Sunt cetățean european – Am drepturi și obligatii

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) este o organizație apolitică, independentă, neguvernamentală și non profit, care are personalitate juridică și este autonomă din punct de vedere material, structural și funcțional. Membrii ABR se asociază în scopul îmbunătățirii nivelului profesional și științific al bibliotecarilor, precum și pentru optimizarea și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.

În acest scop, Asociația organizează anual o conferință națională și periodic  întruniri, seminarii și dezbateri științifice profesionale, schimburi de experiență și de bune practice, stagii de documentare etc.

Conferințele organizate anual reunesc peste 300 de specialiști în biblioteconomie și știința informării, într-o întâlnire profesională dedicată tuturor tipurilor de biblioteci. De aceea, tematica europeană este una potrivită pentru a fi adusă în prim plan la un astfel de eveniment.

În cadrul activităţii, participanţii vor conștientiza și vor identifica diferite aspecte din domenii de activitate ale Uniunii Europene, în special politica de ocupare, precum şi despre demersurile, programele şi sursele de finanţare pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziţia cetăţenilor săi privind ocuparea forței de muncă şi libera circulaţie pentru că pe oameni îi interesează să afle cum este mai bine să trăiască: În UE sau în afara UE? La eveniment vor fi prezenţi reprezentanţi Centrului şi vor fi discutate măsurile propuse de europarlamentari pentru sprijinul diferitelor categorii de grupuri vulnerabile vizate  prin programe speciale.

    Având ca subiect 30 de ani de evoluţie în bibliotecile româneşti, conferinţa organizată de ABR în acest an reprezintă un bun prilej pentru a ne adresa publicului larg la nivel regional/național prin intermediul unor multiplicatori de informație, părți interesate în mod relevant în ceea ce înseamnă oferirea de suport pentru informarea, educația și formarea tuturor categoriilor de public – bibliotecile – și având în vedere planul evenimente pentru anul 2019, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa va participa activ la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România cu o reprezentanţie de teatru forum cu tema Duşmanul de dincolo de ecran. Reprezentaţia va avea loc în data de 5 septembrie, ora 10:45, la Biblioteca Naţională a României – Sala „Mircea Eliade” (Adresa: Bld. Unirii nr. 22, Sector 3 – Bucureşti), echipa de voluntari – actori amatori fiind coordonată de managerul Cetrului EUROPE DIRECT Târgovişte – Vlăduţ Andreescu.

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro