Rural Activ sau cum să fii patron la tine-n sat!

Afacerile la ţară nu înseamnă neapărat să creşti vaci sau porci. Mai multe programe de finaţare, atât europene, cât şi de la Guvernul României sprijină întreprinderile non- agricole din mediul rural.  Măsura pe care am ales să v-o prezentăm, astăzi, este măsura 312, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, “Sprijin pentru crearea şi dezvolatarea de micro-întreprinderi”. 
Europa investeşte prin acest program în activităţi de industrie uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, tricotaje, produse de uz gospodăresc), activitaţi de procesare industrială a produselor lemnoase (mobilă), mecanică fină (asamblare maşini, obiecte de uz caznic, ambalaje), investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, a lânii, olăritul, brodatul, confecţonarea instrumentelor musicale tradiţionale, marketingul activităţilor meşteşugăreşti), investiţii în producerea de energie regenerabilă (achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regeneraboile decât biocombustibil) sau servicii pentru polupaţia rurală (servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, conectare şi difuzare internet, mecanizare, transport, protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare, sau de reparat maşini, unele şi obiecte casnice). Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile este de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăşi 50.000 de euro pe proiect dacă beneficiarii sunt personae fizice autorizate, 100.000 de euro pe proiect  pentru micro-întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier şi 200.000 de  euro pe proiect pentru alt tip de micro-întreprinderi. Primul pas, pentru cei interesaţi este găsirea unei idei. Apoi, identificarea modalităţilor de punere în practică şi analizarea condiţiilor financiare.

 


ValerianaGurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro