ANUNȚ: Primăria Ulmi scoate la licitație un teren în suprafață de 48.000 de mp

ANUNT LICITATIE

           1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  U.A.T comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, C.I.F:4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: [email protected], persoana de contact: Gadinceanu Cristina-Elena, telefon: 0245631082;

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

Teren intravilan, în suprafata de 48.000 mp, categoria de folosinţa neproductiv, înscris în C.F. nr.73729 şi  aparţine domeniului privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ulmi.

Vanzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform  Hotărârii Consiliului Local nr.127/16.12.2020.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, la sediul Primariei comunei Ulmi.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziţii publice şi monitorizare investiţii, sat Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 100 lei şi se va achita în numerar la casieria Primăriei comunei Ulmi.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2021, ora 16.00.

4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.01.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Ulmi, comuna Ulmi, strada Principală nr.146, judeţul Dâmboviţa.
  2. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucureşti nr.3, judeţul Dâmboviţa, tel.: 0245612344, [email protected]
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 05.01.2021

 

 

Distribuie:

Regata Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro