Se desființează Serviciul Public Județean de Apă. Salariații vor fi disponibilizați începând cu 1 aprilie

UPDATE: Hotărârea a fost adoptată în forma propusă.

Consilierii județeni se întâlnesc în ședință extraordinară, astăzi, de la ora 14:00. Pe ordinea de zi se află și hotărârea de desființare a Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița. Acesta nu mai are obiect de activitate după ce rețelele au fost preluate de administrațiile locale în care serviciul opera, iar CJD a  a procedat la încetarea contractelor de asociere interlocală, respectiv la exercitarea dreptului de administrare a rețelelor aparținând autorităților administrației publice locale. Patrimoniul Serviciului va fi prelua de către CJD. Conform hotârârii propuse spre adoptare, cei aproximativ 90 de salariații vor fi disponibilizați. Dacă va fi aprobată hotărârea produce efecte începând cu 1 aprilie.

…………………………………

Textul hotărârii propuse

Art.1. Începând cu data de 01.04.2018 Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 15/2004, se desființează.

Art.2. (1) În perioada 05.03.2018-15.03.2018, patrimoniul Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița va fi inventariat și predat integral, în condițiile legii, Consiliului Județean Dâmbovița, de către comisii desemnate în acest sens prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, respectiv a directorului serviciului.

(2) În termen de 10 zile de la încheierea inventarierii, se vor finaliza operațiunile financiar contabile precum și toate celelalte operațiuni ce privesc preluarea activului și pasivului serviciului.


(3) La data finalizării procedurilor de predare-primire, Consiliul Județean Dâmbovița se subrogă în toate drepturile și obligațiile Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, până la stingerea acestora.

Art.3. Pentru personalul Serviciului Public Județean de Apă și Canalizare Dâmbovița se aplică dispozițiile legale în materia concedierii prevăzute de Codul Muncii.

Art.4. La data de 1.04.2018 încetează dreptul de administrare asupra imobilului compus din teren în suprafață de 1017 mp. și clădire în suprafață de 261 mp situat în Târgoviște B-dul Regele Carol I nr. 66 și asupra clădirii în suprafață de 145 mp situată în Târgoviște str. Dr. Marinoiu nr. 4.

Art.5. La data de 01.04.2018, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 15/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița, Direcţia administrarea patrimoniului, Direcția economică, buget, Direcția juridică, contencios, administrație publică și Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul care o va comunica celor interesaţi.

…………………………………………..

RAPORT
privind desființarea Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 15/2004, a fost înființat Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița, în scopul administrării și exploatării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, realizate de către Consiliul Județean Dâmbovița, în conformitate cu prevederile HG. nr. 687/1997 privind contractareași garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind alimentarea cu apă a satelor.

Ulterior, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița, în baza unor contracte de asociere interlocală, sau hotărâri ale autorităților administrațiilor publice locale, a administrat și exploatat și rețelele realizate de unele unități administrativ teritoriale de pe raza județului.

La solicitarea autorităților administrației publice locale, în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2017 și ianuarie 2018, sistemele de alimentare cu apă și canalizare aflate în domeniul public al județului, au fost transmise în domeniul public al unităților  administrative solicitante, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 cu modificările și completările ulterioare, privind proprietatea publică.

În aceeași perioadă, Consiliul Județean Dâmbovița a procedat la încetarea contractelor de asociere interlocală, respectiv la exercitarea dreptului de administrare a rețelelor aparținând autorităților administrației publice locale, la acest moment fiind în curs de desfășurare operațiunile de predare primire a infrastructurii aferente.

Astfel, Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare nu mai are obiect de activitate, motiv pentru care se impune desființarea acestuia, urmând ca activul și pasivul precum și toate bunurile și documentele să fie preluate de Consiliul Județean Dâmbovița.

Având în vedere aspectele prezentate propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind desființarea Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița.


Locuri de munca Restaurante


Gurmand + Raiman

 

Daca ti-a placut acest articol il poti distribui pe:

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Te rugam sa citesti politica de confidentialitate (click pe acest link) si sa bifezi casuta de mai jos daca accepti termenii si conditiile privind comentariile


#Citeste si:

Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Hotel Pestera Angajeaza - Locuri de munca Webhosting Armand Media Flax Gopo Star Sistems Security - Paza si protectie
Andrei House Livas locuri de munca