DGASPC Dâmbovița a dezbătut cu furnizorii de servicii din domeniu un plan de acțiune pentru anul în curs

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În data de 20 februarie 2020, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), s-a desfășurat o întâlnire de lucru la care au luat parte furnizorii publici și privați care activează în domeniul asistenței sociale. Subiectul principal al evenimentului a fost consultarea, în vederea elaborarării planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, pentru anul 2020, precum și a strategiei județene de asistență socială 2021-2027.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate propunerile privind planul de acțiune, în conformitate cu modelul cadru specificat în legislație, iar, în urma unor discuții libere, cei prezenți la întâlnire au venit cu sugestii, chiar cu unele soluții pe marginea celor discutate.

Astfel că, împreună cu reprezentanții asociaţiilor, ai fundaţiilor, ai furnizorilor publici de servicii sociale și ai autorităților locale, care au răspuns invitației DGASPC Dâmbovița, s-au stabilit obiective comune, mobilizând toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele a două proiecte cu finanțare externă, la care DGASPC Dâmbovița este partener.

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Proiectul TEAM-UP – preogres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Prin acest proiect se urmărește creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Reprezentanții DGASPC Dâmbovița au solicitat sprijinul furnizorilor publici și privați, care activează în domeniul asistenței sociale, în vederea identificării grupurilor țintă pentru implemetarea celor două proiecte.

Această întâlnire de lucru face parte dintr-o serie de dezbateri, prin care DGASPC Dâmbovița vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile publice și private pentru furnizarea de servicii sociale de calitate persoanelor în dificultate.

 

DIRECTOR GENERAL,                                                           ŞEF BIROU,

ing. Cristiana Bucur                                                                ing. Cerasela Gurgu

 


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro