Grădinița cu program prelungit nr.15 Târgovişte organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi

ANUNȚ

 

Grădinița cu program prelungit nr.15 Târgovişte cu sediul în loc. Târgovişte, str.  George Cair, nr.10, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ÎNGRIJITOR- personal nedidactic, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată.

Nivelul studiilor : generale sau medii

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minim 6 luni ca îngrijitor în învățământul preșcolar constituie avantaj.

Concursul cuprinde 3 probe: SELECȚIE DOSARE, PROBĂ PRACTICĂ, INTERVIU.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: proba practică și interviul: 7.02.2020, începând cu ora 9.00, la sediul grădiniței.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 30.01.2020, la sediul grădiniței.

 

Datele de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, documentele necesare înscrierii la concurs, precum și bibliografia sunt afișate la avizierul grădiniței.

 

Relații suplimentare la sediul instituției, tel. 0345100230 și email [email protected] , [email protected]

 

 

 

Reprezentant legal

Director,

Prof. BOROȘ OANA

 

 

 

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro