Proiectul de mobilitate Erasmus+, acțiunea cheie 1, „Grădinița noastră învață pas cu pas”, se apropie de final

Grădinița cu program prelungit Nr.13 din Târgoviște îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-educativ în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European. În acest sens, în unitatea noastră de învăţământ, în perioada 01.10.2017 – 30.09.2019, s-a derulat proiectul de mobilitate Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, proiect denumit ,,Grădiniţa noastră învaţă pas cu pas”, nr. de referinta 2017-1-RO01-KA101-036334, cu un buget de 19.000 euro.

Scopul proiectului nostru este centrarea activității didactice pe copil folosind gândirea critică și mijloacele digitale.

Obiectivele pe care ni le-am propus prin acest proiect sunt:

  1. Imbunătățirea activității didactice prin utilizarea de soft-uri educaționale de către patru cadre didactice de la grupe diferite, prin folosirea unor metode creative și inovatoare de către alte patru cadre didactice în primul an de proiect.
  2. Eficientizarea procesului instructiv – educativ prin însușirea și punerea în aplicare a unor metode creative dobândite în urma stagiului de formare, pe parcursul proiectului.

In cadrul proiectului opt cadre didactice au participat la cursuri de formare în Italia, Olanda si Malta, astfel:

 

Primul flux în cadrul acestui proiect  a constat în participarea a două cadre didactice (prof. Barbu Carmen si prof. Hau Adriana) la cursul „Valorificarea în activitate a noilor tehnologii media și de socializare”,curs care a avut loc în Bologna- Italia, în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2017, organizat şi susţinut de IFOM (via Marsala, 9, 40126, Bologna, Italia) şi la care au fost participanţi din România, Serbia, Franţa, Portugalia, Cipru şi Austria.

Acest curs structurat a permis  participanților să-și îmbunătățească abilitățile TIC într-un mod practic și concret împreună cu alți participanți și formatori din întreaga Europă, câștigând astfel o înțelegere mai largă a educației în Europa și schimbul de bune practici și experiențe. Obiectivul general al acestui curs a fost de a promova excelența în educație, care să favorizeze implicarea profesorilor, formatorilor, directorilor și altor  membri  ai personalului din învăţământ, pentru a integra social media în procesul instructiv- educativ.

În cadrul acestui curs, participanții au reuşit :

– să se familiarizeze cu cele mai relevante rețele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,Instagram, YouTube …) și modul în care acestea pot fi integrate în educație și învățare;

– să afle cum să creeze o comunitate de învățare pe Facebook;

– să afle cum să utilizeze Twitter ca un curator de conținut;

– să  afle cum să creeze  un panou de educație cu Pinterest;

– să afle cum să creeze cu ușurință un videoclip și să îl posteze pe YouTube;

– să facă un  schimb de bune practici și să împărtășească  experiențe cu ceilalţi participanți.

Competenţele şi abilităţile dobândite au fost valorificate prin:

– crearea unui grup pe facebook, în care să se prezinte secvențe din activitățile  zilnice, să se comunice cu alte cadre didactice din întreaga lume (sau cu familiile copiilor), să se realizeze un schimb virtual de bune practici, prin afișarea produselor activității;

– utilizarea programului Pinterest, astfel încât să se realizeze un schimb virtual de bune practici sau schimb de idei, fișe, materiale imprimabile;

– realizarea de filmulețe pentru a fi postate pe canalul Youtube și, bineînțeles modalitatea de creare a unui cont pe acest canal.

– dezvoltarea competențelor de a lucra pe rețelele de socializare : Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter.

 

Al doilea flux a constat în participarea , în perioada 04.02.- 10.02.2018, cadrelor didactice Maria Grigore și Pitiș Mariana Iulia, în Olanda, Assen,  la cursul de formare „Creativity and innovation in teaching and training & How to use music, art, ICT and sport in education” („Creativitate și inovație în predare și formare & Cum se folosește muzica, arta, TIC și sportul în educație?”).

Acest curs de formare a fost conceput de Quarter Mediation, furnizor de formare profesională olandez, cu filiale în 8 ţări europene (Portugalia, Cipru, România, Franţa, Grecia, Italia, Turcia, Malta), având ca formator pe d-na Cristina Stefan. Cursul a însemnat un prilej de a face schimb de bune practici între participanţii din România, Grecia, Portugalia, Spania, Polonia, dar şi de asimilare de noi informaţii legate de metode de determinare a elevilor de a nu părăsi şcoala şi de a finaliza învățământul obligatoriu.

Obiectivul central al lecţiilor interdisciplinare îl constituie dezvoltarea creativităţii. In urma participării la cursul „Creativitate și inovație în predare și formare & Cum se folosește muzica, arta, TIC și sportul în educație?”, educatoarele şi-au îmbogățit cunoștințele prin învățarea unor metode noi, creatoare:

– metode de spargere a gheții;

– metode de formare a echipelor;

– metode de învățare inovatoare (Stop-Motion);

– metoda „tresure hunting”;

– art terapia;

– muzicoterapia;

– metode de utilizare a sportului, ne-am  format abilități de intergrare a mijloacelor TIC în activitate, de a lucra în echipă, pe grupuri mici sau mari, de a creea materiale interactive, menite să stimuleze interesul copiilor, de a comunica și relaționa cu grupul.

Atitudinile cadrelor didactice au fost îmbunătățite determinând creșterea motivației, creșterea stimei de sine și a încrederii în reușita integrării TIC în activitatea curentă, deschiderea spre inovarea didactică și stimularea creativității.

Fluxul 3

În perioada 22-28.04.2018, prof. Lupu Gabriela Ianina şi prof. Cristescu Corina Florentina au participat în Sliema, Malta,  la cursul de formare “Creativity in teaching and training & How to use music, art, ICT and outdoor activities in education” („Creativitate și inovație în predare și formare & Cum se folosește muzica, arta, TIC și sportul în educație”). La acest curs de formare au participat 21 de profesori din România, Croația, Slovenia, Estonia, Italia. Obiectivele principale ale cursului din Malta au fost:

–  dezvoltarea abilităţilor de a crea lecţii interdisciplinare;

– dezvoltarea competenţelor participanţilor în domeniul organizării situaţiilor de învăţare bazate pe activităţi practice;

– îmbogăţirea cunoştinţelor participanţilor în aplicarea metodelor interactive în cadrul activităţilor outdoor şi indoor cu scopul de a creşte motivaţia și creativitatea elevilor;

– adaptarea procesului didactic la particularităţile individuale ale elevului;

– creşterea motivaţiei de a lucra cu elevii cu rezultate slabe sau cu motivaţie redusă de a învăţa;

– dezvoltarea competenţelor metodologice de a experimenta exemple de bună practică ale metodelor de predare-învăţare utilizând muzica, arta, TIC-ul şi sportul în educaţie;

– creşterea gradului de conştientizare a participanţilor referitor la dimensiunea europeană a educaţiei;

– dezvoltarea competenţelor de a comunica în limba engleză.

În urma participării la acest curs, cadrele didactice şi-au  îmbogățit cunoștințele prin învățarea unor metode noi, creatoare: metode de spargere a gheții; metode de formare a echipelor; metode de învățare inovatoare (Stop-Motion); metoda „treasure hunting”; art terapia; muzicoterapia; metode de utilizare a sportului; metoda “story telling”; metoda “mind mapping”, metode și strategii care se pot desfășura și în alte spații, decât ale școlii, dar care răspund nevoilor și intereselor de cunoaștere și de dezvoltare ale copiilor.

Fluxul 4

În perioada 17.06 – 23.06.2018 două cadre didactice , Pîrvan Micu Ioana și Milea Ramona Elena, au participat la cursul de formare „Valorificarea în activitate a noilor tehnologii media și de socializare”, desfășurat în Bologna, Italia.

La acest curs au fost participanți din România, Cipru, Bulgaria, Elveţia, Spania, Germania, Grecia, Polonia.

În urma participării la acest curs cadrele didactice și-au îmbunătățit următoarele competențe:

– digitale, lingvistice, de utilizare a metodelor noi în procesul de predare-învățare-evaluare, într-un context internațional;

–   îmbunătățirea procesului de predare, formare și învățare , a calității educației;

– dezvoltarea capacității organizaționale în contextul cooperării europene și internaționale;

–  îmbogățirea competențelor lingvistice;

– dezvoltarea competențelor de a lucra pe rețelele de socializare: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, dar și în anumite aplicații: Magisto, Snapseed, LearningApps.

In cadrul activităților noastre am valorificat noile competențe și abilități dobândite prin:

-crearea unui grup închis pe Facebook, în care să prezentăm secvențe din activitatea desfășurată la clasă;

-utilizarea platformei Pinterest;

-crearea de jocuri interactive prin aplicația LearningApps.

În cadrul acestei mobilităţi, în afara dezvoltării competenţelor TIC, de valorificarea în activitate a noilor tehnologii media și de socializare, şi a competenţelor lingvistice (cursul s-a desfăşurat în limba engleză), o atenţie deosebită s-a acordat şi laturii culturale.

 În urma derulării activităților propuse care să ducă la îndeplinirea obiectivelor și scopului proiectului beneficiile se  observă astfel:

– toate cadrele didactice sunt mai motivate și mai implicate în viața grădiniţei; aplică cunoștințe, metode și tehnici de integrare a Instrumentelor și resurselor TIC în activitățile de învățare; activitățile sunt mai atractive, moderne care stimulează creativitatea și gândirea preșcolarilor.

– copiii sunt mai motivați în implicarea în activitățile creative, de învățare prin joacă și descoperire folosind mijloacele digitale, cu achiziții mai bune, frecvența foarte bună și atitudine bună față de grădiniță și educația oferită;

– instituția noastră a căpătat un prestigiu mai bun datorat implementării unui proiect european, orientat spre dimensiunea europeană a educației, punându-se  bazele unor parteneriate europene.

– în comunitate: părinții și bunicii sunt mulțumiți de activitățile desfășurate în grădiniță, autoritățile locale satisfăcute de standardul de calitate atins prin formarea acestor cadre didactice și internaționalizarea educației.

 

Coordonator proiect,

Prof. Maria Grigore

 

 

 

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro