Gânduri despre educație, la început de an, analiză realizată de inspectorul școlar Gabriela Istrate

“Asistăm în aceste zile la ample dezbateri privind viitorul educației copiilor noștri. Se preconizează elaborarea unei noi legi a educației și reorganizarea întregului sistem de învățământ preuniversitar, pornind de la regândirea planurilor cadru și reducerea numărului de ore până la bacalaureat diferențiat și sprijin remedial pentru elevii cu dificultăți de învățare. Toate aceste frământări au ca scop aducerea învăţământului preuniversitar mai aproape de o logică a normalităţii. Însă problemele nostre sunt atât de multe și complicate, încât greu va fi  pentru orice ministru să stabilească o prioritate în această lungă listă. De pildă, problema manualelor: un singur manual sau mai multe manuale?! Dincolo de încercarea de a limita numărul de manuale, ideea manualului unic s-ar părea că este agreată în continuare, competiția fiind deschisă între edituri și nu între autori.

O altă problemă se referă la reducea numărul de ore – o idee foarte bună, un deziderat mai vechi, susținut de toți actorii din sistem, deși nimeni nu a avut curajul să acționeze în acest sens. Sunt prevăzute 20 de ore pe săptămână pentru elevii din învățământul primar, 25 de ore pentru gimnaziu și 30 de ore pentru liceu. Dar aici se impune o analiză atentă asupra impactului social: scăderea normelor profesorilor! Un singur exemplu este relevant: dacă reducem o oră pe săptămână (din cele 4 existente) la ciclul gimnazial, la matematică, dispare un sfert din normele existente! În condițiile în care se întrevede o criză de profesori în România, poate că această măsură nu ar afecta foarte mult sistemul…

Toate dezbaterile despre educație ne dezvăluie un adevăr dureros: calitatea învățământului a  scăzut în ultimii zece ani, motivele acestei scăderi fiind multiple, provenind nu doar din supraaglomerarea orarului elevilor,  cât mai ales din scăderea motivației învățării ca urmare a formalismului dovedit de o bună parte din profesori la clasă.  S-a constatat o anumită blazare a unei părți însemnate a profesorilor noștri, determinată de rezistența la politici și strategii pe care nu le înțeleg și nu le acceptă. La care se adaugă relaţia cu părinţii  devenită în unele situaţii  una de tip  „asediu“, în care şcoala se dovedeşte de multe ori neputincioasă să instituie un dialog argumentat şi transparent cu aceştia. Paradoxal, părinţii sunt adesea incapabili să înţeleagă că totuşi specialiştii sunt ei, profesorii, şi nu ei, părinţii. 

O altă controversă privește admiterea la liceu: este oportună intrarea cu note sub cinci, decizie care a generat în toți acești ani degradarea fără precedent a învăţământului liceal şi a dus la creşterea  abandonului şcolar?  Cu siguranță, revigorarea școlilor profesionale este necesară, iar dezvoltarea învățământului dual ar putea oferi specialiști pe piața muncii. Dar nu depinde numai de noi, de voința noastră… Aici vorbim de mentalități, de atitudini, de o anumită cultură. Iar bacalaureatul diferențiat – teoretic și profesional/tehnologic este deasemenea un deziderat mai vechi, care ar da fiecărui absolvent posibilitatea promovării după posibilități și aptitudini.

În acest context, apreciem că o nouă lege a educaţiei ar putea să pună bazele unui proces de schimbări profunde, proces eșalonat pe termen lung și cu posibilitatea autoreglării permanente, în funcție de feed-back-ul oferit de sistemul însuși. Important este să se dorească acest progres din educație!”

Prof. Gabriela ISTRATE

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriana
Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro