UM 01263 Târgovişte organizează licitaţie publică, cu strigare, în vederea închirierii unei suprafeţe

       ANUNȚ

           Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 01263 Târgovişte organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii suprafeţei construite de 1 mp din pavilionul ,,E” aflat în imobilul situat în Târgovişte, strada Nicolae Bălcescu nr. 2-4, judeţul Dâmboviţa, în vederea amplasării unui automat bancar (ATM).chirierii imobilLicitaţia are loc în ziua de 17.12.2018, ora 1000, la sediul U.M. 01263 din Târgovişte, strada Nicolae Bălcescu nr. 2-4, judeţul Dâmboviţa.

În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de 28.12.2018 ora 1000, la aceeaşi adresă.

Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se achiziţionează de la sediul U.M. 01263 Târgovişe, începând cu ziua de 06.12.2018, contra sumei de 10  lei, care se depune la casieria unităţii.

Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 14.12.2018, ora 1400.

Garanţia de participare la licitaţie se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară care se prezintă în original, prin depunere în numerar la casieria unităţii militare sau prin virament bancar în contul unităţii până la data şi ora depunerii ofertei.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon 0245/616.512.


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro