

Precizare: Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Articolul acesta reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Coordonator de proiect, director Claudia Ionescu,

Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița

13510658_10153745524978660_1104566244_n 13523798_10153745525283660_1054337450_o

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro