Anunt: Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.1

ANUNȚ DE PRESĂ

 

Târgoviște, 24-26 Februarie 2020

Anunțul de presă la începutul proiectului

 

Numele proiectului: Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.1

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr.5042/24.12.2019, cod SMIS 120446

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte

Proiect finanţat în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive clădirile publice, și sectorul locuințelor; Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 24.12.2019

Data finalizării proiectului: 30.06.2021

Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, după finalizarea lucrărilor. Obiectivul general al proiectului a fost stabilit în vederea soluționării problemelor și nevoilor identificate la nivelul UAT Târgoviște în ceea ce privește eficiența energetică. Consiliul Local Târgoviște are o abordare integrată a problematicii din domeniul reducerii emisiilor de CO2, abordând simultan domeniile vizând mobilitatea urbană și reducerea emisiilor de CO2 ce rezultă ca urmare a acestui proces, eficiența energetică a clădirilor (rezidențiale în acest proiect) și dezvoltarea integrată din toate perspectivele vieții economico-sociale. Consiliul Local Târgoviște și-a propus prin adoptarea PAED depășirea țintelor propuse de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu mai mult de 20% față de emisiile generate în teritoriul administrativ, în anul de referință 1990.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, integrate în Pachetul I.1, pentru scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
  2. Asigurarea gestionării inteligente a energiei în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, integrate în Pachetul I.1, asigurându-se contribuția la creșterea eficienței energetice de la nivelul întregii comunități.
  3. Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, integrate în Pachetul I.1, pentru asigurarea eficienței energetice.

Valoarea totală a proiectului: 7.228.501,82 lei

Finanţarea nerambursabilă a proiectului: 3.733.458,07 lei

Locul de implementare a proiectului:

  • Blocul D1, B-dul Libertății nr. 1, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România;
  • Blocul D2, B-dul Libertății nr. 1, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România;
  • Blocul D3, B-dul Libertății nr. 1, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România;
  • Blocul D4, B-dul Libertății nr. 1, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, România;
  • Blocul 5A, Str. Ion Ghica, nr. 1, Municipiul Târgoviște județul Dâmbovița, România;
  • Blocul 5B, Str. Ion Ghica, nr. 1, Municipiul Târgoviște județul Dâmbovița, România.

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a fațadei, izolarea termică a fațadei-parte vitrată, termo-hidroizolarea a terasei termic și hidrofug. Se vor realiza și lucrări conexe lucrărilor de bază: Demontare/remontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade și terasa blocului, repararea trotuarelor, lucrări de refacere a circuitelor electrice la părțile comune, repararea elementelor de construcție ale fațadei, repararea acoperișului, înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament și înlocuirea completă a distribuției de apă potabilă din subsol. Pentru fiecare bloc sunt prevăzute sisteme alternative de producere a energiei, respectiv achiziționarea și montarea pe terasa blocului a unor panouri solare fotovoltaice (electrice) pentru producerea de energie electrică, cu invertori de tensiune și acumulatori de energie proprii, necesară consumului pe spațiile comune. În vederea realizării economiei de energie, pentru fiecare bloc, se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, și se vor implementa sistemele de management al funcționării consumurilor energetice, respectiv achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice.

 

 

UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Datele de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informații despre proiect

ILIE ELENA VIOLETA, tel: 0732.100.234- MANAGER PROIECT

 


Valeriana

Adrian Codreanu

Specialist webdesign si promovare social media.


Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro