Consiliului local Tătărani, convocat în ședință ordinară în data de 20 mai

D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița în ședință  ordinară

                                                               în data de  20 mai 2021

 

 

              Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița,    

            Având în vedere :

             –  Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța de Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art.155 alin.1) lit.”b” si art.196 alin.1) lit.”b” din Ordonațta de  Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

D I S P U N E:

                                                 

 

              Art.1-  Se convoacă Consiliul local Tătărani, județul  Dâmbovița în  ședință  ordinară   în data  20 mai 2021,  16,00 orele.

                       (1)- Ședința  se va desfășura  în  Căminul cultural din satul Gheboieni, comuna Tătărani cu participarea fizică a consilierilor locali.

                Art.2- Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în  Proiectul ordinii de zi al ședinței , ca anexă  la prezenta dispoziție.

               Art. 3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local  sunt puse la dispoziția consilierilor  locali pe suport de hârtie  la sediul Primăriei comunei Tătărani.

            Art.4- Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții  se obligă secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate și se aduce la  cunostință publică.

 

 

 

 

 

         TĂTĂRANI                                                                                      P R I M A R

        Nr.94                                                                                      PĂTRU  CONSTANTIN

        Data-20.05.2021 

                          

 

 

Contrasemnează pentru  legalitate,    

                              Secretar general  comună  

                                 MIHĂILĂ  MIOARA

 

 

 

 

 

 

           R O M ÂN I A

  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                        Anexă  la Dispozția

   COMUNA TĂTĂRANI                                                        Nr.94 /14.05.2021                                                                    

          

 

 

 

Proiectul  ordinii  de   zi   a ședinței ordinare a

Consiliului local Tătărani  din data de  20.05.2021                                                                   

 

 

           PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:

 

     1.- Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta.

          – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

     2.– Depunerea jurământului de către domnul  Antofie  Tiberiu -membru supleant,  înscris  pe lista Partidului  Social Democrat, al cărui mandat de consilier local a fost validat în  condițiile art.122 alin.1), coroborat cu prevederile art.204 alin.6) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

  

   

    3.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Tătărani, judeţul Dâmboviţa.

     – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

    4.- Proiect de hotarare privind  aprobarea demolarii imobilului constructie- Anexă din lemn  din incinta Școlii Gimnaziale Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița, bun  identificat  la poziția nr. 81, cod de clasificare 1.6.2 din Anexa nr.72 –Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Tătărani.

     – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

    5.- Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Nr.40/13.11.2020 a Consiliului  Local Tătărani, județul Dâmbovița privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local Tătărani, județul Dâmbovița pe principalele  domenii de activitate.

          – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

    6.- Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița și aprobarea modalității de delegare a gestiunii acestuia.

     – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

                                                                                                         P R I MA R

                                                                                                 PĂTRU CONSTANTIN

 

            Redactat:          –    Secretar general comună

                                                           Mihăilă Mioara

                                                                                                                                                                                                              Referent urbanism

    Anton Ion

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro