Dănuț Bădau, fostul primar al Pucioasei, se luptă de trei ani să închidă magazine concurente

       Din anul 2017 și până în prezent fostul primar al orașului Pucioasa, Dănuț Bădău, a formulat un număr de 14 de cereri de chemare în judecată, în nume propriu, în calitate de administrator al S.C. VULCAN BD SRL, cât și în calitate de reprezentant al  ASOCIAŢIEI PENTRU CIVISM EDILITAR DIN ROMÂNIA. Tot în anul 2017, în calitate de persoană fizică, cât și în calitate de reprezentant al  ASOCIAŢIEI PENTRU CIVISM EDILITAR DIN ROMÂNIA, a solicitat prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr. 1566/120/2017, instanței de judecată:

            – să se  constate nelegalitatea Dispoziției Primarului privind convocarea Consiliului Local al Orașului Pucioasa în ședința de îndată din 10.11.2016, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al u.a.t. Orașul Pucioasa, aprobat conform HCL nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 643 mp situat în Pucioasa, str. Republicii;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii imobilului situat în Pucioasa, str. Republicii, nr. 83 având destinația magazin miniMax Discount, construit în baza Autorizației nr. 82/16.06.2006, Autorizație de construire anulată prin Decizia nr. 991/10.09.2008 și emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate;

            – să se  constate nelegalitatea HCL nr. 188/10.11.2016 privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al u.a.t. Orașul Pucioasa a unui teren în suprafață de 643 mp situat în Pucioasa, str. Republicii;

            – să se  constate nelegalitatea HCL nr. 189/10.11.2016 privind aprobarea menținerii imobilului situat în Pucioasa, str. Republicii, nr. 83 având destinația magazin miniMax Discount, construit în baza Autorizației nr. 82/16.06.2006, Autorizație de construire anulată prin Decizia nr. 991/10.09.2008 și emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate;

            – să se  constate nelegalitatea Certificatului de urbanism nr. 227/14.11.2016 emis în scopul intrării în legalitate și amenajare magazin Penny Market;

            – să se constate nelegalitatea Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 7/14.11.2016 emis de Primarul Orașului Pucioasa prin care s-a dispus sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate, așa cum reiese din adresa nr. 49988/29.11.2016 emisă de Inspectoratul Județean în Construcții Dâmbovița.

            Astăzi, are loc o expertiză în specialitatea topo – cadastru – geodezie, cu obiectivul propus de reclamanți,  în dosarul nr. 1566/120/2017:  să se identifice și să reprezinte în schiță de plan terenul în suprafață originară de 6150 mp din domeniul de administrare UNCAP, afectat Hotelul Ceres și SA Baza de tratament Balnear și recuperare a Capacității de Muncă și terenul transmis de Consiliul Local Pucioasa lui SRL Magnum Dezvoltare pentru edificarea magazinului MINI-MAX DISCOUNT și asigurării utilităților acestuia.

         În orașul Pucioasa, nici un supermarket nu a reușit să-și deschisă porțile în timpul mandatelor de primar ale lui Bădău. Fostul edil are afaceri în domeniul comerțului fiind concurent pe aceeași piață cu supermarketurile. La acest moment, mai are doar un magazin, după despărțirea de asociatul său, care nu a mai dorit colaborarea cu acesta. În timp ce afacerile lui Bădau scârțâie, fostul asociat și-a extins rețeaua de magazine în Pucioasa, dar și în Târgoviște, chiar și în condițiile de concurență sporită pe piața de profil. Pentru că în afaceri este dificil, se aude că Dănuț Bădău caută soluții pentru a candida din nou pentru primăria orașului.


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro