Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de miercuri, nr. 3664
8-12-2021
elevi_curtea_domneasca_2

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” , la C.N.M. ”CURTEA DOMNEASCĂ”. Vezi aici programul activităţilor:

            În contextul dezvoltării ofertei de programe educative pentru elevi, Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte se alătură, şi anul acesta, programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, iniţiat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ce se va desfăşura în perioada 7 – 11 aprilie 2014 şi în cadrul căruia preşcolarii, şcolarii şi liceeni vor avea ocazia să participe la activităţile educaţionale organizate.

            Activităţile educaţionale din cadrul proiectului sunt următoarele:

1. Atelierul „Arheolog Junior”, elevii din clasele V-VIII

Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

Program de popularizare a arheologiei în rândul copiilor prin mijloace interactive, teoretice şi practice.

Mijloace teoretice: prezentarea a două seturi de planşe: „Ce este arheologia?” şi „Ce ne spune pământul?”.

Mijloace practice: simularea într-o „groapă cu nisip” a unei secţiuni arheologice şi cum se lucrează efectiv în arheologie, de la descoperirea artefactului până la înregistrarea lui.

Mijloace interactive: copiii vor mânui o parte a instrumentarului folosit pe un şantier arheologic real, vor fotografia contexulul arheologic descoperit şi vor înregistra fiecare descoperire, vor învăţa că arheologia de teren presupune lucrul în echipă.

            Atelierul se adresează elevilor din ciclul secundar (clasele V – VIII), în special celor din clasele a V-a şi a VI-a, pentru că pune accent pe elementul ludic, ei fiind încă apropiaţi de acest element, în mai mare masură decât cei din clasa a VIII-a.

            Intervalul orar propus permite lucrul cu câte 4 grupe de copii în fiecare din cele 4 zile propuse, ceea ce înseamnă că la acest atelier se pot înscrie un număr maxim de 16 clase din categoria de vârstă specificată mai sus.

            Timpul efectiv al activităţii va fi de circa o oră, pentru că este nevoie de cca. 15 – 20 minute pentru pregătirea cadrului desfăşurării atelierului cu următoarea grupă.

 Programul se va încheia cu acordarea de diplome „Arheolog Junior” participanţilor.

Locaţia: _____________

Perioada: marţi  miercuri, joi, vineri

Program:  orele 9.00 – 10.00, 10.30-11.30, 13.00-14.00, 14.30-15.30

      Responsabil: Mihai Năstase

 

2. Atelierul „Gospodăria tradiţională dâmboviţeană”, elevii din clasele I -VIII

             Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

             Activitate educatională, destinată elevilor din clasele I-VIII. Editarea unui caiet didactic cu tema „Gospodăria tradiţională dâmboviţeană” –  educaţie pentru tradiţie şi frumos”, acesta finalizându-se cu 5 fişe, pe baza cărora se pot desfăşura  atelierele, astfel:

–         Puncte Cardinale, orientarea locuinţei tradiţionale ; Locuinţa în proverbe  româneşti –  Curtea Muzeului Scriitorilor Dâmboviţeni ,  clasele I-IV

Perioada: luni, 7 aprilie

Program: ora 9.00, ora 11.00, ora 13.00

–         Materiale de construcţie tradiţionale, termeni lingvistici specifici arhitecturii populare Casa Moldoveanu , clasele  I – VIII

Perioada: marţi, miercuri

Program: ora 9.00, ora 11.00, ora 13.00

             Responsabil: Elena Diaconu

 

3. Atelier de pictură: tehnici din preistorie, elevii din clasele I-VIII

 Obiective

1. Crearea unei imagini cât mai “umane” a omului paleolitic;
2. Prezentarea diversităţii manifestărilor artistice paleolitice;

3. Familiarizarea cu metodele şi tehnicile de pictură practicate de omul paleolitic;

4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual şi utilizarea lui în crearea de imagini şi obiecte proprii;

Scurtă descriere a activităţii:

     Activitatea are ca obiectiv principal stimularea interesului pentru cunoaşterea artei paleolitice. Se va prezenta succint o cronologie a artei paleolitice şi a tipurilor umane implicate şi vor fi expuse cele mai spectaculoase peşteri pictate din lume (Lascaux, Niaux, Chauvet, Gargas – Franţa, Altamira – Spania etc.) inclusiv România (Cuciulat, Coliboaia).

     Într-o primă fază, activitatea se va desfăşura sub forma unei poveşti vizuale, bine ilustrată prin intermediul căreia participanţii vor descoperi atât modul de viaţă a omului paleolitic, cât mai ales formele de manifestare artistică, dovadă a complexităţii şi sensibilităţii omului preistoric. Vor fi prezentate metode si tehnici folosite în paleolitic pentru realizarea de reprezentări grafice precum şi modalităţi de obţinere a pigmenţilor şi a uneltelor utilizate.

     În a doua parte a atelierului, elevii sunt provocaţi, folosindu-se de cunoştinţele dobândite dar şi de imaginaţie, să realizeze propriile picturi pe piatră sau pe suporturi accidentate care imită pereţii peşterilor. Pe astfel de suporturi vor reprezenta diverse animale preistorice (mamuţi, bizoni, cai, urşi, reni etc) dar şi amprente (mâini pozitive sau negative) sau motive geometrice inspirate din arta paleolitică. Vor încerca să îşi pregătească singuri pigmenţi prin pisarea de cărbuni, ocru, etc. şi amestecarea cu diverşi lianţi: grăsimi, salivă etc. Vor confecţiona obiecte necesare picturii (de exemplu pensule din păr de animale), vor manevra obiecte şi materiale asemănătoare celor folosite de omul paleolitic (os, piatră, cărbune, coloranţi etc.). Modalitatea de lucru aleasă permite valorificarea informaţiilor, dezvoltarea imaginaţiei dar şi formarea unor abilităţi practice.

Valorificarea activităţii:

–         CD cu imagini din cadrul activităţii;

–         prezentare power point  cu activitatea fiecărui grup de elevi;

–         diplome de participare;

Locaţia: Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic

Perioada: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri

Program: 9.00-10.00, 11.00-12.00, 13.00-14.00

Responsabili: Minodora Cârciumaru, Andrei Scărlătescu

Atelierul se desfăşoară în colaborare cu Centrul de arheologie experimentală.

 

4. Atelierul „Tehnici artistice în expoziţia Muzeului Vasile Blendea”, elevii din clasele I- IV

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

             Elevii vor putea să experimenteze câteva tehnici grafice întâlnite în lucrările expuse la Muzeul Vasile Blendea precum: desenul în cărbune, creioane contè şi pastel unde vor deprinde şi o modalitate specifică de lucru – estompa.

            Locaţia: Muzeul Vasile Blendea

            Perioada : luni, 7 aprilie 2014

            Program:  orele: 8.30-10.00, 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00.

            Responsabil. Maria Neacşu

 

5. Ce este un tablou? Elevii preşcolari( grupa mijlocie şi grupa mare)

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

            Micuţii învăţăcei vor avea ocazia să înţeleagă ce înseamnă un tablou, din ce este realizat acesta şi vor putea pipăi părţi dintr-un tablou.(lucrarea, paspartuul şi rama).

            Locaţia: Muzeul Vasile Blendea

            Perioada : marţi, 8 aprilie 2014

            Program: între orele 8.30 – 9.15, 9.30-10.15, 10.30-11.15, 11.30-12.15

            Responsabil: Maria Neacşu

 

6. „Pas cu pas prin oraş. Locuri şi personalităţi de odinioară”, elevii claselor V–VIII şi  IX – XII.

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

            Activitatea se va desfăşura pe parcursul a două ore şi are ca punct de pornire vizitarea Muzeului de Artă, a Casei Atelier „Gheorghe Petraşcu” şi a Muzeului „Vasile Blendea” cu scopul de a afla locurile şi personalităţile locale înfăţişate de artişti înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. Imediat după aceste vizite, străbătând oraşul pas la pas, după un traseu prestabilit, va urma aflarea zonelor în care se găseau unele monumente sau străzi, care nu se mai păstrează, ori aflarea unor frânturi din istoria oraşului la care au contribuit o serie de personalităţi portretizate de Vasile Blendea.

            Această activitate se va desfăşura în prima parte în sălile de expunere ale muzeelor menţionate mai sus, de unde se va porni într-o călătorie interactivă şi tematică prin oraş în principalele locuri ilustrate de artişti în lucrările expuse. Vizita în aer liber va constitui prilejul de a afla informaţii noi despre istoria locală şi transformările care au adus imaginea oraşului la forma din zilele noastre.

            Perioada : miercuri, joi, vineri

            Program: între orele  8.30 – 10.30, 11.00 – 13.00, 13.30 – 15.30.

            Responsabil. Maria Neacşu

 

7. „Comorile trecutului: tezaurele monetare”, elevii din clasele I-VIII

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

Atelierul se va desfăşura în cadrul Cabinetului Numismatic. Vor fi punctate următoarele teme: Cum se emiteau monedele?  – tehnica baterii; Ce monede şi cine le-a emis pe teritoriul Daciei, Ţării Româneşti, României?; Povestea „leului” – moneda naţională a României.

            Participanţii vor fi antrenaţi să observe detalii, să facă legătura între noţiuni teoretice, cum ar fi figurile voievozilor şi obiecte din muzeu, respectiv monede emise chiar la Târgovişte.

            Locaţie: Muzeul de Istorie, Cabinetul de Numismatică

            Perioada: luni, marţi, miercuri, joi, vineri

Program: 2 ateliere / zi,  ora 9.00- 10.00; ora 11.00 – 12.00

            Responsabil: Irina Cîrstina

 

8. „Colecţia mea”, elevii din clasele I-VIII

Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

 Elevii participanţi vor fi încurajaţi să colecţioneze monede şi nu numai, să preţuiască obiectele speciale, să înţeleagă cum ajung piesele în colecţiile muzeale. Vor fi familiarizaţi cu instrumentele pe care le foloseşte un numismat: lupă, catalog numismatic, balanţă electronică, etc.Vor putea cântări şi măsura chiar ei monede. Vor avea la îndemână monede din antichitate, emise de împăratul Traian sau monede emise de regatele dacice din Muntenia.

Locaţie: Muzeul de Istorie, Cabinetul de Numismatică

            Perioada: luni, marţi, miercuri, joi, vineri

Program:  ora 14.00- 15.00

            Responsabil: Irina Cîrstina

 

9. Atelierul „Povestea scrierii”, elevii din clasele I-IV

Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

 Activitate educaţională destinată elevilor din clasele primare, cu scopul de îmbogăţire a culturii generale şi cunoaştere a patrimoniului muzeal.

Vor fi tratate următoarele teme: Care au fost  primele instrumente şi forme de scriere? Ce este acela un scrib ? Ce rol au avut scribii în societate?  Cartea – de la manuscris la tipăritură. Cum ia naştere o carte ?  Elevii participanţi vor avea ocazia să scrie pe tăbliţe din lut şi din  lemn, să afle cât este de uşor sau greu să scrii cu o pană de gâscă sau cu un toc cu peniţă şi să vadă cum arată un pergament, o xilogravură sau un manuscris din sec. XVI – XVII. Activitatea va avea loc la Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti într-o sală reconstituită după modelul uneia din secolul al XIX-lea.

Locaţia: Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti (Sala mică)

Perioada: luni, marţi, miercuri, joi, vineri

Program: orele: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 13.00 – 14.00 Responsabil: Luminiţa Anghelescu

 

10. Vizionare de filme istorice, elevii din clasele I-XII

Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

Vizionare de filme istorice: Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Mircea.

Locaţia : Sala de Conferinţe a Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

Perioada: luni, marţi, miercuri, joi, vineri

Program: ora: 9.00-12.00 ;  12.30 – 15.30

Responsabil: Marius Stănescu

 

 

 

11.  Activitatea „La şezătoare” , elevii claselor IV – X

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

             Ce este şezătoarea? Răspunsul la această întrebare va fi obţinut prin metoda deductivă, primul pas fiind prezentarea  unui montaj video înfăţişând desfăşurarea unei şezători urmată de folosirea unui chestionar conţinând întrebări referitoare la filmul vizionat. Pentru familiarizarea elevilor cu obiectele folosite în industria textilă casnică se va apela la interacţiunea directă a acestora cu o serie de astfel de obiecte aflate în patrimoniul C.N.M. „Curtea Domnească” Târgovişte.

            Locaţia: Beciul Casei Atelier „Vasile Blendea”

            Perioada luni, marţi, miercuri, joi; timp de lucru / grupă 60 min.

            Program: Luni între orele : 9.00-10.00, 10.15-11.15, 13.00-14.00, 14.15-15.15

                            Marţi între orele: 9.00-10.00, 10.15-11.15, 13.00-14.00, 14.15-15.15

                            Miercuri  între orele: 9.00-10.00, 10.15-11.15, 13.00-14.00, 14.15-15.15

                            Joi  între orele: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 13.00 – 14.00

            Orarul poate suporta modificări în funcţie de necesităţi.

            Responsabil: Cheosea Felician, Andrei Ionuţ

 

12. Atelierul micilor restauratori, elevii claselor I-VI

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

            Familiarizarea elevilor cu tipologia diversificată a formelor pieselor ceramice din cele mai vechi timpuri până în prezent, precum şi cu modul de a restaura artefactele din ceramică, deteriorate de amprenta timpului. Aceasta presupune parcurgerea unor etape de intervenţie directă asupra unor vase din ceramică:

–         Reconstituirea formelor prin identificarea şi lipirea fragmentelor pentru fiecare vas în parte;

–         Completarea zonelor lacunare prin operţiuni amprentare şi de plombare cu chit Ceresit 33;

–         Integrarea cromatică a porţiunilor completate, folosind culori „Tempera”.

            Locaţia: Muzeul de Artă

            Perioada: luni , marţi, miercuri, joi, vineri

            Program: ora 10.00 – 11.00, 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00, 14.00 – 15.00

            Responsabil: Daniela Iamandi, Cristina Poşchină, Dana Ilie

 

13. Activitatea ”Ora de poveste” preşcolari şi elevii claselor  I – II

            Scurtă descriere a obiectivelor şi activităţilor:

             Diafilm: „Fata babei şi fata moşneagului”, lecturarea povestirii „Puiul” de I.Al. Brătescu Voineşti, „Proverbe şi ghicitori” şi „Prezentarea portului popular”.

             Proiectul se adresează  copiilor preşcolari şi claselor I-II-a, aflaţi într-o etapă importantă de trecere de la activităţile centrate pe joc, spre cele instructiv educative. În cadrul proiectului se respectă programa şi cerinţele pedagogice (pe categorii de vârstă) , cu lectura ca mijloc de comunicare. Muzeul, prin activitatea specifică, prin piesele păstrate şi expoziţiile sale oferă copiilor un alt orizont al cunoaşterii, permite contactul direct, palpabil cu istoria, cu literatura.

            Pe parcursul întâlnirilor la aceste activităţi, se urmăreşte familiarizarea lor cu muzeul, ca instituţie, cunoaşterea specificului, a rolului acestuia, prin joc, comunicare şi activităţi practice; întrebări din lecturi citite; copiilor li se vor pune la dispoziţie elemente grafice (forme ale costumului popular) decupate, pe suport papetar, pentru a le colora potrivit imaginaţiei lor; cunoaşterea elementelor unui costum popular (ie, fotă, bete, maramă, cămaşă bărbătească, iţari); proverbe, ghicitori.

            Locaţia: Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

            Perioada: luni, marţi, miercuri,joi, vineri

            Program:  ora 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 13.00 – 14.00

            Responsabil: Elena Şontea

 

14. Podoabele preistorice în lumea modernă, preşcolarii şi elevii claselor I – XII

Scurtă prezentare a activităţii:

Atelierul îşi propune să prezinte principale elemente decorative preistorice, de la cercei, brăţări, pandantive, nasturi, ace de păr, accesorii vestimentare, a diverselor materiale utilizate şi să releve importanţa socială şi rituală a unora dintre aceste podoabe.

În egală măsură dorim să exemplificăm modul de realizare a unor categorii de obiecte de decor personal realizate din lut, valve şi cochilii, seminşe, os, participanţii urmând să-şi realizeze propriile podoabe, în funcţie de nivelul de vârstă.

Recomandări: Dacă există în casă o mână de scoici şi melci de la Marea Neagră sau din altă parte ar fi bine de adus cu sine pentru a le transforma în elemente de podoabă în cadrul atelierului

            Locaţia: Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

            Perioada: luni, marţi, miercuri, joi, vineri

            Program: ora 10.00 – 11.30; 12.00 – 13.30

            Responsabil: Ana Ilie, Elena Niţu

 

15. Cred, deci mă exprim! –  (preşcolarii)

             Atelierul face parte din cadrul proiectului educaţional „Muzeul – o punte între trecut, prezent şi viitor”. Prin demararea acestui proiect se urmăreşte  dobândirea de experienţă şi cunoştinţe  care să reflecte asupra dezvoltării  intelectuale şi emoţionale a copiilor.

            Locaţia: Muzeul de Istorie ( etaj)

            Perioada: marţi, miercuri, 8 – 9 aprilie 2014

            Program: 10.00 – 11.30

            Responsabil: Iuliana Bor

 

            Pentru a participa la acest proiect cadrele didactice vor contacta muzeul pentru realizarea unei programări.

Taxa de participare este de 5 lei/elev/atelier,  cu excepţia preşcolarilor care participă gratuit.

            Date de contact:

            Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte

            Str. Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

            Pentru programări: telefon 0736.394086 (între orele 8.00 – 16.00)

            Persoană de contact:  Marilena Iordache

             Pentru relaţii suplimentare : [email protected]

             Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.

 

 Pentru vizite ghidate în expozițiile permanente ale Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”  Târgovişte  nu se fac programări.

 Tarifele  de intrare sunt următoarele:

–         Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” – 10 Lei

–         Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni – 7 Lei

–         Muzeul de Istorie – 7 Lei

–         Muzeul de Artă – 7 Lei

–         Muzeul „Vasile Blendea” – 7 Lei

–         Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu” – 7 Lei

–          Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic – 7 Lei

–          Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” – 7 Lei

–          Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pucioasa – 5 Lei

–         Complexul Brâncovenesc de la Potlogi – 5 Lei

–         Casa Atelier “Gabriel Popescu”,  Vulcana Pandele – 5 Lei

–         Casa Memorială „I. L. Caragiale” – 5 Lei

–         Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pietroşiţa – 5 lei

 Pentru grupurile de elevi,  reducerea este de 50%.

 Însoţitorii elevilor, alţii decât cadrele didactice, vor achita taxa de vizitare.

În speranţa unei colaborări durabile, vă invităm să participaţi la acest proiect.

                                                                              Manager,

                                                                        dr. Ovidiu Cîrstina

 

Distribuie:

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
Gopo
soundservice SPMT
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public [newsletter_form]
Webhosting Armand Media