A doua întâlnire transnațională a Proiectului “A.C.C.E.S.S ” – Active Cross – sectoral Cooperation for Educational and Social Success ERASMUS+

În perioada 23-34 mai 2019 a avut loc la Vilnius, în Lituania, a doua întâlnire transnațională a partenerilor din cadrul Proiectului “A.C.C.E.S.S ” – Active Cross-sectoral Cooperation for Educational and Social Success, în cadrul Programului Erasmus +, proiect ce își propune să abordeze, într-o manieră preventivă, problema părăsirii timpurii a școlii generată, în special, de factori școlari, prin consolidarea calității actului pedagogic, condiționată de îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice și crearea unui mediu pozitiv de învățare.

Universitatea Valahia din Târgoviște, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, este partener la realizarea acestui proiect (derulat în perioada 1.10.2018 – 31.08.2021), alături de parteneri din patru țări: Ilmiolavoro SRL – Italia, Istituto d’Istruzione Superiore “Crocetti-Cerulli” – Italia, Liceul Teoretic ,,Ion Ghica” Răcari – România, Siuolaikiniu Didaktiku Centras / Modern – Lituania, Salcininku Jano Sniadeckio Gimnazija – Lituania, Psientífica – Portugalia și Agrupamento de Escolas Águeda Sul – Portugalia.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură, în cadrul acestui proiect, expertiza necesară pentru realizarea următoarelor obiective specifice: o mai bună înțelegere a dinamicii părăsirii timpurii a școlii; structurarea unui proces de monitorizare periodică pentru identificarea și susținerea elevilor cu risc ESL (early school leaving); dezvoltarea abilităților profesorilor, în mod special în trei domenii: monitorizare și sprijin; comunicare și raportare; management și predare; consolidarea cooperării între școli și actori externi, în conformitate cu specificul contextelor locale; construirea unor comunități de învățare multiprofesionale și transnaționale.

Întâlnirea de lucru organizată la Vilnius a avut pe agendă prezentarea principalelor rezultate ale proiectului obținute până în acest moment. Astfel, au fost evidențiate datele colectate în urma derulării cercetării calitative și cantitative, adresate profesorilor și elevilor din cele patru țări partenere, în scopul înțelegerii fenomenului ESL (early school leaving), cu accent pe identificarea cauzalității și a soluțiilor de prevenire. Demersul investigativ a urmat două direcții complementare, una cantitativă, ce s-a bazat pe aplicarea a două chestionare on-line (unul adresat profesorilor și altul destinat elevilor și persoanelor care au abandonat școala), și una calitativă, ce a constat în realizarea unor interviuri în profunzime cu elevi și persoane care au abandonat școala și în desfășurarea unor focus-grup-uri cu profesori.

Conf. univ. dr. Luminița-Mihaela Drăghicescu și lector univ. dr. Ioana Stăncescu, delegate la această întâlnire de către Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, au prezentat analiza comparativă a rezultatelor obținute în urma realizării cercetării cantitative adresate profesorilor și draft-ul primului output intelectual al proiectului – Modelul tipologic al elevului cu risc ESL – elaborat pe baza valorificării tuturor datelor colectate în cadrul demersului investigativ. În acest sens, menţionăm că membrii echipei de implementare a proiectului, din cadrul Universității Valahia, respectiv, prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu, conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, conf. univ. dr. Gabriela Alina Anghel, conf. univ. dr. Ana Maria Petrescu, lector univ. dr. Ioana Stăncescu, lector univ. dr. Ancuța Santi, în calitate de experți învățământ, și conf. univ. dr. Luminița Mihaela Drăghicescu – director proiect, au realizat o laborioasă activitate de cercetare, axată pe identificarea factorilor şcolari care pot genera fenomenul de părăsire timpurie a şcolii.

De asemenea, în cadrul celei de-a doua întâlniri de lucru, s-au desfășurat și două work-shop-uri, unul vizând definitivarea primului output intelectual al proiectului (Model tipologic al elevului cu risc ESL – responsabil Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) și altul vizând proiectarea celui de-al doilea output intelectual al proiectului (Sistem de monitorizare și prevenție ESL – responsabil Ilmiolavoro SRL).

În a doua zi a întâlnirii transnaționale, a avut loc și o dezbatere cu reprezentanți ai Ministerului Educației, directori de școli și specialiști în domeniul Științelor educației și Psihologiei din Lituania, pe baza principalelor rezultate ale cercetării derulate.

În perioada următoare, activitățile proiectului vor viza definitivarea primului output intelectual al acestuia și acţiuni specifice dezvoltării unui sistem de monitorizare și prevenție ESL.

Mai multe detalii despre Proiectul A.C.C.E.S.S. pot fi găsite pe pagina de facebook a acestuia: https://www.facebook.com/ACCESS_Erasmus-2023635214391675/


Valeriana heidelbergcement


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro