C.J.R.A.E. Dâmbovița, activitate bogată în 2014

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița și cabinetele de A.P.P.,  au asigurat,  în cursul  anului 2014, asistenţă  psihopedagogică  în unităţile  şcolare arondate; astfel  s-au desfăşurat  activităţi de  consiliere  psihopedagogică  pentru elevi, părinţi şi cadre didactice   prin  care  s-a urmărit  menţinerea  şi restabilirea  echilibrului  psihic  al elevilor ca urmare  a agresării acestora  de către factori  şcolari, economici  şi/sau  sociali. De  asemenea activităţile de  consiliere  au avut ca obiective  şi  adaptarea  elevilor  la cerinţele  şcolii  în vederea  realizării  unei  integrări  şcolare optime, precum  şi orientarea  carierei elevilor.

În anul şcolar 2014, a continuat desfășurarea activității prin arondarea tuturor unităților școlare din județul Dâmbovița la un cabinet de asistență psihopedagogică, pe centre metodice, pentru a asigura accesul copiilor/elevilor la servicii de specialitate.

Activități și programe derulate:

– consilierea individuală a elevilor care absentează nemotivat, a elevilor cu eşec şcolar şi a părinţilor acestora,

– consilierea individuală a elevilor/preşcolarilor cu părinţi plecaţi în străinătate,

– derularea  unor programe de prevenire a abandonului şcolar ,

– derularea unor programe de  consiliere a elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate,

– realizarea studiului “Opţiunea  şcolară şi profesională  a elevilor, factor important în elaborarea  planului de şcolarizare” pentru anul  şcolar  2015-2016,

– derularea unor programe de consiliere vocaţională adresate elevilor de gimnaziu și liceu,

– activităţi de  consiliere individuală a elevilor,  pe probleme psihopedagogice ca: optimizarea  relaţiilor  elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie,  diminuarea factorilor care conduc la  eşec  şcolar, adaptarea elevilor la  cerinţele şcolii,

– activităţi de  consiliere  colectivă /de grup  a elevilor,  structurate  în  cadrul unor programe educaţionale  de auto/intercunoaștere (dezvoltare personală), managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare, managementul învăţării, prevenire a violenţei/ delincvenţei juvenile  în mediul şcolar, prevenire a consumului de droguri ilegale/ legale , prevenire a traficului de fiinţe umane în rândul elevilor, educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen în rândul elevilor/preşcolarilor,

– activităţi de  consiliere individuală a părinţilor  pe probleme privind: cunoaşterea particularităţilor de vârstă ale copilului, optimizarea  relaţiilor  copil-părinte, şcoală-familie,  diminuarea factorilor care conduc la  eşec  şcolar/abandon şcolar,

– activităţi de  consiliere  colectivă /de grup  a părinţilor.

B.Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare

În judeţul Dâmboviţa sunt normate 14 posturi de profesori logopezi, distribuite în 5 oraşe, după cum urmează:

 

CABINETE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE

Localitatea

Targoviste

Gaesti

Moreni

Pucioasa

Titu

Fieni

Baleni

Numar cabinete

7

2

1

1,5

1

0,5

1

Profesorii logopezi asigură servicii de terapie logopedică în toate unităţile şcolare şi preşcolare din aceste localităţi, ei acoperind o anumită zonă de intervenţie (circumscripţie  logopedică). .

În toate cabinetele au fost evaluati  copii din unitati  din judeţ, in special din mediul rural, care nu făceau parte din circumscripția logopedică , iar parinţii au fost consiliaţi privind modul in care pot sprijini corectarea/ dezvoltarea limbajului; în funcţie de gravitatea tulburarii de limbaj si a posibilităţii includerii in grupe de terapie deja constituite.

Au continuat activităţile de consiliere a părinţilor, atat in  perioada de evaluare initiala a copiilor, cat si pe parcursul anului.

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de:

  1. Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
  2. Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.
    1. A.   Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică (C.J.A.P.P.)

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică are în schemă 3 posturi de profesori psihologi, din care 1 coordonator.  În judeţul Dâmboviţa sunt 48 de posturi de profesori consilieri în cabinete şcolare şi interşcolare, asigurând servicii educaţionale de asistenţă psihopedagogică în unităţi de învăţământ, după cum urmează:

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică

Colegii / Licee

Şcoli

gimnaziale

Grădiniţe

                       2

21

19

9

    Distribuirea pe localităţi  a celor  51 de posturi de profesori consilieri psihopedagogi este următoarea:

Nr.

norme

MEDIUL URBAN

Targoviste

Gaesti

Moreni

Pucioasa

Titu

Fieni

Răcari

43

25

6

4

2,5

3

1,5

1

Nr.

norme

MEDIUL RURAL

Baleni

Voinesti

Visina

Vizuresti –

Ciocanesti

Tartasesti

Nucet / Potlogi*

Cojasca Fantanele

Sotanga*

Bezdead*

8

1

1

1

1

1

0,75 / 0,25

1

0,5

0,5

* Post nou înfiinţat

RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ

C.J.R.A.E. Dâmboviţa a realizat parteneriate pentru realizarea unor proiecte cu instituţii şi organizaţii din comunitate:  Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița (proiectul național de prevenire selectivă a consumului de droguri ”FreD goes Net”), C.J.R.A.E. Timiș (activitatea de consiliere, asistenţă psihopedagogică  şi  terapie logopedică – organizare Conferință Națională ”Diversitatea noastră creativă – Educația incluzivă”), Grădinița cu PP ”Rază de soare” Târgoviște și Organizația ”Salvați Copiii (proiect în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară ”Din inimă de copil, o rază de soare”), Școala Gimnazială ”Grigore Alexandrescu” Târgoviște și  Școala Gimnazială Specială Târgoviște (proiect în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară ”Împreună spre integrare”), Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești (proiectul ”Mai informați, mai protejați”), Școala Gimnazială Poiana  (asigurarea serviciilor de consiliere educațională pentru elevii din cadrul școlii).

DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2015

  1. I.              Asigurarea accesului egal la educaţie de calitate pentru  toți preşcolarii şi şcolarii din judeţul Dâmboviţa

Derularea  programelor de consiliere vocaţională:

derularea  Programului  ,,Cum  îmi aleg corect şcoala, pentru elevii de clasa a VIII-a, după o planificare stabilită anterior, derularea  programului  de  consiliere  şi orientare pentru  adolescenţi    ,,Cariera  mea”;

– organizarea Târgului ofertelor educaţionale Cariera 2015,

– elaborarea Ghidului privind reţeaua  şcolară, pentru  absolvenţii învăţământului gimnazial,

– monitorizarea copiilor/elevilor cu CES integraţi în şcoala de masă.

  1. II.            Îmbunătățirea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar dâmboviţean

Derularea activităţilor de consiliere  de grup a elevilor privind:

 a) Prevenirea  şi combaterea  violenţei în  şcolile/ grădiniţele  dâmboviţene – derularea  programelor de prevenire a violenţei  specifice vârstei  elevilor („Zâmbesc, nu lovesc!”, „Câştig fără violenţă!”),

b) Dezvoltarea abilităţilor emoţionale si  sociale ale  elevilor/ preşcolarilor,

c) Prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor dâmboviţeni – derularea  programului  ”Adolescenţă fără droguri”,

d) Managementul învăţării.

Organizarea şi desfăşurarea cursului de formare continuă pentru  aria curriculară ”Consiliere şi orientare” :

– metode de intervenție în cazul copiilor cu ADHD,

– prevenirea cazurilor de suicid.

Derularea de activităţi de integrare în comunitate şi dezvoltare educaţională a persoanelor vulnerabile prin aportul membrilor comunităţii – elevi voluntari din licee, școli gimnaziale și grădinițe (Strategia Naţională Acţiunea Comunitară / SNAC).

Derularea de activități în cadrul Centrelor Pilot de Învățare Permanentă

Participarea la proiecte Leonardo, în calitate de parteneri, pe probleme diverse:

– prevenirea abandonului școlar

– orientarea școlară și profesională a elevilor

  1. III.           Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene

Derularea  unor proiecte  educaţionale în şcolile din mediul rural, în funcție de solicitări :  de  autocunoaştere şi dezvoltare personală, de prevenire a  violenţei, de orientare a carierei, de prevenire a traficului de persoane, etc.

Asigurarea serviciilor de consiliere  individuală psihopedagogică/logopedică a elevilor  din unităţi şcolare din mediul rural în care nu există cabinete de APP/CLI

 


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro