Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

27-11-2021

Universitatea Valahia Târgoviște va acorda titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Radu Ștefan Vergatti

Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte văva acorda pe data de 28 iulie 2016, orele 11.00, la Centrul Internațional de  Conferințe al Universității, Sala Senatului universitar (Sala Roșie) din str. Mr. Ion Alexandrescu nr. 39, titlul și diploma de Doctor Honoris Causa, domnului prof. univ. dr.  Radu Ștefan VERGATTI.

Domnul profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Doctor Honoris Causa al Universității ,,Andrei Șaguna” din Constanța, decorat cu Ordinul ,,Meritul Cultural”, în grad de Cavaler deținător din partea Patriarhiei Române a distincției ,,Neagoe Basarab” și a medaliei ,,Constantin Cel Mare”, precum și a ,,Crucii Valahiei” acordată de către Arhiepiscopia Târgoviștei, deținător al Premiului ,,Al. D. Xenopol” acordat de Academia Română în anul 2005, al Diplomei de Excelență acordate de Universitatea Allameh Tabataba’i din Teheran (Iran) in anul 2010, al Premiului National de Istorie Nicolae Iorga acordat de Academia Română, membru al Societății de Geografie Istorică din U.S.A. din anul 1990, fost secretar al Secției de Demografie Istorică a Academiei Române, a intrat in invățământul universitar românesc imediat după absolvirea Facultătii de Istorie a Universității București. A promovat treptat, pornind de la gradul de preparator. Între anii 1985-1990, a fost detașat la Facultatea de Aeronave a fostului Institut Politehnic București, unde a predat Istoria Aviației. intre anii 1977 -1980 a lucrat și ca cercetător științific gradul II la Institutul de Studii Sud-Est Europene din România. În perioada 1970-1973 a participat la organizarea congreselor internaționale de studii sud-est europene și de studii bizantine, ale căror lucrări s-au desfășurat la București. Succesiv, a participat la congresele internaționale ale istoricilor, așa cum au fost in 1980 la București, 1985 la Stuttgart și in 1990 la Madrid. La toate aceste congrese, comunicările prezentate au fost bine apreciate prin luările de cuvânt ale participanților veniți din Franța, din Anglia, din Germania și din Italia.

Din anul 1999 a fost incadrat in calitate de cadru didactic la Universitatea Valahia din Târgoviște. În această calitate a condus lucrări de licență, lucrări de masterat și 28 lucrări de doctorat, dintre care 25 au fost publicate, fiind deosebit de apreciate.

S-a retras de la catedră în anul 2014, din motive de sănătate. În anul 2015 Universitatea Valahia din Târgoviște i-a acordat Premiul ,,Opera Omnia”. in același an, 2015, a primit o diplomă de excelență din partea Academiei Române – Institutul C. Nicolăescu-Plopșor din Craiova.

În timpul activității didactice și științifice s-a preocupat de arheologia și arhitectura medievală, de studierea interactivă a evului mediu românesc cu cel universal, a problemelor de istorie modernă și chiar contemporană, punând accentul pe istoria diplomației și a relațiilor internaționale. În acest sens, a format studenți, masteranzi și doctoranzi, unii dintre ei ajungând în vârful ierarhiei laice și ecleziastice. În același timp, s-a remarcat prin participarea in comisii de doctorat la Universitatea București, la Universitatea din Craiova,la Universitatea din Pitești și la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române.

Până în prezent, este autorul unui număr de 35 de volume, publicate in limba română, engleză, franceză, italiană și germană. Pe lângă acestea se adaugă circa 494 de studii, articole, recenzii, comunicări și conferințe științifice. Unele dintre carțile publicate s-au bucurat de foarte bună apreciere pe plan international. AstfeI, cartea Populație. Timp. Spațiu, premiată de Academia Română, a fost considerată un model în tratarea problematicii demografiei istorice pe plan universal, iar cartea Sfânta Alianță – un model pentru o uniune europeană, a fost cauționată de academicienii Dan Berindei și Paul Cernovodeanu.

A fost, totodată, cooptat intre autorii care au scris tratatul Istoria Românilor (10 vol.), Genealogia familiilor boierești (deocamdată 3 volume publicate), in tomurile monumentale de sinteză ale Patriarhiei Române despre autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, despre domnitorii și ierarhii Țării Românești. Prin cercetările publicate in decursul activității a diseminat în permanență noutăți in circuitul științific, atât național, cât și internațional.  A fost invitat constant, in ultimii ani, să publice și să continue participarea la sesiuni științifice și congrese. Dintre cele internaționale, mentionăm că în anul 2015 a participat la Third International Symposium on Balkan History Studies: Balkan History and Turkish language in the Balkans, la XI Congrds d’Étues Sud-Est Européennes.      Totdeauna, s-a preocupat de a scoate in evidență calitățile poporului român și contribuția lui la evolutia omenirii.

Pentru toate aceste merite, considerăm că primirea domnului profesor Radu $tefan Vergatti, cu o vechime de peste 50 de ani la catedră, în rândurile laureaților ,,Doctor Honoris Causa” este onorantă și contribuie la sporirea autorității științifice a instituției noastre.

Distribuie:

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Flax Gopo
Webhosting Armand Media

CITEȘTE ȘI