PROIECT: “Calitate în educaţie prin servicii educaţionale moderne şi oferte de studii adaptate la cerinţele pieţei”

Iunie 2014

Asociaţia „Suflet pentru Oameni” a demarat un proiect european adresat elevilor si parintilor acestora, precum şi cadrelor didactice din 4 licee din judeţul Dâmboviţa

Începând cu data de 5 mai 2014, Asociaţia „Suflet pentru Oameni” având ca partener Liceul Tehnologic Pucioasa, Liceul Tehnologic “Goga Ionescu” din Titu, Liceul Teoretic ,,Petru Cercel” şi Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” din Târgovişte, implementează, pentru o perioadă de 18 luni, proiectul Calitate în educaţie prin servicii educaţionale moderne şi oferte de studii adaptate la cerinţele pieţei”, proiect finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 1  „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1, „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Grupul ţintă al proiectului este format din 550 beneficiari din care:  4 consilieri şcolari, 450 elevi, 4 membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţtii, 12 membrii ai consiliilor de administraţie, 40 cadre didactice,  40 părinţi/tutori ai elevilor.

Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului la educaţie de calitate prin îmbunătăţirea ofertelor de studii, facilitarea formării de competenţe cheie şi profesionale adaptate cerinţelor pieţei muncii, dezvoltarea abilităţilor personale, crearea şi dezvoltarea de servicii educaţionale noi şi extinderea utilizării TIC şi a metodelor moderne în activităţile de predare-învăţare.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

  • Promovare
  • Selecţia grupului ţintă
  • Oferirea de servicii conexe serviciilor de orientare şi consiliere şcolară 
  • Crearea unui serviciu educaţional nou în fiecare dintre unităţile partenerilor: Centru de informare şi consiliere profesională pentru elevi şi părinţi/tutori
  • Educaţie nonfomală şi informală cu elevii beneficiari
  • Formarea şi perfecţionarea elevilor în Operator introducere, validare, prelucrare date, Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii-Competenţe sociale (modul Comunicare) şi civice (Egalitate de şanse), Competenţe antreprenoriale
  • Formarea şi perfecţionare personalului din educaţie în Operator introducere, validare, prelucrare date şi Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii-Competenţe civice (Egalitate de sanse şi Dezvoltarea durabila)
  • Dezvoltarea si actualizarea de curricule  in vederea dobandirii de noi competente profesionale si compentete cheie

Informaţii suplimentare privind proiectul se pot obţine de la: Asociaţia „Suflet pentru Oameni” din Târgovişte, str. Justitiei, nr. 23, jud. Dâmboviţa, telefon – 0723260684, e-mail: [email protected] , persoană de contact Pădureţu Adriana.

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro