Evaluarea activităţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa desfăşurată în anul 2014

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa este o structură integrantă a Poliţiei Române care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Anul 2014, a fost caracterizat de efortul general de modernizare a Poliţiei Române, pentru a răspunde priorităţilor actuale rezultate din calitatea de stat membru al Uniunii Europene pe de o parte şi pe de altă parte de aderarea României la Spaţiul Schengen, activitatea desfăşurată de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa având ca obiectiv general   creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.

Astfel, efectivele poliţiei dâmboviţene au acţionat, în general, pentru realizarea următoarelor obiective:

-Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului;

-Creşterea capacităţii ofensive, de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, respectiv: trafic de fiinţe umane, migraţie ilegală, fraude pe internet, folosirea cardurilor falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor, etc., pentru a putea preveni un potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii Europene;

-Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale;

-Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor din statele europene;

-Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic;

-Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase;

-Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea echipei poliţist – procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea fermităţii judiciare;

-Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a criminalităţii;

-Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolidări şi reparaţii la imobile, utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea dotării efectivelor operative;

-Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrităţii, legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului I.P.J. Dâmboviţa, în scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate;

-Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului.

 

Analiza indicatorilor statistici pentru fiecare domeniu în parte relevă următoarele:

Infracţiunile sesizate, înregistrează un trend ascendent faţă de anul 2013, fiind înregistrată o creștere de 1.600 astfel de fapte, ceea ce reprezintă +9,5%.

Infracţiunile de natură economico-financiară sesizate reprezintă 9,6% din totalul infracţiunilor sesizate, acestea înregistrând o scădere de 22,9% (-524 fapte).

În ceea ce priveşte infracţiunile judiciare sesizate, se înregistrează o creștere de 35,5% (+3.509 fapte), ponderea acestui gen de fapte din totalul infracţiunilor sesizate fiind de 72,9%.

Infracţiunile de altă natură sesizate reprezintă 17,4% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului şi înregistrează o scădere cu 30,2% (-385 infracţiuni).

Din totalul de 18370 de infracțiuni, 1.902 au fost descoperite în flagrant, față de 2347 în anul 2013 (-18,9%, -445)

Din punct de vedere al infracţiunilor cu urmărirea penală începută, se înregistrează o creştere cu 107,5% (+8.602 fapte)

Infracţiunile de natură economico-financiară înregistrează o scădere cu 12,9% (-3180 fapte). Ponderea acestui gen de fapte din totalul infracţiunilor sesizate este de 12,9%.

Infracţiunile judiciare reprezintă 17% din total, acestea înregistrând o scădere de 7,7% faţă de anul anterior (-235 fapte).

Infracţiunile de altă natură reprezintă 70,1% din totalul infracţiunilor cu I.U.P., în creştere cu 368,6% (+9.182 infracţiuni) faţă de anul 2013.

Pentru comiterea celor 16.659 de infracţiuni, au fost cercetate un număr de 2.507 (-48,1%; -2.324) persoane, din care 257 pentru infracţiuni de natură economico-financiară, 296 pentru infracţiuni judiciare şi 1.936 pentru infracţiuni de altă natură.

În funcţie de vârsta autorilor de infracţiuni, 120 au fost minori, 948 tineri între 18-30 ani, 1.124 persoane între 30-50 ani şi 315 peste 50 ani.

La nivelul inspectoratului, potrivit competenţelor specifice, evidenţiem următoarele rezultate privind infracţionalitatea:

infracţionalitatea contra persoanei  : pentru cunoaşterea permanentă a evoluţiei fenomenului infracţional pe linie de violenţă în atenţia conducerii inspectoratului, cât şi a serviciului de specialitate, a stat în mod constant evaluarea situaţiei operative de pe raza de competenţă, stabilirea concretă a cauzelor şi condiţiilor care au generat şi favorizat comiterea acestora pentru a se putea stabili măsuri eficiente de prevenire.

Infracţiunile grave, de mare violenţă înregistrează scăderi (omor  -4; tentativă de omor -2; uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă -1).

– infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat un trend descendent, fiind sesizate 7.119 infracţiuni contra patrimoniului (-452 faţă de anul 2013), din care numai furturi 4.488 (-586).

Numărul infracţiunilor constatate în acest domeniu a cunoscut o creştere de la 3.515 la 6.064 (+2.549), iar furturile de la 2.153 la 3.796 (+1.643).

-referitor la infracţionalitatea din domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, au fost sesizate/constatate 359 de infracţiuni (+120).

Din numărul total al infracţiunilor constatate, 62 au fost la Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, 272 la Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor şi 25 la Legea 407/2006 privind braconajul cinegetic.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 2.510 kg. materiale explozive, 197 arme de foc și 955 cartuşe de diferite calibre.

Totodată, a fost suspendat dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale şi neletale pentru 34 persoane fizice, iar faţă de 340 persoane fizice s-a luat măsura anulării acestui drept, fiind aplicate 99 de sancțiuni contravenționale cu amenda în valoare de 51.600 lei.

-criminalitatea economico-financiară:

A fost începută urmărirea penală pentru 2.160 infracţiuni de natură economico-financiară, reţinute în sarcina a 2.507 persoane cercetate şi ne-am declinat competenţa cu privire la 200 infracţiuni din acest domeniu, pentru care au fost cercetate 175 persoane

În ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală, au fost constatate  822 de astfel de infracţiuni, cu 466 de fapte mai multe comparativ cu anul 2013.

Astfel, în anul 2014, pentru combaterea fenomenului evazionist, au fost organizate şi executate 190 de acţiuni, fiind aplicate 681 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 539.300 lei şi indisponibilizate bunuri în valoare de 583.310 lei.

Creşteri semnificative au fost inregistrate şi în cazul infracţiunilor constatate la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, respectiv 96 de astfel de fapte (+ 37,1 %), precum şi în cazul infracţiunilor incriminate de Legea Legea 46/2008 privind Codul silvic, fiind constatate 319 infracţiuni (+108,9%).

-criminalitatea stradală:

Din totalul de 13.401 de fapte judiciare sesizate, 319 au fost stradale (-12,4%), din acestea 284 fiind în mediul urban şi 35 în mediul rural

După timpul comiterii, 199 au fost săvârşite noaptea, iar 120 ziua.

Criminalitatea stradală sesizată se prezintă astfel:  nu a fost înregistrată nicio infracţiune de omor (-4), tentativă de tâlhărie 1 (-2), furt 273 (-15), tulburarea ordinii și liniștii publice 17 (+9), ultraj 1 (-3), trafic şi consum ilicit de droguri 1 (-2)

-infracţionalitatea în unităţile de învăţământ:

La nivelul judeţului Dâmboviţa, în baza planurilor de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate un număr de 1.979 activitãţi preventive.

Au fost aplicate 322 de sancţiuni contravenţionale, din care 156 pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, 2 pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 128/1994 şi 246 pentru încălcarea prevederilor legale privind circulaţia rutieră

În cele 4 luni scurse din anul şcolar 2014-2015, în incinta şi în zona adiacentă celor 553 de unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza judeţului Dâmboviţa s-au săvârşit 33 de infracţiuni (-10, – 23,25%), 13 fiind comise în şcoli generale, 17 în licee şi 3 în alte instituţii de învăţământ preuniversitar.

Din totalul de 33 de infracţiuni sesizate, 8 au fost săvârşite în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, iar 25 în incinta acestor instituţii.

 

-furturile de produse petroliere:

Pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte, poliţiştii de la secţiile şi posturile de poliţie tranzitate de conducte magistrale de transport produse petroliere, au organizat acţiuni şi întâlniri de lucru cu reprezentanţii conducerilor schelelor şi parcurilor de producţie, puncte de gazolinare – degazolinare, staţii de pompare – repompare, etc., amplasate pe teritoriul lor de competenţă.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în anul 2014 au fost sesizate 10 infracţiuni de furt din magistralele de transport produs petrolier (+7).

-infracţionalitatea din domeniul silvic:

În acest domeniu au fost sesizate 212 (-68, -24,3%) infracţiuni, în urma activităţilor desfăşurate fiind constatate un număr de 365 de fapte (+288).

Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din acest domeniu au fost organizate şi executate 575 de acţiuni şi controale pe linia circulaţiei materialului lemnos şi 25 controale la instalaţiile de debitat material lemnos.

Privitor la activitatea de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, cu ocazia desfăşurării activităţilor preventive, au fost aplicate 708 sancţiuni contravenţionale la regimul silvic (-57) şi a fost reţinută în vederea confiscării cantitatea de 198,6  m.c material lemnos. De asemenea, au fost confiscate mai multe bunuri folosite la săvârşirea delictelor silvice (fierăstrău mecanic, topoare, etc.).

-infracţionalitatea din domeniul pisciculturii:

Pentru prevenirea infracţiunilor pe această linie, au fost organizate şi executate 36 de acţiuni şi controale în cadrul amenajărilor piscicole, ocazie cu care au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale conform prevederilor O.U.G. nr. 23/2008 şi au fost confiscate 297 kg. de peşte diferite specii şi 8 setci.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, au fost sesizate  un număr de 28 infracţiuni de braconaj piscicol, conform O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, toate fiind constatate în flagrant.

În privinţa siguranţei traficului rutier :

Pe parcursul anului 2014, poliţiştii rutieri au avut o prezenţă stradală activă, acţionând în permanenţă pentru asigurarea şi menţinerea unui trafic sigur şi fluent

pe raza întregului judeţ, prin reducerea numărului accidentelor rutiere şi, implicit, pentru salvarea de vieţi.

Astfel, au fost organizate şi executate 2.113 de acţiuni preventive cu 67 mai multe faţă de anul 2013.

În urma activităţilor executate pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere şi a abaterilor care pot creşte gradul de victimizare al participanţilor la trafic, au fost aplicate 89.424 sancţiuni contravenţionale             din care: 28.025 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 17.917 pentru neutilizarea centurii de siguranţă, 1.737 pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii auto şi 633 pentru nerespectarea regulilor privind acordarea priorităţii pietonilor ori vehiculelor.

De asemenea, 5.704 de pietoni au fost sancţionaţi contravenţional pentru abaterile comise.

Atenţia poliţiei rutiere dâmboviţene a fost îndreptată şi către motociclişti, mopedişti, căruţaşi şi biciclişti, 3897 fiind amendaţi pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.

-dinamica accidentelor rutiere:

În anul 2014 au fost înregistrate 536 evenimente rutiere din care au rezultat vătămări de persoane, în creștere cu 11,9% faţă de anul 2013

Dintre acestea 159 (-3) au fost evenimente rutiere grave, soldate cu 30 (-12) persoane decedate, 138 (-1) răniţi grav şi 58 (-20) răniţi uşor.

Totodată, s-au înregistrat 377 (+60) accidente rutiere uşoare, soldate cu rănirea uşoară a 470 (+44) de persoane.

Analizând principalele cauze generatoare, a reieşit că pe fondul vitezei neadaptate la condiţiile de drum s-au produs 95 de accidente rutiere, a indisciplinei pietonilor 92 de accidente rutiere , iar ca urmare a neacordarea priorităţii de trecere pietonilor ori a vehiculelor 80.

O altă cauză generatoare de evenimente rutiere a reprezentat-o abaterile comise de către biciclişti, fiind înregistrate 71 de accidente rutiere.

-apelurile 112: 

În perioada de referinţă au fost primite un număr de 32.047 apeluri preluate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, din care numai la 10.765 apeluri s-a impus intervenţia lucrătorilor de poliţie, celelalte fiind îndrumări şi reveniri.

Analizând timpul de reacţie, se poate observa că intervenţia în primele 10 minute a crescut de la 97,62% la 98,74% (+1,12%).

Totodată, a scăzut şi numărul intervenţiilor peste 20 de minute, respectiv de la 33 la 23.

Numărul apelurilor primite din mediul rural (7.805) este mai mare cu 4.852 faţă de mediul urban (2.960).

Ca urmare a deplasării poliţiştilor la intervenţie, s-au aplicat 3.798 sancţiuni contravenţionale, din care: 3.028 conform Legii nr. 61/91 republicată, 696 conform O.U.G. nr. 34/2008 şi 74 conform altor acte normative, valoarea totală a sancţiunilor fiind de 1.031.938 lei.

-pe linie de relaţii cu publicul:

Au fost primiţi în audienţă 1.176 de cetăţeni şi au fost înregistrate 4.883  petiţii, din care 4.736 au fost soluţionate şi au rămas în lucru un număr de 147.

Muzeul Poliţiei Române :

Principalele preocupări ale efectivului muzeului au fost activitatea de cercetare, conservare şi nu în ultimul rând menţinerea imaginii Poliţiei Române, pentru ca publicul să înţeleagă şi să transmită mai departe mesajul exponatelor muzeale.

Exponatele muzeului au fost vizitate de 7.662 persoane, (5.614 adulţi şi 2.048 elevi şi studenţi), precum şi de 95 grupuri organizate româneşti,11 delegaţii din România şi 7 delegaţii internaţionale din Germania, Cehia, Bulgaria, Marea Britanie, Franţa, Afganistan şi Polonia.

Pentru anul 2015, priorităţile de acţiune ale structurilor poliţiei dâmboviţene vor viza:

creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;

-prevenirea şi combaterea infracţionalităţii;

-asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri;

-asigurarea resurselor finaciare, materiale şi umane.

Cunoaşterea realităţilor din societate şi sporirea implicării cetăţenilor alături de poliţie în combaterea fenomenului infracţional, vor permite Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa să aplice cele mai bune practici, realizând punţi de legătură cu toate instituţiile statului abilitate în realizarea justiţiei.

Diminuarea şi controlul fenomenului infracţional, reacţia promptă la solicitările cetăţenilor, protejarea intereselor legale ale acestora şi sporirea încrederii publice constituie deziderate ale activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Distribuie:

Regata Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

: 3 ganduri despre “Evaluarea activităţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa desfăşurată în anul 2014

 • 21 ianuarie 2015 at 10:19
  Permalink

  Dacă DNA descinde și la I.P.J. Dâmbovița, surprizele vor fi mult mai mari decât la I.P.J. Timiș. În primul rând conducerea acestei instituții a fost numită politic, fără nici un dubiu! De curiozitate, reporterii ziarului dvs. ar putea verifica unde locuiesc Zepiși, Niculae de la circulație, Rizea de la poliția municipiului și lista poate continua și cu ce bani și-au făcut aceste palate, într-un oraș care geme de interlopi, de consumatori de droguri și de politicieni cu afaceri necurate. Primarul de la Aninoasa fură în continuare sub oblăduirea șefului poliției județene care este – ați ghicit – din comuna Aninoasa. Rizea Răducu și-a construit casa cu bani negri despre care nimeni nu mai spune nimic, deși în urmă cu ceva vreme da cu subsemnatul…Niculae de la circulație și-a construit un domeniu la Mânăstirea Dealu pentru că aduce șefi de la București pe care-i duce la vânători săptămânale! Despre aceste lucruri trebuie vorbit cetățenilor, nu despre minciunile gogonate din raportul prezentat!

  Reply
 • 20 ianuarie 2015 at 21:31
  Permalink

  ARATA EXACT CA UN ARTICOL DIN SCANTEIA . ACEEASI IPOCRIZIE, ACELASI LIMBAJ DE LEMN SI ACEIASI OAMENI DIN VREMEA MILITIEI SOVIETICE. CAND OARE SE VA REFORMA ACEASTA INSTITUTIE CARE NU POATE SA IASA DIN TIPARELE BOLSEVICE ??

  Reply
 • 20 ianuarie 2015 at 19:30
  Permalink

  Pot sa-i evaluez eu: coruptie la maxim,in procente 100%,comenzi politice in procent de 100%,acoperirea penalilor cu gulere albe 100%,dosare musamalizate de ani si ani.Asta e adevarul despre Politia noastra,cu girul Parchetului!

  Reply

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro