Tâtârani: Convocarea Consiliului Local pentru data de 30 iunie

                                                                   D I S P O Z I Ț I E 

privind convocarea Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița în ședință  ordinară în data de  30. 06.2021

              Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița,

Având în vedere :

–  Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța de Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.155 alin.1) lit.”b” si art.196 alin.1) lit.”b” din Ordonațta de  Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

    Art.1-  Se convoacă Consiliul local Tătărani, județul  Dâmbovița în  ședință  ordinară   în data 30.06.2021, orele 16,00.

(1)- Ședința  se va desfășura în  Căminul cultural din satul Gheboieni, comuna Tătărani cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.2- Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în  Proiectul ordinii de zi al ședinței , ca anexă  la prezenta dispoziție.

Art. 3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local  sunt puse la dispoziția consilierilor  locali pe suport de hârtie  la sediul Primăriei comunei Tătărani.

Art.4- Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare  celor trei comisii  de specialitate din cadrul   consiliului local.

Art.5- Consilierii  locali   pot formula  și  depune amendamente de fond sau de formă la proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art.2 din prezenta dispoziție, în condițiile art.138 alin.(12) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

Art.6- Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții  se obligă secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate și se aduce la  cunostință publică.

 

Proiectul  ordinii  de   zi   a ședinței ordinare a

Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  din data de 30.06.2021

                   PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:

  1. .Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare.

2.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.14/15.03.2021  privind  atestarea  modificării și completării Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa.

– inițiator Primarul comunei Tatarani

3.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.32/23.06.2021  privind  aprobarea Executiei  bugetare  pe trimestrul  I  al  anului  2021  privind bugetul de venituri si cheltuieli  al comunei Tatarani, judetul Dambovita si a Raportului de analiza privind redimensionarea cheltuielilor.

– initiator Primarul comunei Tatarani

4.-  Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.33/23.06.2021  privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei  Gheboieni, comuna Tătărani, județul Dâmbovița.

– initiator Primarul comunei Tatarani

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro