Noul plan de școlarizare din învățământul dâmbovițean

Metodologia de fundamentare a rețelei școlare și a planului de școlarizare pentru anul de învățământ 2017-2018 a fost aprobată prin OMENCȘ nr.5777/ 2016 publicat în Monitorul Oficial  nr.982/ 07.12.2016.

Conform calendarului, Inspectoratul Școlar Județean a transmis tuturor autorităților publice locale solicitarea de proiect de hotărâre de consiliu local pentru eventualele modificări ale rețelei școlare de pe raza unităților administrativ- teritoriale, avizul conform urmând a se emite până cel mai târziu la data de 13.01.2017. Propunerea finală a I.S.J. privind cifrele de școlarizare ale județului nostru pentru anul 2017-2018  va fi înaintată la M.E.N.C.Ș. până cel mai târziu la data de 23.01.2017. În prezent, rețeaua școlară a Județului Dâmbovița cuprinde:

Învățământ de stat :

  • 150 unități cu personalitate juridică, din care 16 grădinițe, o școală primară, 102 școli gimnaziale învățământ de masă, o școală gimnazială învățământ special și 30 de licee;
  • 383 unități structuri, dintre care 276 sunt grădinițe, 42 sunt școli primare iar 65 sunt școli gimnaziale;
  • În total sunt 533 unități de învățământ, la care se adaugă 5 cluburi ale copiilor (numai 3 dintre acestea având și personalitate juridică) și un club sportiv școlar, toate 6 fiind definite ca unități conexe;

 

Învățământ particular :

  • 6 unități, dintre care 3 sunt grădinițe iar 3 sunt școli postliceale. Toate unitățile de învățământ particular au și personalitate juridică.

Populația școlară 2016- 2017:

Învățământ de stat : 11.525 preșcolari,  22.224 elevi înv. primar (inclusiv ”a doua șansă”), 19.294 elevi la gimnaziu (inclusiv ”a doua șansă” și  frecvență redusă),  15.170 elevi la învățământul liceal de zi, seral și frecvență redusă,  1.289 elevi înv. profesional,  371 elevi învățământ postliceal și de maiștri de la buget și 159 elevi învățământ postliceal cu taxă.

        Total : 70.032, dintre care 159 își autofinanțează studiile.

Învățământ particular : 957 elevi și preșcolari, dintre care 788 sunt elevi la școala postliceală iar 169 sunt la grădiniță.

“Planul de școlarizare pentru anul educațional 2017-2018 va fi elaborat în funcție de analizele și statisticile operate la nivel de județ, în concordanță cu numărul absolvenților și cu opțiunile acestora, în funcție de posibilitățile reale ale unităților școlare și evoluțiile din piața muncii. În cazul învățământului profesional și tehnic, în județ funcționează 18 licee tehnologice, dintre care 16 au și școli profesionale, inclusiv în mediul rural, acestea oferind 16 calificări profesionale. Este vorba de 12 domenii cum ar fi: mecanic, electric, electronică-automatizări, comerț, electromecanic, agricultură, turism și alimentație, industrie alimentara, construcții. De remarcat cele mai căutate calificări: mecanic auto, instalator – instalații tehnico-sanitare și de gaze, ospătar, bucătar. În ceea ce privește dezvoltarea liceelor tehnologice, strategia ISJ Dâmbovița presupune reamenajarea ergonomică a atelierelor sau laboratoarelor, reconversia profesională și asigurarea pregătirii elevilor pentru meserii cerute de agenții economici, asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale sau încheierea de noi parteneriate”.

Prof. Gabriela Istrate

IȘJ Dâmbovița


Valeriana heidelbergcement
Paleologu
Iohanis


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro