Ai luat Bacul și vrei să devii jurnalist? La Universitatea Valahia, specializarea Jurnalism dispune de 22 de locuri fără taxă

Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare din cadrul universității târgoviștene a dat startul înscrierilor pentru următorul an universitar. La specializarea Jurnalism sunt disponibile 22 de locuri fără taxă și 18 locuri cu taxă.

Înscrierile au loc până pe 26 iulie în Campusul Universitar situat lângă Dedeman, în corpul B, la etajul I.

DOSARUL DE EXAMEN (tip plic) pe care candidatii îl vor depune la sediile facultatilor  va contine urmatoarele documente:

• Fisa de înscriere va fi completata si semnata de fiecare candidat. În cazul unor serii comune de concurs, candidatii pot completa fisa de înscriere pentru mai multe specializari, în ordinea preferintelor;
• Carte de identitate – original si copie;
• Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, în original sau copii conform cu originalul; absolventii de liceu din promotia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, în cazul în care vor fi declarati admisi în urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original pâna la data specificata de catre Comisia de Admitere;
• Certificat de nastere, în copie conform cu originalul;
• Adeverinta medicala tip , eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
• Candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale în care se va mentiona – în mod expres – gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979.
• Trei fotografii tip buletin de identitate
• Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, în original, sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
• Certificat de casatorie, în copie conform cu originalul (daca este cazul);
• Dosar plic;
• Chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;

• Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor – în cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii – în cazul celor aflati în aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).

Absolventii de învatamânt superior cu/fara diploma de licenta, care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa in plus:

• Diploma de licenta sau diploma echivalenta / adeverință (pentru promoția anului 2019) cu aceasta, în original sau copie conform cu originalul (daca este cazul);
• Foaia matricola/suplimentul la diploma.

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul că a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu precizarea ciclului de studii și a regimului de finanțare a studiilor (loc bugetat sau cu taxă)

 


Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro