Curs de calificare în meseria de lucrător comercial pentru 14 femei casnice din Doiceşti

Este o activitate ce continuă proiectul COMPETENT, prin care s-a facilitat accesul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Dintre beneficiarii din Doiceşti ai acestui proiect, 14 femei au ocazia să urmeze gratuit cursul de calificare amintit.
Proiectul COMPETENT, cofinanţat din fonduri europene a avut ca beneficiar Asociaţia Comunelor din România – ONG de utilitate publică, cu acoperire naţională, iar ca parteneri Brainstorming Consulting – firmă de consultanţă şi training şi RPIC din Republica Cehă – furnizor de programe de instruire, inovaţie şi consultanţă. El s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2010-31 octombrie 2012 în 35 de comune din şapte judeţe: Olt, Dolj, Cluj, Constanţa, Neamţ, Dâmboviţa şi Ialomiţa. Din Dâmboviţa au făcut parte comunele Cornăţelu, Doiceşti, Finta, Şotânga şi Vulcana-Băi. Aici au fost vizate persoane din grupuri vulnerabile: femei casnice, familii monoparentale şi cu mai mult de doi copii, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, dar şi angajaţi ai primăriilor. Pentru prima categorie au fost organizate cursuri de iniţiere în competenţe informatice şi de iniţiere în competenţe comune, la care au participat 196 de persoane din grupul ţintă, majoritatea femei. O parte dintre acestea au găsit deja loc de muncă. Cât priveşte funcţionarii publici, 15 persoane au urmat un curs de comunicare, tehnici de căutare a unui loc de muncă şi oportunităţi de finanţare, în vederea oferirii de servicii la punctele de informare deschise în fiecare dintre primăriile participante la proiect.

Este o activitate ce continuă proiectul COMPETENT, prin care s-a facilitat accesul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Read more
Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro